Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 3 juli 2013

Gepubliceerd: 5 juli 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2012A04946
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=e47652c9-fed4-4630-a74a-05d0b4dba444&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20VWS%20op%203%20juli%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33362, 33362, 33438, 33438, 30234, 29355, 33204, 31839, 33619, 32854, 30371, 33590, 29689, 27529, 32793, 30597, 29538, 31839, 32620, 32793, 32299, 31839, 32402, 33127, 32620, 33628, 31839, 32402, 31839, 31568, 33497, 29689, 26991, 25424, 31016, 29447, 27529, 29689, 29689, 29689, 30597, 33522

Inhoud


Verzoek om brief van de staatssecretaris VWS inzake uitzending Nieuwsuur over de voornemens van de gemeente Deventer ten aanzien van de inzet van werklozen in de thuiszorg

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 5 juli 2013 Verzoek om brief van de staatssecretaris VWS inzake uitzending Nieuwsuur over

Besluit: De staatssecretaris VWS zal worden verzocht om donderdag voor 10.00 uur een brief aan de Kamer te zenden waarna in een extra procedurevergadering wordt besloten over de opportuniteit van een algemeen overleg

Aanbieding advies 'Lyme onder de loep' van GR

Zaak: Brief derden - Gezondheidsraad (GR) te Den Haag - 26 juni 2013 Aanbieding advies 'Lyme onder de loep' van GR - 2013Z13425

Besluit: Bewindspersoon verzoeken eind augustus 2013 een reactie sturen
Besluit: Bespreken van de verdere procedure
Besluit: Reactie van burgerinitiatief vragen op rapport van de Gezondheidsraad

33599 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Geneesmiddelenwet ter implementatie van richtlijn 2011/62/EU om te verhinderen dat vervalste geneesmiddelen in de legale distributieketen belanden

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 april 2013 Wijziging van de Geneesmiddelenwet ter implementatie van richtlijn 2011/62/EU om te verhinderen dat vervalste geneesmiddelen in de legale distributieketen belanden - 33599

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 2 juli 2013 33599 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Geneesmiddelenwet ter implementatie van richtlijn 2011/62/EU om te verhinderen dat vervalste geneesmiddelen in de legale distributieketen belanden - 2013Z14055

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

33362 Nota van wijziging inzake Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben

Zaak: Nota van wijziging - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 2 juli 2013 Nota van wijziging - 33362-8

Besluit: Inbreng t.b.v. een nader verslag vastgesteld op 29 augustus 2013
Gerelateerde kamerstukken: 33362-8

33362 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 september 2012 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben - 33362

Besluit: Nader verslag uitgebracht

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 2 juli 2013 Nota naar aanleiding van het verslag - 33362-7

Besluit: Inbreng t.b.v. een nader verslag vastgesteld op 29 augustus 2013
Gerelateerde kamerstukken: 33362-7

Reactie op het IGZ-rapport inzake bekkenbodemmatjes

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 2 juli 2013 Reactie op het IGZ-rapport inzake bekkenbodemmatjes - 2013Z13953

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Hulpmiddelenbeleid

Verslag schriftelijk overleg inzake het Faillissement van het Ruwaard van Putten ziekenhuis te Spijkenisse

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 2 juli 2013 Verslag schriftelijk overleg inzake het Faillissement van het Ruwaard van Putten ziekenhuis te Spijkenisse - 2013Z13972

Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg Ruwaard van Putten ziekenhuis op 3 juli 2013

Hoofdbehandelaarschap in de GGZ

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 2 juli 2013 Hoofdbehandelaarschap in de GGZ - 2013Z13977

Besluit: Betrokken bij het VAO GGZ

Quickscan Dyslexie

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 2 juli 2013 Quickscan Dyslexie - 2013Z13988

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten om het mogelijk te maken dat aanbieders van medisch-specialistische zorg, mits zij aan een aantal voorwaarden voldoen, winst uitkeren (voorwaarden voor winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 2 juli 2013 33168 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Wet toelating zorginstellingen en enkele andere wetten om het mogelijk te maken dat aanbieders van medisch-specialistische zorg, mits zij aan een aantal voorwaarden voldoen, winst uitkeren (voorwaarden voor winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg) - 2013Z13957

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 februari 2012 Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten om het mogelijk te maken dat aanbieders van medisch-specialistische zorg, mits zij aan een aantal voorwaarden voldoen, winst uitkeren (voorwaarden voor winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg) - 33168

