Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 28 februari 2013

Gepubliceerd: 28 februari 2013
Voortouwcommissie: commissie voor de Rijksuitgaven
Activiteitnummer: 2012A04949
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=72330c05-d622-4104-ba9e-06479b1e7c7f&title=Besluitenlijst%20pv%20Rijksuitgaven%2028%20februari%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31865, 31865, 33523


Voorstel van het lid Van Hijum over decentralisaties

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, Y.J. van Hijum (CDA) – 28 februari 2013 Brief van het lid Van Hijum over decentralisaties - 2013Z03875

Besluit: Agenderen voor een extra procedurevergadering op dinsdag 5 maart 2013, 13.30-13.45 uur.

Verantwoord Begroten

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 26 februari 2013 Aandachtspunten bij de uitwerking van Verantwoord Begroten - 31865-48

Besluit: Desgewenst betrekken bij het AO over Verbeteren begroten en verantwoorden op 6 maart 2013.

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, R.J. de Bakker - 25 februari 2013 BOR-notitie - Verantwoord Begroten en beleidsdoorlichtingen - 2013Z03567

Besluit: Desgewenst betrekken bij het AO over Verbeteren begroten en verantwoorden op 6 maart 2013.

Evaluatie behandeling ontwerpbegrotingen 2013

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, M.J.P. Becker - 19 februari 2013 BOR-notitie - Evaluatie Behandeling Ontwerpbegrotingen 2013 - 2013Z03379

Besluit: De bijgevoegde evaluatie is vastgesteld en wordt doorgeleid naar de Kamer.

Focus in de verantwoording en monitoring bezuinigingen regeerakkoord

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 1 februari 2013 Focus in de verantwoording en monitoring bezuinigingen regeerakkoord – 31865-47

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over verbetering begroting en verantwoording op 6 maart 2013.

Studiereis aan Europese Rekenkamer te Luxemburg

Zaak: Stafnotitie - griffier, E.A.J. Groen - 15 februari 2013 Stafnotitie - Voorstel voor een studiereis aan de Europese Rekenkamer te Luxemburg op 21 -22 april 2013 - 2013Z03190

Besluit:
Noot: Concept programma voor een bezoek aan Europese instellingen in Luxemburg is met enkele wijzigingen vastgesteld. In het kader van een bezoek aan de Europese Rekenkamer wil de commissie graag ook spreken met afvaardigingen van EFSF/ESM en Eurostat.
Noot: Voor dit werkbezoek hebben zich reeds aangemeld de leden Harbers, De Vries, Van Gerven en Van Hijum. Dringend verzoek aan leden om voor dinsdag 5 maart, 13.00 uur, hun belangstelling voor deelname aan dit werkbezoek kenbaar maken bij de staf Rijksuitgaven.

EU-trendrapport 2013

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 12 februari 2013 Aanvulling op EU-trendrapport 2013; Ontwikkelingen in het financieel management van de Europese Unie - 33523-3

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 7 februari 2013 EU-trendrapport 2013 - 33523

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen: uiterlijk 14 maart 2013 te 16.00 uur.
Noot: Op 27 februari 2013 zijn antwoorden ontvangen op schriftelijke vragen van de leden Madlener en Van Dijck (PVV) (2013Z02696)