Besluitenlijst van de EXTRA procedurevergadering van dinsdag 12 februari 2013

Gepubliceerd: 12 februari 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2013A00515
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=f6b971e9-8e62-4107-8a8b-2f5f200d57dc&title=Besluitenlijst%20EXTRA%20procedurevergadering%20EZ%20op%2012%20februari%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33529


Toezending stukken naar aanleiding van gedane toezeggingen in Algemeen Overleg gaswinning Groningen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 februari 2013 Toezending stukken naar aanleiding van gedane toezeggingen in Algemeen Overleg gaswinning Groningen - 2013Z02720

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op dinsdag 12 februari 2013 om 17.00 uur. De minister van EZ zal verzocht worden de vragen te beantwoorden voorafgaand aan de derde termijn van het algemeen overleg Gaswinning Groningen-veld.

Nieuwe inzichten met betrekking tot de effecten van gaswinning uit het Groningen-veld en de relatie met aardbevingen in de provincie Groningen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 25 januari 2013 Nieuwe inzichten met betrekking tot de effecten van gaswinning uit het Groningen-veld en de relatie met aardbevingen in de provincie Groningen - 33529-1

Besluit: De derde termijn van het algemeen overleg Gaswinning Groningen-veld zal plaatsvinden op 14 februari 2013 van 14.00 tot 16.00 uur.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op dinsdag 12 februari 2013 om 17.00 uur. De minister van EZ zal verzocht worden de vragen te beantwoorden voorafgaand aan de derde termijn van het algemeen overleg Gaswinning Groningen-veld.
Noot: De voorzitter van de commissie doet tijdens de Regeling van Werkzaamheden van heden een vooraankondiging voor een VAO, te houden na afloop van het algemeen overleg Gaswinning Groningen-veld.

Reactie de Nationale ombudsman m.b.t. mogelijke invulling ombudsfunctie problematiek gaswinning Groningen

Zaak: Brief derden - de Nationale ombudsman te Den Haag - 8 februari 2013 Reactie de Nationale ombudsman m.b.t. mogelijke invulling ombudsfunctie problematiek gaswinning Groningen - 2013Z02658

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.
Noot: Heden om 17.15 uur vindt op de kamer van het lid J. Vos (PvdA) een gesprek plaats met de Nationale Ombudsman, de overige leden van de commissie worden uitgenodigd bij dit gesprek aanwezig te zijn.