Besluitenlijst van de delegatievergadering van donderdag 11 april 2013

Gepubliceerd: 12 april 2013
Voortouwcommissie:
Activiteitnummer: 2013A01338
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=693b6098-c521-4503-9f51-dfae372273e9&title=Besluitenlijst%20Delegatievergadering%20Noorwegen%20op%2011%20april%202013%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Delegatievergadering Noorwegen

Zaak: Overig - griffier, M.C.T.M. Franke - 2 april 2013 Concept-programma werkbezoek Noorwegen - 2013Z06517

Besluit: Het werkbezoek zal plaatsvinden van zondag 20 oktober 2013 tot en met woensdag 23 oktober 2013. Het conceptprogramma wordt in samenspraak met de Noorse ambassade verder ingevuld en zal in de volgende delegatievergadering, te plannen in de eerste week na het meireces, definitief worden vastgesteld.
Besluit: Voor de laatste delegatievergadering voorafgaand aan het werkbezoek, zal de Noorse ambassadeur worden uitgenodigd zodat zij kan kennismaken met de delegatieleden.