Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 20 december 2012

Gepubliceerd: 20 december 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2012A05072
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=fabd3824-66d1-4f40-90d4-b742e378feff&title=Besluitenlijst%20extra%20procedurevergadering%2020%20december%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Reactie op verzoek van het lid Leijten over salarisbetaling LangeLand Ziekenhuis

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 20 december 2012 Reactie op verzoek van het lid Leijten over salarisbetaling Lange Land Ziekenhuis - 2012Z22619

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 10 januari 2013