Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 15 januari 2013

Gepubliceerd: 16 januari 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Defensie
Activiteitnummer: 2013A00054
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=87a53c42-4d2d-49ed-b2fc-adbb4a31000e&title=Besluitenlijst%20extra%20procedurevergadering%20Defensie%20d.d.%2015%20januari%202013%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Verzoek om gesprek met vaste commissie voor Defensie over geluidsoverlast van helikopters in Gilze-Rijen

Zaak: Brief derden - J. Vroegop te Gilze - 6 januari 2013 Afschrift brief aan minister van Defensie m.b.t. situatie helikopteroverlast Nerhoven Gilze en verzoek om gesprek - 2013Z00202

Besluit: Er zal op locatie een geprek worden georganiseerd.

Zaak: Brief derden - A. van Lankveld te Gilze - 3 januari 2013 Verzoek om gesprek met vaste commissie voor Defensie over geluidsoverlast van helikopters in Gilze-Rijen - 2013Z00201

Besluit: Er zal op locatie een geprek worden georganiseerd.

Reactie ACOP FNV en meerdere organisaties m.b.t. gevolgen invoering WUL voor militairen

Zaak: Brief derden - ACOP FNV te Woerden - 15 januari 2013 Reactie ACOP FNV en meerdere organisaties m.b.t. gevolgen invoering WUL voor militairen - 2013Z00500

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de brief van de minister van Defensie betreffende de invoering van de Wet uniformering loonbegrip per 1 januari 2013

Uitkomst van het sectoroverleg Defensie met de centrales van overheidspersoneel over de gevolgen van de invoering van de Wet uniformering loonbegrip per 1 januari 2013

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 21 december 2012 Uitkomst van het sectoroverleg Defensie met de centrales van overheidspersoneel over de gevolgen van de invoering van de Wet uniformering loonbegrip per 1 januari 2013 - 33400-X-47

Besluit: In een commissiebrief zullen enkele vragen aan de minister worden gesteld. De minister wordt verzocht om voor de procedurevergadering van 17 januari 2013 deze vragen te beantwoorden. De commissie spreekt het voornemen uit om volgende week een algemeen overleg te plannen over de invoering van de WUL.