Besluitenlijst van de extra procedurevergadering van woensdag 10 april 2013

Gepubliceerd: 11 april 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2013A01502
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=b765b287-e4ca-4034-889d-7c02530dfd03&title=Besluitenlijst%20extra%20procedurevergadering%20commissie%20VWS%20d.d.%2010%20april%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: