Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 2 april 2013

Gepubliceerd: 3 april 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2012A05113
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=ed1e08df-9f3f-433f-a8fe-83c80b00a984&title=Besluitenlijst%20pv%20vc%20SZW%20-%202%20april%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32615, 32615, 32163, 28719, 31311, 29544, 26448, 31311, 31066, 33182, 33182, 29544

Inhoud


Emailprocedure - Verzoek lid Ulenbelt reactie minister SZW over situatie bij Prins in Dokkum

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P. Ulenbelt (SP) - 26 maart 2013 Emailprocedure - verzoek reactie minister SZW over situatie bij Prins in Dokkum - 2013Z05983

Besluit: Door middel van een e-mailprocedure op 25 maart 2013 is besloten een reactie te vragen over de situatie bij Prins in Dokkum

Emailprocedure - Verzoek lid Azmani om reactie op uitspraak Centrale Raad van Beroep over recht op bijstand van EU-burgers

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M. Azmani (VVD) - 25 maart 2013 verzoek lid Azmani om reactie op uitspraak Centrale Raad van beroep - 2013Z05971

Besluit: Door middel van een emailprocedure op 25 maart 2013 is besloten om de minister van Sociale Zaken een reactie te vragen over de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over het recht op bijstand van EU-burgers.

Verzoek om gesprek met De Nationale Ombudsman en de Ouderen Ombudsman over angst onder AOW'ers inzake onbewust plegen van uitkeringsfraude

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P. Ulenbelt (SP) - 3 april 2013 Verzoek om gesprek met De Nationale Ombudsman en de Ouderen Ombudsman over angst onder AOW'ers inzake onbewust plegen van uitkeringsfraude - 2013Z06606

Besluit: Gesprek plannen

Stand van zaken Rondetafelgesprek Musici en artiesten in de werknemersverzekeringen op 10 april 2013

Zaak: Brief derden - Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) te Amsterdam - 29 maart 2013 Verzoek NAPK tot deelname aan hoorzitting/rondetafelgesprek Musici/artiesten in de werknemersverzekeringen d.d. 10 april 2013 - 2013Z06398

Besluit: Verzoek honoreren

Verzoek om reactie van staatssecretaris en te ondernemen acties naar aanleiding van recente publicaties over armoede

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S. Karabulut (SP) - 28 maart 2013 Verzoek om reactie van staatssecretaris en te ondernemen acties naar aanleiding van recente publicaties over armoede - 2013Z06317

Besluit: Verzoek honoreren
Noot: • Artikel "Meer kinderen groeien op met kans op armoede" • Artikel "Het karige bestaan: een kwart eeuw armoede in Nederland"

Staatssecretaris van SZW rappelleren ten aanzien van verzoek om reactie op Zwartboek FNV en uitzending Nieuwsuur dat werken in de bijstand leidt tot misstanden en tevens verzoeken om reactie op gerechtelijke uitspraak en berichtgeving in de media

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S. Karabulut (SP) - 28 maart 2013 Staatssecretaris van SZW rappelleren ten aanzien van verzoek om reactie op Zwartboek FNV en uitzending Nieuwsuur dat werken in de bijstand leidt tot misstanden en tevens verzoeken om reactie op gerechtelijke uitspraak en berichtgeving in de media - 2013Z06306

Besluit: Verzoek honoreren
Noot: • Verzoek om reactie Zwartboek FNV verzonden op 15 februari 2013 (2013Z03158) • Zie Volkskrant - 25 maart 2013 - gemeenten overschrijden normen tegenprestaties in de bijstand/ LJN:BZ5171, Rechtbank Breda, 12/3649

Voorstel invulling activiteiten pilot parlement en wetenschap

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, F. Wagemans - 29 maart 2013 Voorstel invulling activiteiten pilot parlement en wetenschap - 2013Z06408

Besluit: De commissie stemt in met voorstellen conform voorstel BOR-notitie
Noot: In de bijgevoegde BOR-notitie wordt voorgesteld om: • Over het thema ‘ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid’ een bijeenkomst met wetenschappers te organiseren. Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangt de commissie een factsheet waarin een aantal deelvragen worden beantwoord. • De bijeenkomst met wetenschappers plaats te laten vinden in de eerste week na het meireces. • Over het thema ‘externe financiering van bijzondere leerstoelen’ een schriftelijk overzicht te vragen. Verder een binnenkort te verschijnen KNAW advies af te wachten. • Over het thema ‘de bijdrage van zzp’ers aan de Nederlandse economie een factsheet aan te vragen. De commissie ontvangt de factsheet binnen 3-4 weken.

Nieuwsbrief maart Pilot Wetenschap en Parlement

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, F. Wagemans - 25 maart 2013 Pilot Parlement en Wetenschap - nieuwsbrief maart 2013 - 2013Z05967

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 24 september 2012 Toezichtverslagen PBO 2010 en 2011 - 32615-7

Besluit: De commissie EZ verzoeken de behandeling over te nemen.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 21 juni 2012 Toekomst van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie - 32615-6

Besluit: De commissie EZ. verzoeken de behandeling over te nemen.

Zaak: Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 28 februari 2013 Afschrift van een koninklijk besluit van 23 februari 2013, houdende departementale herindeling met betrekking tot publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie - 33400-XIII-135

Besluit: Ter informatie.
Noot: • De taken op het terrein van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie worden overgedragen van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de minister van Economische Zaken.

