Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 16 januari 2013

Gepubliceerd: 23 januari 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Activiteitnummer: 2012A04972
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=49fda316-f219-46b1-b625-a36303c6894d&title=Besluitenlijst%20besloten%20bespreking%20werkwijze%20commissie%20IM%20d.d.%2016%20januari%202013%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: