Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 6 maart 2013

Gepubliceerd: 6 maart 2013
Voortouwcommissie: commissie voor de Rijksuitgaven
Activiteitnummer: 2013A00940
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=062e4cd5-1216-40db-81e3-d2b35984de95&title=Besluitenlijst%20extra%20procedurevergadering%20Rijksuitgaven%206%20maart%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Uitkomst adhocprocedure inventarisatie n.a.v. voorstel van het lid van Hijum over decentralisaties.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, Y.J. van Hijum (CDA) - 28 februari 2013 Brief van het lid Van Hijum over decentralisaties - 2013Z03875

Besluit: Het voorstel van het lid Van Hijum over door de commissie aan het kabinet voor te leggen vragen over de uitvoerbaarheid van te decentraliseren taken heeft geen meerderheid in de commissie gekregen. Het stellen van vragen wordt overgelaten aan de individuele leden/fracties.