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Wijziging van de Wet op de bijzondere medische verrichtingen in verband met de invoering van een startmeldingsplicht voor beperkte duur voor het uitvoeren van verrichtingen waarvoor niet langer een vergunning op grond van deze wet is vereist

Zaak: Nota van wijziging - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 juni 2013 Nota van wijziging - 33438-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33438-6

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 juni 2013 Nota naar aanleiding van het verslag - 33438-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33438-5

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 12 oktober 2012 Wijziging van de Wet op de bijzondere medische verrichtingen in verband met de invoering van een startmeldingsplicht voor beperkte duur voor het uitvoeren van verrichtingen waarvoor niet langer een vergunning op grond van deze wet is vereist - 33438

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen)

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 juni 2013 Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen) - 33683

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 19 september 2013

Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet)

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 28 juni 2013 Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet) - 33684

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 12 september 2013

Beantwoording vragen commissie over de beschikbaarheidbijdrage Spoedeisende Hulp (SEH) 2013 en 2014 (29 247, nr. 184)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 juni 2013 Beantwoording vragen commissie over de beschikbaarheidbijdrage Spoedeisende Hulp (SEH) 2013 en 2014 (29 247, nr. 184) - 2013Z13748

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Aanbieding Evaluatie Wet op bijzondere medische verrichtingen (Wbmv)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 juni 2013 Aanbieding Evaluatie Wet op bijzondere medische verrichtingen (Wbmv) - 2013Z13750

Besluit: Aangekondigde beleidsvisie Wbmv afwachten

Uitkomsten ambtelijk overleg inzake dopingbestrijding en toezending rapport commissie Sordrager doping in wielrennen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 1 juli 2013 Uitkomsten ambtelijk overleg inzake dopingbestrijding en toezending rapport commissie Sordrager doping in wielrennen - 30234-86

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Sportbeleid

Stand van zaken met betrekking van het verlenen van eenmalige steun in 2013 aan Service Médical

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 1 juli 2013 Stand van zaken met betrekking van het verlenen van eenmalige steun in 2013 aan Service Médical - 2013Z13783

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 19 september 2013

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de voorhang aanpassing mbi-aanwijzing (macrobeheersingsinstrument) 2012 van 2013 naar 2014 (Kamerstuk 32620, nr. 83)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 1 juli 2013 Verslag van een schriftelijk overleg inzake de voorhang aanpassing mbi-aanwijzing (macrobeheersingsinstrument) 2012 van 2013 naar 2014 (Kamerstuk 32620, nr. 83) - 2013Z13847

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Stand van zaken toezegging verplichte anticonceptie bij bewezen falend ouderschap

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 1 juli 2013 Stand van zaken toezegging verplichte anticonceptie bij bewezen falend ouderschap - 2013Z13868

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Naleving- en handhavingscijfers rookvrije horeca

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 1 juli 2013 Naleving- en handhavingscijfers rookvrije horeca - 2013Z13877

Besluit: Agenderen voor t..z.t. te houden algemeen overleg Rookvrije horeca/Tabaksbeleid

Invoering prestatiebekostiging medisch specialistische zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 27 juni 2013 Invoering prestatiebekostiging medisch specialistische zorg - 2013Z13575

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Ziekenhuiszorg

Beantwoording vragen commissie over Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit Zorgverzekering in verband met beperking van de ex post compensatiemechanismen voor de vaststelling van de vereveningsbijdrage (Kamerstuk 29689, nr. 447) en over de Uitkomsten van het onderzoeksprogramma risicoverevening en de voorgenomen vormgeving van het ex ante risicovereveningsmodel 2014 (2013Z12289)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 27 juni 2013 Beantwoording vragen commissie over Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit Zorgverzekering in verband met beperking van de ex post

Besluit: Betrokken bij plenair VSO op 3 juli 2013

Stand van zaken ratificatieproces VN Verdrag Handicap

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 27 juni 2013 Stand van zaken ratificatieproces VN Verdrag Handicap - 29355-54

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Vermogensinkomensbijtelling eigen bijdrage AWBZ/WMO

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 26 juni 2013 Vermogensinkomensbijtelling eigen bijdrage AWBZ/WMO - 33204-33

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 29 augustus 2013
Gerelateerde kamerstukken: 33204-33

Afschrift van de brief aan de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd over opdracht beoordeling regionale transitie arrangementen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 26 juni 2013 Aanbieding afschrift van de brief aan de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd over opdracht beoordeling regionale transitie arrangementen - 31839-298

Besluit: Desgewenst betrokken bij algemeen overleg Transitie jeugdzorg op 27 juni 2013

