Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 23 mei 2013

Gepubliceerd: 23 mei 2013
Voortouwcommissie: commissie voor de Rijksuitgaven
Activiteitnummer: 2013A01581
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=1d7843b5-5139-4375-bfc2-f79a679c68e2&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20Rijksuitgaven%2023%20mei%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33605, 33633, 33605, 33605, 33523, 33523, 33523, 33523, 21501, 33636


Agenda brainstorm werkzaamheden commissie voor de Rijksuitgaven

Zaak: Stafnotitie - griffier, E.A.J. Groen - 15 mei 2013 Stafnotitie - Agenda brainstorm werkzaamheden commissie voor de Rijksuitgaven - 2013Z09499

Besluit: Ter bespreking in een volgende procedurevergadering wordt een stafnotitie gemaakt met het verslag van de brainstorm en een overzicht met vast te stellen conclusies. De procedurevergadering wordt hiervoor met een halfuur verlengd (wordt 20 juni a.s. , 10.00-11.00 uur).

Jaarplan Auditdienst Rijk 2013 en overzicht uitgebrachte rapporten 2012

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 14 mei 2013 Jaarplan Auditdienst Rijk 2013 en overzicht uitgebrachte rapporten 2012 - 33605-13

Besluit: Inbrengdatum voor een schriftelijk overleg vaststellen: inbreng uiterlijk op donderdag 30 mei 2013 te 14.00 uur
Besluit: Het jaarplan Auditdienst Rijk 2013 en het overzicht uitgebrachte rapporten 2012 via de griffiers onder de aandacht brengen van de vaste commissies opdat deze stukken desgewenst betrokken worden bij de behandeling van de verantwoordingstukken over het jaar 2012.
Besluit: Betrekken bij het eerstvolgende periodieke overleg met de Algemene Rekenkamer.

Verantwoordingsbrief over het jaar 2012

Zaak: Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 15 mei 2013 Verantwoordingsbrief over het jaar 2012 - 33633-1

Besluit: Desgewenst betrokken bij het Verantwoordingsdebat.
Besluit: In een volgende vergadering zal nader worden besloten over het proces om tot focusonderwerpen te komen voor 2013 t/m 2015.

Staat van de rijksverantwoording 2012

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 15 mei 2013 Staat van de rijksverantwoording 2012 - 33605-2

Besluit: Reeds besloten tot leveren feitelijke vragen 23 mei 2013.

Financieel jaarverslag van het Rijk 2012

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 15 mei 2013 Financieel jaarverslag van het Rijk 2012 - 33605-1

Besluit: Reeds besloten tot leveren inbreng feitelijke vragen 23 mei 2013.

Advies aanwijzing invoering ERTMS als groot project

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, R.J. de Bakker - 16 mei 2013 BOR-notitie - Advies aanwijzen invoering van ERTMS als groot project. - 2013Z09591

Besluit: Advies is vastgesteld en de commissiegriffier is gemandadeerd het advies in een brief op te nemen en aan de vaste commissie voor I&M te zenden.

Nationale Verklaring 2013

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 15 mei 2013 Rapport Algemene Rekenkamer bij de Nationale verklaring 2013 - 33523-7

Besluit: Reeds besloten tot levering inbreng feitelijke vragen uiterlijk 23 mei 2013.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 15 mei 2013 Nationale Verklaring 2013 - 33523-6

Besluit: Reeds besloten tot leveren inbreng feitelijke vragen uiterlijk 23 mei 2013.

Algemene Rekenkamer EU-trendrapport 2013 (Kamerstuk 33523, nrs. 1 en 2)

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 7 februari 2013 EU-trendrapport 2013 - 33523

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 9 april 2013 Antwoord op vragen commissie Rijksuitgaven en vaste commissies voor Europese Zaken en Financiën over het EU-trendrapport 2013 - 33523-4

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 19 april 2013 Antwoord vragen commissies Rijksuitgaven, Europese Zaken en Financiën over het EU-trendrapport 2013 - 33523-5

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Actualisering webdossier EU-governance

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 3 mei 2013 Actualisering webdossier EU-governance - 21501-07-1054

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag van een werkbezoek van een delegatie uit de commissie Rijksuitgaven op 21 en 22 april 2013 aan Europese instellingen in Luxemburg

Zaak: Overig - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, M.G.J. Harbers (VVD) - 17 mei 2013 Verslag van een werkbezoek van een delegatie uit de commissie voor de Rijksuitgaven aan Europese instellingen in Luxemburg van 21 en 22 april 2013 - 33636-1

Besluit: Verslag is vastgesteld.
Besluit: Is betrokken bij de brainstorm over de werkzaamheden van de commissie Rijksuitgaven (zie agendapunt 12).