Besluitenlijst van de extra procedurevergadering van dinsdag 12 maart 2013

Gepubliceerd: 12 maart 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2013A01040
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=e7076c2c-2490-4351-8ef6-fe8556f67aaa&title=Besluitenlijst%20extra-procedurevergadering%20SZW%20d.d.%2012-03-2013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Aanwezigheid bewindspersonen bij algemeen overleg over discriminatieonderwerpen d.d. 14-03-2013

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.P.R.A. van Weyenberg (D66) - 12 maart 2013 Aanwezigheid bewindspersonen bij algemeen overleg over discriminatieonderwerpen d.d. 14-03-2013 - 2013Z04858

Besluit: De commissie besluit het algemeen overleg over discriminatie-onderwerpen alleen met aanwezigheid van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te voeren. De minister voor Veiligheid en Justitie zal niet voor dit algemeen overleg worden uitgenodigd.

Verzoek aan Nationale Ombudsman om onderzoek naar voorlichting van Belastingdienst over veranderingen van voorwaarden voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag en het alsnog toekennen van misgelopen toeslag

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P. Ulenbelt (SP) - 11 maart 2013 Verzoek aan Nationale Ombudsman om onderzoek naar voorlichting van Belastingdienst over veranderingen van voorwaarden voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag en het alsnog toekennen van misgelopen toeslag - 2013Z04725

Besluit: De commissie besluit tot het het houden van een feitelijke vragenronde. Inbrengtermijn voor het aanleveren van feitelijke vragen is woensdag 13 maart te 16.00 uur.
Noot: • De commsisiebrief zal worden gericht aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financien; • De bewindspersonen zullen worden verzocht uiterlijk 21 maart de vragen aan de Kamer te doen toekomen.