Verslag van een schriftelijk overleg inzake Start van een pilot anonieme financiering van zorg genoten door ernstig bedreigde personen (Kamerstuk 30388, nr. 53)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 27 juni 2013 Verslag van een schriftelijk overleg inzake Start van een pilot anonieme financiering van zorg genoten door ernstig bedreigde personen (Kamerstuk 30388, nr. 53) - 2013Z13522

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de beschikbaarheidsbijdrage opleidingen medisch ondersteunend personeel en gespecialiseerd verpleegkundigen (Kamerstuk 32393, nr. 27)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers -

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid

Uitstelbrief amvb professionalisering jeugdzorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 27 juni 2013 Uitstel toezending algemene maatregel van bestuur professionalisering jeugdzorg met en nadere invulling van het wetsvoorstel - 33619-6

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 33619-6

Advies van de Nederlandse Zorgautoriteit over bekostiging ambulancezorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 26 juni 2013 Advies van de Nederlandse Zorgautoriteit over bekostiging ambulancezorg - 32854-17

Besluit: Desgewenst betrokken bij inbreng t.b.v. een SO op 27 juni 2013
Gerelateerde kamerstukken: 32854-17

Lijst van vragen en antwoorden inzake de jaarrapportage 2011 Wet afbreking zwangerschap (Kamerstuk 30371, Nr. 25)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 26 juni 2013 Beantwoording vragen commissie inzake de jaarrapportage 2011 Wet afbreking zwangerschap - 30371-27

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Afbreking zwangerschap op 3 oktober 2013

Wijziging van de Tabakswet ter verhoging van de minimumleeftijd van 16 jaar naar 18 jaar van personen aan wie tabaksproducten mogen worden verkocht (Verhoging minimumleeftijd verkoop tabaksproducten)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 24 juni 2013 Nota naar aanleiding van het verslag - 33590-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33590-6

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 25 maart 2013 Wijziging van de Tabakswet ter verhoging van de minimumleeftijd van 16 jaar naar 18 jaar van personen aan wie tabaksproducten mogen worden verkocht (Verhoging minimumleeftijd verkoop tabaksproducten) - 33590

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Wijziging van de Wet veiligheidsonderzoeken in verband met het opnemen van een grondslag voor het doorberekenen van kosten verbonden aan het uitvoeren van veiligheidsonderzoeken alsmede enkele andere wijzigingen

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 21 juni 2013

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 29 augustus 2013

Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Algemene Wet bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten teneinde de bekostiging van anonieme e-mental health structureel te regelen en de anonieme financiering van zorg aan ernstig bedreigde cliënten mogelijk te maken

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 juni 2013 Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten teneinde de bekostiging van anonieme e-mental health structureel te regelen en de anonieme financiering van zorg aan ernstig bedreigde cliënten mogelijk te maken - 33675

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 19 september 2013

Reactie op de brieven van de Opvoedpoli aan de NZa en aan de grote koepels van verzekeraars

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 21 juni 2013 Reactie op de brieven van de Opvoedpoli aan de NZa en aan de grote koepels van verzekeraars - 29689-454

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg Transitie Jeugdzorg op 27 juni 2013

Naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in verband met de lopende overeenkomst tussen de Vereniging van zorgaanbieders voor zorgcommunicatie (VZVZ) en Computer Sciences Corporation (CSC)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 juni 2013 Naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in verband met de lopende overeenkomst tussen de Vereniging van zorgaanbieders voor zorgcommunicatie (VZVZ) en Computer Sciences Corporation (CSC) - 27529-125

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 12 september 2013

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van VWS (XVI) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Kamerstuk 33640-XVI)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 juni 2013 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 33640-XVI-3

Besluit: Desgewenst betrekken bij behandeling Voorjaarsnota

Maatregelen m.b.t. uitbraak van mazelen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 juni 2013 Maatregelen m.b.t. uitbraak van mazelen - 32793-95

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek commissie om aandacht voor erratum in Zorgverzekeringswet van 2006

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 juni 2013 Reactie op verzoek commissie om aandacht voor erratum in Zorgverzekeringswet van 2006 - 2013Z13125

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Zorgverzekeringswet

Pgb-tarieven 2014

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 24 juni 2013 Pgb-tarieven 2014 - 30597-364

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Pgb.

