Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 13 maart 2013

Gepubliceerd: 14 maart 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2013A00995
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=46c3ac1e-46d7-4067-92ad-57b296d9f8b3&title=Besluitenlijst%20extra%20%28besloten%29%20procedurevergadering%20VWS%20d.d.%2013%20maart%20jl..pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Verzoek om een rondetafelgesprek jongeren met een licht verstandelijke beperking - LVG-jongeren

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.C.G. Keijzer (CDA) - 5 februari 2013 Verzoek om een rondetafelgesprek jongeren met een licht verstandelijke beperking - LVG-jongeren - 2013Z02128

Besluit: In vervolg op de besluitvorming in de procedurevergadering d.d. 27 februari jl. zal de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport een openbaar rondetafelgesprek inzake LVG-jongeren houden met een aantal organisaties en deskundigen (max. 8 deelnemers). De commissie heeft gekozen voor een tweetal sessies van elk 45 minuten.