Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 21 mei 2013

Gepubliceerd: 21 mei 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2013A01589
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=6d12a814-c35c-4586-8d0c-61db5343d2ae&title=Besluitenlijst%20EXTRA%20procedurevergadering%20EZ%20op%2021%20mei%202013%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31478


Verzoek van het lid Thieme een reactie te vragen aan de Staatssecretaris van EZ over het besluit van de provincie Gelderland om het jachtseizoen op edelherten drie maande te vervroegen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.L. Thieme (PvdD) - 21 mei 2013 Verzoek van het lid Thieme een reactie te vragen aan de Staatssecretaris van EZ over het besluit van de provincie Gelderland om het jachtseizoen op edelherten drie maande te vervroegen. - 2013Z09814

Besluit: De staatssecretaris van EZ wordt verzocht om een kabinetsreactie op het bericht dat de provincie Gelderland heeft besloten het jachtseizoen op edelherten met drie maanden te vervroegen waardoor deze dieren bejaagd mogen worden wanneer zij drachtig zijn, en deze kabinetsreactie te betrekken bij het VAO Wildbeheer op 23 mei a.s.

Verzoek van het lid Bosman om de staatssecretaris EZ te verzoeken om een besloten briefing over het onderhandelingsproces in de EU te organiseren.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A. Bosman (VVD) - 16 mei 2013 Voorstel van het lid Bosman voor een besloten briefing inzake het onderhandelingsproces in de EU. - 2013Z09543

Besluit: Ambtelijk wordt nagegaan op welke wijze aan het verzoek tot het krijgen van nadere informatie over het besluitvormings- en onderhandelingsproces in de EU tegemoet kan worden gekomen.

Verslag Landbouw- en Visserijraad 13-14 mei 2013

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 15 mei 2013 Verslag Landbouw- en Visserijraad 13-14 mei 2013 - 2013Z09454

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Informele Landbouw- en Visserijraad van 26-28 mei 2013 op 16 mei 2013.

Aanvullende informatie Informele Landbouwraad 26-28 mei 2013

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 15 mei 2013 Aanvullende informatie Informele Landbouwraad 26-28 mei 2013 - 2013Z09445

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Informele Landbouw- en Visserijraad van 26-28 mei 2013 op 16 mei 2013.

Duurzaamheid intensieve veehouderij

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 22 mei 2013 Duurzaamheid intensieve veehouderij - 31478-6

Besluit: Reeds geagendeerd voor de besloten technische briefing door de Algemene Rekenkamer over het rapport "Duurzaamheid Intensieve Veehouderij" op 22 mei 2013 van 10.00-11.00 uur

Verzamelbrief bijen en neonicotinoïden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 14 mei 2013 Verzamelbrief bijen en neonicotinoïden - 2013Z09310

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Bijensterfte op 16 mei 2013.

Voorstel van het lid Jacobi om een vertegenwoordiger van Waddenvisserij/garnalensector voor het rondetafelgesprek op donderdag 30 mei 2013 van 13.00 tot 16.00 uur uit te nodigen.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.W. Dikkers (PvdA) - 16 mei 2013 Voorstel vertegenwoordiger Waddenvisserij voor rondetafelgesprek Toekomstvisie binnenvisserij - 2013Z09552

Besluit: Het voorstel van het lid Jacobi om mw. B. Holierhoek uit te nodigen voor het rondetafelgesprek over de Toekomstvisie binnenvisserij op 30 mei 2013 wordt gehonoreerd.