Standpunt proefpersonenverzekering 2e evaluatie WMO

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 juni 2013 Standpunt proefpersonenverzekering 2e evaluatie WMO - 29538-148

Besluit: Agenderen voor t..z.t. te houden algemeen overleg Medische ethiek

Standpunt op het advies “Een stevig fundament, Evaluatie van het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 25 juni 2013 Standpunt op het advies “Een stevig fundament, Evaluatie van het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg” - 31839-297

Besluit: Agenderen voor Verzamel algemeen overleg jeugdzorg op 6 november 2013

Reactie op het advies ‘Regie aan de Poort’ van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 25 juni 2013 Reactie op het advies ‘Regie aan de Poort’ van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) - 32620-89

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Eerstelijnszorg

Beleid invasieve exotische muggen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 25 juni 2013 Beleid invasieve exotische muggen - 32793-96

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 5 septemer 2013

Aanbieding eindrapport van het VU Medisch Centrum “Randvoorwaarden voor een monitorende rol door de Stichting PatiëntenVertrouwensPersonen”

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 20 juni 2013 Aanbieding eindrapport van het VU Medisch Centrum “Randvoorwaarden voor een monitorende rol door de Stichting PatiëntenVertrouwensPersonen” - 32299-19

Besluit: Standpunt afwachten

Verslag van een bezoek van de Turkse parlementaire commissie mensenrechten over het Nederlandse jeugdzorgsysteem

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 20 juni 2013 Verslag van een bezoek van de Turkse parlementaire commissie mensenrechten over het Nederlandse jeugdzorgsysteem - 31839-296

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Schriftelijke beantwoording op wetstechnische en feitelijke vragen en een reactie op de amendementen inzake de behandeling wetsvoorstel kwaliteit, klachten en geschillen zorg (32402)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 juni 2013 Schriftelijke beantwoording op wetstechnische en feitelijke vragen en een reactie op de amendementen inzake de behandeling wetsvoorstel kwaliteit, klachten en geschillen zorg - 32402-39

Besluit: Betrokken bij plenaire behandeling wetsvoorstel 32402
Gerelateerde kamerstukken: 32402-39

Brief houdende intrekking van het Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid (33 127)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 19 juni 2013 Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel - 33127-69

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 33127-69

Aanbieding NZa iBMG-rapport regiomaatschappen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 juni 2013 Aanbieding NZa iBMG-rapport regiomaatschappen - 32620-88

Besluit: Betrekken bij aangekondigd standpunt inzake regiomaatschappen

Beleidsreactie op het RVZ rapport ‘Stoornis en Delict’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 20 juni 2013 Beleidsreactie op het RVZ rapport ‘Stoornis en Delict’ - 33628-2

Besluit: Betrekken bij aanhangig wetsvoorstel Verplichte GGZ (32399)

Aanbieding tweede rapportage Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 20 juni 2013 Aanbieding tweede rapportage Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd - 31839-295

Besluit: Betrokken bij algemeen overleg Transitie jeugdzorg op 27 juni 2013

Vierde nota van wijziging - Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (32402)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 juni 2013 Vierde nota van wijziging - 32402-37

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32402-37

Rapport Budget decentralisatie jeugdzorg; Toets op de berekening

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 18 juni 2013 Aanbieding rapport Budget decentralisatie jeugdzorg; Toets op de berekening - 31839-293

Besluit: Betrokken bij algemeen overleg Transitie jeugdzorg op 27 juni 2013

Voortgang op het dossier zorg in Caribisch Nederland (CN)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 juni 2013 Voortgang op het dossier zorg in Caribisch Nederland (CN) - 31568-130

Besluit: Desgewenst betrokken bij algemeen overleg Zorgverzeringswet, Pakketmaatregelen/Ruwaard van Putten ziekenhuis op 20 juni 2013

Reactie op het rapport ‘Point-of-care testing in primary care in the Netherlands’ van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 juni 2013 Reactie op het rapport ‘Point-of-care testing in primary care in the Netherlands’ van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) - 33497-12

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Eerstelijnszorg

Antwoord op nadere vragen inzake de vergoeding voor de operatie van ooglidcorrecties

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 juni 2013 Beantwoording nog openstaande vragen inzake de vergoeding voor de operatie van ooglidcorrecties - 29689-453

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanvullende beoordeling RIVM gezondheidseffecten van het gebruik van neonicotinoïden

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 juni 2013 Aanvullende beoordeling RIVM gezondheidseffecten van het gebruik van neonicotinoïden - 26991-362

Besluit: De commissie EZ verzoeken de behandeling over te nemen.

