Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 23 januari 2013

Gepubliceerd: 23 januari 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Koninkrijksrelaties
Activiteitnummer: 2012A04976
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2e852e9b-8549-43f4-9663-218f6b21d3b3&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20Koninkrijksrelaties%20d.d.%2023%20januari%202013%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Brief van de vice-president van de Raad van State inzake een kennismakingsgesprek

Zaak: Brief derden - Raad van State (RvS) te Den Haag - 5 december 2012 Verzoek RvS om kennismakingsgesprek met Tweede Kamercommissies - 2012Z21879

Besluit: De commissie Binnenlandse Zaken verzoeken de behandeling over te nemen.

Verscherpte ondertoezichtstelling van het Sint Elizabeth Hospitaal op Curaçao

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 27 november 2012 Verscherpte ondertoezichtstelling van het Sint Elizabeth Hospitaal op Curaçao - 33400-XVI-21

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Vijfde voortgangsrapportage Curaçao en achtste voortgangsrapportage Sint Maarten

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 8 januari 2013 Vijfde voortgangsrapportage Curaçao en achtste voortgangsrapportage Sint Maarten - 33400-IV-19

Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Koninkrijksrelaties d.d. 12 februari 2013.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 13 december 2012 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 33480-IV-3

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.