Reactie op verzoek commissie EZ inzake natuurverkoop door Staatsbosbeheer in Daarle, Lindevallei en Tjongervallei

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 17 mei 2013 Verzoek van het lid Van Gerven om een spoed algemeen overleg te plannen over de natuurverkoop in Daarle van Staatsbosbeheer. - 2013Z09685

Besluit: Het verzoek om een spoedig in te plannen algemeen overleg wordt niet gehonoreerd.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 16 mei 2013 Reactie op verzoek commissie EZ inzake natuurverkoop door Staatsbosbeheer in Daarle, Lindevallei en Tjongervallei - 2013Z09564

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Behandeling verantwoordingsstukken

Zaak: Begroting - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 15 mei 2013 Slotwet Diergezondheidsfonds 2012 - 33605-F

Besluit: De inbrengtermijn voor feitelijke vragen over de jaarverslagen 2012, de rapporten van de Algemene Rekenkamer en de slotwetten is door de Kamer vastgesteld op donderdag 23 mei 2013 te 14.00 uur.
Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Landbouw en Natuur op 26 juni 2013 van 19.30 tot 22.00 uur.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer,

Besluit: De inbrengtermijn voor feitelijke vragen over de jaarverslagen 2012, de rapporten van de Algemene Rekenkamer en de slotwetten is door de Kamer vastgesteld op donderdag 23 mei 2013 te 14.00 uur.
Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Landbouw en Natuur op 26 juni 2013 van 19.30 tot 22.00 uur.
Besluit: Agenderen voor een technische briefing door de Algemene Rekenkamer op 5 juni van 10.00 tot 11.00 uur.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 15 mei 2013 Jaarverslag Diergezondheidsfonds 2012 - 33605-F-1

Besluit: De inbrengtermijn voor feitelijke vragen over de jaarverslagen 2012, de rapporten van de Algemene Rekenkamer en de slotwetten is door de Kamer vastgesteld op donderdag 23 mei 2013 te 14.00 uur.
Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Landbouw en Natuur op 26 juni 2013 van 19.30 tot 22.00 uur.

Zaak: Begroting - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 15 mei 2013 Slotwet Ministerie van Economische Zaken 2012 - 33605-XIII

Besluit: De inbrengtermijn voor feitelijke vragen over de jaarverslagen 2012, de rapporten van de Algemene Rekenkamer en de slotwetten is door de Kamer vastgesteld op donderdag 23 mei 2013 te 14.00 uur.
Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Economie en Innovatie op 12 juni 2013 van 16.00 tot 18.30 uur en het wetgevingsoverleg Landbouw en Natuur op 26 juni 2013 van 19.30 tot 22.00 uur.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 15 mei 2013 Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Economische Zaken 2012 - 33605-XIII-2

Besluit: De inbrengtermijn voor feitelijke vragen over de jaarverslagen 2012, de rapporten van de Algemene Rekenkamer en de slotwetten is door de Kamer vastgesteld op donderdag 23 mei 2013 te 14.00 uur.
Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Economie en Innovatie op 12 juni 2013 van 16.00 tot 18.30 uur en het wetgevingsoverleg Landbouw en Natuur op 26 juni 2013 van 19.30 tot 22.00 uur.
Besluit: Agenderen voor een technische briefing door de Algemene Rekenkamer op 5 juni van 10.00 tot 11.00 uur

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 15 mei 2013 Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken 2012 - 33605-XIII-1

Besluit: De inbrengtermijn voor feitelijke vragen over de jaarverslagen 2012, de rapporten van de Algemene Rekenkamer en de slotwetten is door de Kamer vastgesteld op donderdag 23 mei 2013 te 14.00 uur.
Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Economie en Innovatie op 12 juni 2013 van 16.00 tot 18.30 uur en het wetgevingsoverleg Landbouw en Natuur op 26 juni 2013 van 19.30 tot 22.00 uur.

Subsidiariteitstoets aanlegkosten breedband

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 4 april 2013 EU-voorstel: Verordening aanlegkosten breedbandnetwerken COM (2013) 147 - 2013Z06736

Besluit: Betrokken bij de subsidiariteitstoets en de brief daarover aan de Europese Commissie.

Zaak: Stafnotitie - EU-adviseur, C.H. Beun - 16 mei 2013 Inbreng subsidiariteitstoets aanlegkosten breedband - 2013Z09574

Besluit: De commissie stemt in met de brief aan de Europese Commissie met een negatief subsidiariteitsoordeel over de Verordening aanlegkosten breedbandnetwerken. De brief zal worden doorgeleid naar de commissie Europese Zaken met het oog op plenaire besluitvorming over de brief op 28 mei a.s.