Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 30 januari 2013

Gepubliceerd: 30 januari 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Activiteitnummer: 2013A00351
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=38662bb6-0d79-439a-be85-a24e2d7581e3&title=Besluitenlijst%20extra%20pv%20over%20het%20rapport%20ILT%20inzake%20spooronderhoud%20d.d.%2030%20januari%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 29984


Reactie op recente brieven aan uw Kamer omtrent onderhoud van het spoor

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 10 december 2012 Reactie op recente brieven aan uw Kamer omtrent onderhoud van het spoor - 29984-336

Besluit: De commissie acht het wenselijk dat de Kamer spoedig plenair een debat over deze brief voert met de staatssecretaris. Het lid De Graaf heeft reeds een voorstel hiertoe aangekondigd voor de regeling van werkzaamheden d.d. 30 januari 2013, dat wordt gehandhaafd en dus tijdens de regeling van werkzaamheden besproken zal worden.
Noot: Tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 30 januari is brede steun uitgesproken voor het aangevraagde debat, dat zo spoedig mogelijk gepland zal worden.

Rapportages van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) m.b.t. overvolle treinen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 30 januari 2013 Rapportages van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) m.b.t. PGO-contracten, signalen over overvolle treinen en een aantal ongevallen en incidenten op de hoofdspoorweg - 2013Z01704

Besluit: De commissie acht het wenselijk dat de Kamer spoedig plenair een debat over deze brief voert met de staatssecretaris. Het lid De Graaf heeft reeds een voorstel hiertoe aangekondigd voor de regeling van werkzaamheden d.d. 30 januari 2013, dat wordt gehandhaafd en dus tijdens de regeling van werkzaamheden besproken zal worden.
Noot: Tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 30 januari is brede steun uitgesproken voor het aangevraagde debat, dat zo spoedig mogelijk gepland zal worden.