Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 27 februari 2013

Gepubliceerd: 28 februari 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Koninkrijksrelaties
Activiteitnummer: 2013A00338
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=bcf45d15-9402-4647-b01b-85a724ff41c1&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20KR%20d.d.%2027%20februari%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22112


Toezegging AO EU-LGO van 6 februari 2013 m.b.t. de middelen die de Caribische Koninkrijksdelen vanuit het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) ontvangen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 18 februari 2013 Toezegging AO EU-LGO van 6 februari 2013 over de middelen die de Caribische Koninkrijksdelen vanuit het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) ontvangen - 22112-1575

Besluit: Desgewenst betrekken bij VAO LGO d.d. 27 februari 2013

Berichtgeving Curaçao inzake individuele aansprakelijkheid ministers

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 5 februari 2013 Berichtgeving Curaçao inzake individuele aansprakelijkheid ministers - 33400-IV-22

Besluit: Reeds betrokken bij het verzamel algemeen overleg Koninkrijksrelaties d.d. 12 februari 2013.

Verslag van het kennismakingsbezoek aan de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten, als ook aan Saba, Sint-Eustatius en Bonaire van 19 t/m 27 januari 2013

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 1 februari 2013 Verslag van het kennismakingsbezoek aan de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten, als ook aan Saba, Sint-Eustatius en Bonaire van 19 t/m 27 januari 2013 - 33400-IV-21

Besluit: Reeds betrokken bij het verzamel algemeen overleg Koninkrijksrelaties d.d. 12 februari 2013.