Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 11 december 2012

Gepubliceerd: 11 december 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiƫn
Activiteitnummer: 2012A04886
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=6a5b3869-b15f-471f-ae1e-a3f4e5addb64&title=Besluitenlijst%20extra%20procedurevergadering%20-%2011%20december%202012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Rappel plan tax gap

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P.H. Omtzigt (CDA) - 10 december 2012 Rappel plan tax gap - 2012Z21507

Besluit: De staatssecretaris verzoeken om de Kamer voor dinsdag 18 december 2012 te informeren over de uitvoering van de motie inzake halvering van het handhavings- en invorderingstekort (Kamerstukken II 2011/12, 31066, nr. 144).
Noot: Het voorstel van de heer Omtzigt (CDA) is op maandag 10 december 2012 via een emailprocedure aan de commissie voorgelegd. In de emailprocedure kon geen duidelijke conclusie worden getrokken, waarop is besloten het voorstel van de heer Omtzigt in een extra procedurevergadering verder te bespreken.