Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 7 februari 2013

Gepubliceerd: 8 februari 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Activiteitnummer: 2013A00497
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=af983349-438e-41e6-84ac-9c1fc641146a&title=Besluitenlijst%20extra%20procedurevergadering%20inzake%20HSL-tussenrapportage%207%20februari%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Reactie tussenrapportage parlementaire werkgroep Vervoer HSL-Zuid

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 7 februari 2013 Reactie tussenrapportage parlementaire werkgroep Vervoer HSL-Zuid - 2013Z02486

Besluit: De commissie besluit om in te stemmen met één van de twee passages die de minister van Financiën wenst te schrappen. Dat besluit wordt aan de minister van Financiën teruggekoppeld.

Reactie tussenrapportage parlementaire werkgroep Vervoer HSL-Zuid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 5 februari 2013 Reactie tussenrapportage parlementaire werkgroep Vervoer HSL-Zuid - 2013Z02119

Besluit: De commissie verzoekt de staatssecretaris om meer transparantie te betrachten. Zij verzoekt de staatssecretaris om haar oordeel over een aantal te schrappen passages te heroverwegen of nader te onderbouwen. De reactie op dit verzoek zal de commissie behandelen in een besloten gedeelte van de reguliere procedurevergadering van 13 februari 2013.