Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 4 april 2013

Gepubliceerd: 4 april 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Activiteitnummer: 2013A01469
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=e07daf66-238f-4fcb-89d9-0d8569c5d86b&title=Besluitenlijst%20extra-procedurevergadering%20commissie%20Veiligheid%20en%20Justitie%20op%204%20april%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 24587


Voorbereiding behandeling Masterplan DJI 2013-2018

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 22 maart 2013 Masterplan Dienst Justitiƫle Inrichtingen (DJI) 2013-2018 - 24587-490

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 25 april 2013.

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 3 april 2013 Voorstel opzet rondetafelgesprek Masterplan DJI 2013-2018 - 2013Z06596

Besluit: De opzet van het rondetafelgesprek wordt met enkele kleine aanpassingen vastgesteld.