Besluitenlijst van de extra procedurevergadering van dinsdag 12 februari 2013

Gepubliceerd: 13 februari 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2013A00506
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=b7b5503d-ed24-4262-82f3-a4aad9a3f36e&title=Besluitenlijst%20extra%20procedurevergadering%20VWS%20d.d.%2012-02-2013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: