Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 15 januari 2013

Gepubliceerd: 16 januari 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2012A04857
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=1d05bc79-18b1-43f4-9250-8a975a07a4cc&title=Besluitenlijst%20pv%20vc%20SZW%2015%20januari%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22112, 21501, 29817, 29817, 32043, 31311, 30545, 32855, 29544, 29544, 31143, 29362, 29544, 30950, 29544, 33182, 33182, 33182

Inhoud


Rondetafelgesprek integratiebeleid

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.P.R.A. van Weyenberg (D66) - 16 januari 2013 Rondetafelgesprek integratiebeleid - 2013Z00611

Besluit: Voorbereidingscommissie instellen ten behoeve van de voorbereiding van een mogelijk rondetafelgesprek over integratiebeleid
Noot: • Nadat het algemeen overleg over integratieonderwerpen op 30 januari 2013 heeft plaatsgevonden zal een voorbereidingscommissie bijeenkomen ter voorbereiding van een mogelijk rondetafelgesprek over het integratiebeleid. • De commissie bestaat uit de leden Azmani (VVD), Heerma (CDA), Van Weyenberg (D66) en Yücel (PvdA). • In een procedurevergadering zal het voorstel van de voorbereidingscommissie worden besproken.

Inventarisatie deelname technische briefing door ministerie van SZW over integratiebeleid op 17 januari 2013

Zaak: Overig - adjunct-griffier, W.A. Lips - 10 januari 2013 Inventarisatie deelname technische briefing door ministerie van SZW over integratiebeleid op 17 januari 2013 - 2013Z00281

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: • Inventarisatie van beschikbaarheid heeft plaatsgevonden voor het Kerstreces

Inventarisatie: aanleveren aanvullende namen t.b.v. groslijst deelnemers tweede rondetafelgesprek Flexibiliteit en Zekerheid

Zaak: Overig - adjunct-griffier, W.A. Lips - 10 januari 2013 Inventarisatie: aanleveren aanvullende namen t.b.v. groslijst deelnemers tweede rondetafelgesprek Flexibiliteit en Zekerheid - 2013Z00280

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: • Inventarisatie heeft voor Kerstreces plaatsgevonden en heeft enkele suggesties opgeleverd • Met de voorbereidingscommissie zal het programma nader worden uitgewerkt en aan de commissie worden voorgelegd

Verzoek van de Nationale ombudsman tot aanbieding rapport "In het krijt bij de overheid"

Zaak: Brief derden - de Nationale ombudsman te Den Haag - 11 januari 2013 Verzoek van de Nationale ombudsman tot aanbieding rapport "In het krijt bij de overheid" - 2013Z00341

Besluit: Via e-mailprocedure belangstelling nadere toelichting inventariseren

Factsheet over arbeidsproductiviteit

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, F. Wagemans - 9 januari 2013 Factsheet over arbeidsproductiviteit. De factsheet is tot stand gekomen in het kader van de pilot parlement en wetenschap. - 2013Z00210

Besluit: Desgewenst betrekken bij een nog te voeren algemeen overleg over arbeidsomstandigheden
Besluit: Desgewenst betrekken bij een nog te voeren algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid

Verzoek SER om advies "Stelsel gezond en veilig werken" te komen toelichten

Zaak: Brief derden - Sociaal-Economische Raad (SER) te Den Haag - 21 december 2012 Aanbieding advies "Stelsel gezond en veilig werken" van SER - 2013Z00048

Besluit: Aanhouden, reactie minister van SZW afwachten

Zaak: Brief derden - Sociaal-Economische Raad (SER) te Den Haag - 7 januari 2013 Verzoek SER om advies "Stelsel gezond en veilig werken" te komen toelichten - 2013Z00224

Besluit: Aanhouden, reactie minister van SZW afwachten

Uitnodiging FNV voor werkbezoek in De Burcht te Amsterdam

Zaak: Brief derden - FNV te Amsterdam - 18 december 2012 Uitnodiging FNV voor werkbezoek in De Burcht te Amsterdam - 2012Z22327

Besluit: Verzoek honoreren
Noot: • Datum zoeken en inventariseren deelnemers

Werkbezoek Sociale Verzekeringsbank

Zaak: Brief derden - Sociale Verzekeringsbank (SVB) te Amstelveen - 3 december 2012 Uitnodiging voor kennismakingsbezoek aan SVB - 2012Z20924

