Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 20 juni 2013

Gepubliceerd: 20 juni 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Europese Zaken
Activiteitnummer: 2013A01588
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=bfc14f78-b280-4828-a329-0dcbfe9240d3&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20EUZA%20dd%2020%20juni%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501


Planning van interparlementaire bijeenkomsten tijdens het Litouwse EU-voorzitterschap in de tweede helft van 2013

Zaak: Brief derden - Europees Parlement te Brussel - 13 juni 2013 Aanbieding agenda Europees Parlement met de interparlementaire activiteiten voor tweede semester 2013 - 2013Z12314

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Brief derden - Seimas of the Republic of Lithuania te Vilnius - 22 februari 2013 Informatie van Seimas of the Republic of Lithuania over de bijeenkomsten tijdens het Litouwse EU-voorzitterschap in de tweede helft van 2013 - 2013Z04158

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, R.W. Knops (CDA) - 17 juni 2013 Planning van interparlementaire EU-bijeenkomsten in de periode juli tot en met december 2013 - 2013Z12313

Besluit: De brief is vastgesteld.

Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken d.d. 25 juni 2013

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 14 juni 2013 Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken d.d. 25 juni 2013 - 21501-02-1265

Besluit: Reeds behandeld tijdens het AO RAZ dd 25 juni 2013 op 20 juni.

Verslag van de Nederlands-Duitse topconferentie die plaatsvond op 23 mei 2013

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 13 juni 2013 Verslag van de Nederlands-Duitse topconferentie die plaatsvond op 23 mei 2013 - 2013Z12086

Besluit: Agenderen voor schriftelijk overleg Informele Raad Algemene Zaken op 27 augustus 2013.

Uitnodiging Europese Commissie - Vertegenwoordiging in Nederland, Europees Parlement en Clingendael voor debat 'Een sociaal Europa: doekje voor het bloeden of hard nodig?' d.d. 27 juni 2013

Zaak: Brief derden - Europese Commissie - Vertegenwoordiging in Nederland te Den Haag - 17 juni 2013 Uitnodiging Europese Commissie - Vertegenwoordiging in Nederland, Europees Parlement en Clingendael voor debat 'Een sociaal Europa: doekje voor het bloeden of hard nodig?' d.d. 27 juni 2013 - 2013Z12349

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.