Fiche: Mededeling en aanbeveling, Sociaal investeringspakket

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 28 maart 2013 Fiche: Mededeling en aanbeveling, Sociaal investeringspakket - 2013Z06343

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg van 19 juni 2013 over de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid

Uitnodiging Houses of the Oireachtas (Ierse parlement) voor vergadering van voorzitters van commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 28 en 29 april 2013

Zaak: Brief derden - Houses of the Oireachtas (Ireland) te Brussels - 14 maart 2013 Uitnodiging Houses of the Oireachtas (Ierse parlement) voor vergadering van voorzitters van commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 28 en 29 april 2013 - 2013Z05729

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: • Uw voorzitter heeft besloten van de uitnodiging geen gebruik te maken gezien het beperkte inhoudelijk belang voor de commissie SZW en de timing van de bijeenkomst in Ierland

Driejaarstermijn jobcoaching

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid
Noot: • Algemeen overleg (3 uur) plannen na het meireces

Aanbieding van de concept-ministeriële regeling “Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW”

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P. Ulenbelt (SP) - 25 maart 2013 Verzoek om rondetafelgesprek over de gevolgen van de concept-overbruggingsregeling AOW, vervolgens een schriftelijke vragenronde en daarna een algemeen overleg in de loop van april 2013 - 2013Z05936

Besluit: Verzoek niet honoreren; de commissie besluit tot het houden van een schriftelijke vragenronde

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 22 maart 2013 Aanbieding van de concept-ministeriële regeling “Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW” - 32163-32

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk overleg vaststellen op .dinsdag 9 april 2013 te 17.00 uur

Getroffen maatregelen door het UWV tegen specifieke jobcoachorganisatie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 20 maart 2013 Getroffen maatregelen door het UWV tegen specifieke jobcoachorganisatie - 28719-80

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid
Noot: • Algemeen overleg (3 uur) plannen na het meireces

Kabinetsreactie op het SER-advies ‘Zzp’ers in beeld’ en aanbieding van het onderzoeksrapport 'Pensioen van zelfstandigen'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 18 maart 2013 Kabinetsreactie op het SER-advies ‘Zzp’ers in beeld’ en aanbieding van het onderzoeksrapport 'Pensioen van zelfstandigen' - 31311-97

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over pensioenonderwerpen op 24 april 2013.

Aanbieding van de rapportage Werken met beperkingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 18 maart 2013 Aanbieding van de rapportage Werken met beperkingen - 29544-441

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid
Noot: • Algemeen overleg (3 uur) plannen na het meireces

Maatregel beperken terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 29 maart 2013 Maatregel beperken terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag - 2013Z06422

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Reactie op de motie van de leden Heerma en van Weyenberg (33400-XV, nr. 42) en de motie van het lid Karabulut (33400 XV, nr. 79) over het in beeld brengen stapelingseffecten maatregelen regeerakkoord

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 29 maart 2013 Reactie op de motie van de leden Heerma en van Weyenberg (33400-XV, nr. 42) en de motie van het lid Karabulut (33400 XV, nr. 79) over het in beeld brengen stapelingseffecten maatregelen regeerakkoord - 2013Z06419

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Besluit: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzoeken om informatie over beeld van koopkrachtontwikkeling in 2013

Informatie over het onderzoek naar parallelle gemeenschappen in Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 29 maart 2013 Informatie over het onderzoek naar parallelle gemeenschappen in Nederland - 2013Z06397

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk overleg vaststellen op dinsdag 9 april 2013 te 17.00 uur

Reactie op de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep in zaken tussen EU-burgers en een aantal gemeenten, waarbij de gemeenten in het ongelijk zijn gesteld

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 28 maart 2013 Reactie op de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep in zaken tussen EU-burgers en een aantal gemeenten, waarbij de gemeenten in het ongelijk zijn gesteld - 2013Z06258

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg.
Noot: • algemeen overleg (2 uur) plannen op korte termijn

Reactie op commissiebrief SZW over uitzonderingen voor musici en artiesten met betrekking tot werknemersverzekeringen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 19 maart 2013 Uitzonderingen voor musici en artiesten m.b.t. werknemersverzekeringen - 26448-488

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Afschaffen uitzonderingen musici en artiesten in de werknemersverzekeringen op 11 april 2013

Toestemming voor deelname UWV aan een technische briefing over de website van UWV

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 19 maart 2013 Toestemming voor deelname UWV aan een technische briefing over de website van UWV - 2013Z05516

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op de brief van 19 februari 2013 van het Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) over de registratieplicht in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 19 maart 2013 Reactie op de brief van 19 februari 2013 van het Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) over de registratieplicht in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) - 31311-98

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg over handhaving
Noot: • Adressant afschrift reactie toezenden

Uitstel beantwoording vragen commissie over het aanvragen van kinderopvangtoeslag

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 19 maart 2013 Uitstel beantwoording vragen commissie over het aanvragen van kinderopvangtoeslag - 31066-157

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met versterking van het bestuur bij pensioenfondsen en enige andere wijzigingen (Wet versterking bestuur pensioenfondsen)

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 28 maart 2013 Derde nota van wijziging - 33182-15

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33182-15

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 28 maart 2013 Nota naar aanleiding van het nader verslag - 33182-14

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33182-14

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 27 februari 2012 Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met versterking van het bestuur bij pensioenfondsen en enige andere wijzigingen (Wet

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Aanbieding wijziging van het Schattingsbesluit

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 8 maart 2013 Aanbieding wijziging van het Schattingsbesluit - 29544-440

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk overleg vaststellen op dinsdag 9 april 2013 te 17.00 uur
Besluit: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzoeken om tussentijds geen onomkeerbare stappen te nemen
Noot: • Het betreft een voorhangprocedure. • De algemene maatregel van bestuur is aan de Kamer overgelegd tot en met 8 april 2013. • Aangehouden tijdens de vorige procedurevergadering.