Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 22 januari 2013

Gepubliceerd: 23 januari 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Activiteitnummer: 2013A00136
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=fdda8d7b-bf44-4227-af75-a5c1b838ce27&title=Besluitenlijst%20extra%20procedurevergadering%20cie%20IM%20d.d.%2022-01-2013%20inzake%20hoorzitting%20Fyra%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22026


Verlenging pilot Verbeterd Toezicht OV

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 21 januari 2013 Verlenging pilot Verbeterd Toezicht OV - 2013Z00923

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Openbaar vervoer/OV-chipkaart d.d. 28 februari 2013.

Problematiek rondom V250-hogesnelheidstreinen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 21 januari 2013 Problematiek rondom V250-hogesnelheidstreinen - 22026-375

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op dinsdag 29 januari te 16.00 uur. De staatssecretaris zal worden verzocht om de vragen uiterlijk op maandag 4 februari te beantwoorden, met het oog op het mogelijk nog in die week te plannen plenaire debat over de Fyra.
Besluit: Staatssecretaris IM verzoeken om de Kamer uiterlijk op maandag 28 januari te informeren over de maatregelen die worden getroffen om te komen tot een optimaal alternatief voor de treinreizigers naar België.

Hoorzitting Fyra in Benelux-verband

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, M.Y. Israel - 18 januari 2013 Uitkomst e-mailprocedure d.d. 18-01-2013 over hoorzitting over de Fyra - 2013Z00834

Besluit: De commissie zou voor de hoorzitting, naast de NS en de NMBS, in ieder geval ook graag ProRail en Infrabel uitnodigen. Daarnaast wordt de suggesties gedaan om ook de reizigersorganisaties en AnsaldoBreda uit te nodigen. Mocht tussen deze laatste twee gekozen moeten worden, dan heeft de commissie een voorkeur voor het uitnodigen van de reizigersorganisaties. De voorzitter van de commissie zal dit inbrengen bij de organisatoren van de hoorzitting.
Noot: De volgende leden hebben aangegeven deel te zullen nemen aan de hoorzitting: • Jansen (SP, voorzitter) • De Boer (VVD) • Hoogland (PvdA) • De Rouwe (CDA) • Van Veldhoven (D66) • Van Tongeren (GL) • De Graaf (PVV) De tijdens de procedurevergadering niet aanwezige leden wordt per mail verzocht om uiterlijk vandaag te 17.00 door te geven of zij ook deel zullen nemen.