Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 15 mei 2013

Gepubliceerd: 16 mei 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Europese Zaken
Activiteitnummer: 2013A01476
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=0d09cacf-fcc4-4f4d-a295-a3a485f491f9&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20dd%2015%20mei%202013%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Aanbieding geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 21 mei 2013

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 8 mei 2013 Aanbieding geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 21 mei 2013 - 2013Z09123

Besluit: Reeds behandeld in algemeen overleg Raad Algemene Zaken op woensdag 15 mei.

Stand van zaken implementatie Europese richtlijnen en kaderbesluiten in eerste kwartaal 2013

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 8 mei 2013 Stand van zaken implementatie Europese richtlijnen en kaderbesluiten in eerste kwartaal 2013 - 2013Z09160

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Via hun EU-adviseur worden de betreffende Kamercommissies geïnformeerd over de stand van zaken.

Uitnodiging Ambassade van de Republiek Servië, namens commissie voor Europese Integratie van Servische parlement, voor bezoek aan Republiek Servië

Zaak: Brief derden - Ambassade van de Republiek Servië (NL) te Den Haag - 18 april 2013 Uitnodiging Ambassade van de Republiek Servië, namens commissie voor Europese Integratie van Servische parlement, voor bezoek aan Republiek van Servië - 2013Z08708

Besluit: Betrekken bij het, na het zomerreces, vast te stellen programma van commissiewerkbezoeken voor 2014.

Uitnodiging Houses of the Oireachtas (Ierse parlement) voor bijeenkomst XLIX COSAC d.d. 23 t/m 25 juni 2013

Zaak: Brief derden - Houses of the Oireachtas (Ireland) te Brussels - 8 mei 2013 Uitnodiging Houses of the Oireachtas (Ierse parlement) voor bijeenkomst XLIX COSAC d.d. 23 t/m 25 juni 2013 - 2013Z09189

Besluit: Via emailprocedure wordt de interesse voor deelname aan de plenaire COSAC-bijeenkomst op 23-25 juni 2013 geïnventariseerd.