Ambulantisering GGZ en sociale inclusie

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 juni 2013 Ambulantisering GGZ en sociale inclusie - 25424-216

Besluit: Desgewenst betrokken bij VAO GGZ

Reactie op het rapport “Naar een alliantie AMC-VUmc”

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 juni 2013 Reactie op het rapport “Naar een alliantie AMC-VUmc” - 31016-43

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Ziekenhuiszorg
Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Governance

Bloeddonatie door personen met hemochromatose

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 juni 2013 Bloeddonatie door personen met hemochromatose - 29447-23

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Bloedvoorziening

Aanwezigheid zorgcongressen (verzoek Regeling van Werkzaamheden 13 juni 2013)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 17 juni 2013 Aanwezigheid van ambtenaren en bewindspersonen op zorgcongressen - 33400-XVI-152

Besluit: Desgewenst betrekken bij toegewezen dertigledendebat (Leijten)

Rapport van het College bescherming persoonsgegevens: Toegang tot digitale patiëntendossiers binnen zorginstellingen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 juni 2013 Rapport van het College bescherming persoonsgegevens: Toegang tot digitale patiëntendossiers binnen zorginstellingen - 27529-124

Besluit: Desgewenst betrekken bij aanhangig wetsvoorstel (33509)

Beantwoording vragen commissie inzake een uitnodiging aan veldpartijen voor alternatieve pakketmaatregelen (29689, nr. 424)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 juni 2013 Antwoorden op vragen van de commissie inzake een uitnodiging aan veldpartijen voor alternatieve pakketmaatregelen - 29689-451

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg Zorgverzekeringswet, Pakketmaatregelen en Ruwaard van Putten ziekenhuis op 20 juni 2013

Uitkomsten van het onderzoeksprogramma risicoverevening en de voorgenomen vormgeving van het ex ante risicovereveningsmodel 2014

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 juni 2013 Uitkomsten van het onderzoeksprogramma risicoverevening en de voorgenomen vormgeving van het ex ante risicovereveningsmodel 2014 - 29689-450

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg Zorgverzekeringswet, Pakketmaatregelen en Ruwaard van Putten ziekenhuis op 20 juni 2013

Niet invoeren eigen bijdrage voor zelfverwijzers op de Spoedeisende Hulp (SEH)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 juni 2013 Niet invoeren van een eigen bijdrage voor zelfverwijzers op de Spoedeisende Hulp (SEH) - 29689-452

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg Zorgverzekeringswet, Pakketmaatregelen en Ruwaard van Putten ziekenhuis op 20 juni 2013

Aanbieding van een overzicht van de wijzigingen in het Zvw-pakket per 1 januari 2014

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 juni 2013 Aanbieding van een overzicht van de wijzigingen in het Zvw-pakket per 1 januari

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg Zorgverzekeringswet, Pakketmaatregelen en Ruwaard van Putten ziekenhuis op 20 juni 2013

Reactie op het artikel uit Trouw getiteld “Verdriet en angst in verzorgingstehuizen” over de hervorming van de langdurige zorg en ondersteuning

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 13 juni 2013 Reactie op het artikel uit Trouw getiteld “Verdriet en angst in verzorgingstehuizen” over de hervorming van de langdurige zorg en ondersteuning - 30597-362

Besluit: Betrokken bij plenaire afronding notaoverleg op 13 juni jl.
Besluit: Betrekken bij toegewezen plenair dertigledendebat over ouderen die op straat worden gezet (Agema)

Reactie op algemene oriëntatie Europese Tabaksproductenrichtlijn

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 14 juni 2013 Reactie op algemene oriëntatie Europese Tabaksproductenrichtlijn - 33522-6

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg inzake de EU-Gezondheidsraad op 18 juni 2013

EU-Stafnotitie - Follow-up en verslag werkbezoek delegatie commissie VWS aan Brussel (26 en 27 mei)

Zaak: Stafnotitie - EU-adviseur, J.F. (Ans) Seriese - 18 juni 2013 EU-Stafnotitie - Follow-up en verslag werkbezoek delegatie commissie VWS aan Brussel (26 en 27 mei) - 2013Z12481

Besluit: Aanhouden tot een volgende procedurevergadering, nadat bij fracties is gesondeerd.

Verzoek ZonMw om kennismakingsgesprek met vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Zaak: Brief derden - ZonMw te Den Haag - 1 juli 2013 Datumvoorstel ZonMw t.b.v. presentatie van haalbaarheidsonderzoek naar de rol van de psychiatrie bij de behandeling van plegers van seksueel misbruik bij minderjarigen d.d. 25 september 2013 - 2013Z13978

Besluit: Agenderen voor gesprek.

Zaak: Brief derden - ZonMw te Den Haag - 28 juni 2013 Verzoek ZonMw om kennismakingsgesprek met vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport - 2013Z13711

Besluit: Agenderen voor gesprek.