Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 20 december 2012

Gepubliceerd: 20 december 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
Activiteitnummer: 2012A05038
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=76490880-e626-4eff-b4d1-255afa5acfab&title=Besluitenlijst%20extra%20pv%20Buza%2020%20dec%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32623


Deelname directeur Veiligheidsbeleid en directeur Noord-Afrika en Midden-Oosten aan technische briefing patriots 20 december 2012

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 20 december 2012 Deelname directeur Veiligheidsbeleid en directeur Noord-Afrika en Midden-Oosten aan technische briefing patriots 20 december 2012 - 2012Z22614

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Beantwoording vragen vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over Patriot brieven

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 20 december 2012 Beantwoording vragen vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over Patriot brieven - 2012Z22615

Besluit: Agenderen voor technische briefing donderdag 20 december 2012 om 11.30 uur, conform besluit in de procedurevergadering d.d. 18 december 2012.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg op donderdag 20 december 2012, conform besluit procedurevergadering d.d. 18 december 2012.

Aanvullende brief ontplooiing Patriot-systemen in Turkije

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 18 december 2012 Aanvullende brief ontplooiing Patriot-systemen in Turkije - 2012Z22332

Besluit: Agenderen voor technische briefing donderdag 20 december 2012 om 11.30 uur, conform besluit in de procedurevergadering d.d. 18 december 2012.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg op donderdag 20 december 2012, conform besluit procedurevergadering d.d. 18 december 2012.

Ontplooiing Patriot-systemen in Turkije

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 7 december 2012 Ontplooiing Patriot-systemen in Turkije - 32623-76

Besluit: Agenderen voor technische briefing donderdag 20 december 2012 om 11.30 uur, conform besluit in de procedurevergadering d.d. 18 december 2012.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg op donderdag 20 december 2012, conform besluit procedurevergadering d.d. 18 december 2012.