Besluit: Werkbezoek organiseren op 15 februari 2013
Noot: • Inventarisatie van belangstelling en beschikbaarheid heeft opgeleverd dat vrijdag 15 februari 2013 de meest geschikte dag is voor de organisatie van het kennismakingsbezoek • In overleg met de SVB zal een programma van één dagdeel in de ochtend of middag worden samengesteld • De volgende leden hebben zich aangemeld: Kuzu (PvdA), Potters (VVD), Klein (50PLUS), Heerma (CDA), Ulenbelt (SP), Van Nieuwenhuizen-Wijbenga (VVD) en Schut-Welkzijn (VVD)

Uitstel BNC-fiche Jeugdwerkgelegenheidspakket

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 11 januari 2013 Uitstel BNC-fiche Jeugdwerkgelegenheidspakket - 22112-1538

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitnodiging deelname conferentie Europees Semester 2013

Zaak: Brief derden - Europees Parlement te Brussel - 22 november 2012 Uitnodiging Europees Parlement voor parlementaire week van het Europees semester d.d. 28 t/m 30 januari 2013 - 2012Z20379

Besluit: Interesse voor deelname aan deze conferentie uiterlijk doorgeven tot woensdag 16 januari te 17.00 uur
Noot: • Nadere toelichting ter vergadering door de rapporteur Europees semester van de commissie EU-zaken, het lid Servaes (PvdA)

Aanbieding verslag van de Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, van 6 december 2012

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 17 december 2012 Aanbieding verslag van de Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, van 6 december 2012 - 21501-31-299

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 6 februari 2013.

Monitor arbeidsparticipatie 2012 UWV

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 10 januari 2013 Monitor arbeidsparticipatie 2012 UWV - 29817-99

Besluit: Agenderen voor een te organiseren algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid

Verzamelbrief aan gemeenten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 21 december 2012 Verzamelbrief aan gemeenten - 2012Z22943

Besluit: Agenderen voor een te organiseren algemeen overleg over WWB-onderwerpen.

Contouren Participatiewet

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 21 december 2012 Contouren Participatiewet - 29817-98

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Contouren Participatiewet op 30 januari 2013.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 17 januari 2013 te 17.00 uur

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over de datum van inwerkingtreding van de wetgeving inzake het bestuur van pensioenfondsen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 21 december 2012 Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over de datum van inwerkingtreding van de wetgeving inzake het bestuur van pensioenfondsen - 2012Z22914

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen.
Noot: • Plenaire behandeling van het wetsvoorstel aanhouden tot antwoord naar aanleiding van inbreng nader verslag binnen is • Zie agendapunt

Instellingsbesluit Commissie UFR

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 21 december 2012 Instellingsbesluit Commissie UFR - 32043-146

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over pensioenonderwerpen op 6 februari 2013

Vanuit de WW gestarte zelfstandigen met een strafblad vergoeding fiscale schade

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 19 december 2012 Vanuit de WW gestarte zelfstandigen met een strafblad vergoeding fiscale schade - 31311-96

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over SUWI-onderwerpen.
Noot: • Algemeen overleg (2 uur) plannen vóór Krokusreces

Gemeenten, die korten op bijstandsuitkering bij compensatie voor geleden schade

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 19 december 2012 Gemeenten die korten op bijstandsuitkering bij compensatie voor geleden schade - 30545-117

Besluit: Agenderen voor een te organiseren algemeen overleg over WWB-onderwerpen.

Reactie van de staatssecretaris op drie amendementen op de begroting SZW 2013 (33400 XV; nummers 4, 12 en 17)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 17 december 2012 Reactie van de staatssecretaris op 3 openstaande amendementen op de begroting SZW 2013 (33400 XV; nummers 4, 12 en 17) - 33400-XV-73

Besluit: Desgewenst betrokken bij de stemmingen over de begrotingsbehandeling SZW 2013.

Moties en toezeggingen zoals aangekondigd in de planningsbrief 2013 SZW

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 14 januari 2013 Moties en toezeggingen zoals aangekondigd in de planningsbrief 2013 SZW - 33400-XV-76

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Berichtgeving in de media over stoppen uitkeringen aan Nederlanders in Marokko

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher -

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over SUWI-onderwerpen
Noot: • Algemeen overleg (2 uur) plannen vóór Krokusreces

Planningsbrief 2013

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 10 januari 2013 Planningsbrief 2013 - 2013Z00289

Besluit: Minister en staatssecretaris van SZW per brief verzoeken om nadere informatie ten aanzien van enkele voornemens uit de planningsbrief en enkele vragen overbrengen, die de commissie daarover heeft.

Stand van zaken wetsvoorstel Modernisering regelingen verlof en arbeidstijden

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 10 januari 2013 Stand van zaken wetsvoorstel Modernisering regelingen verlof en arbeidstijden - 32855-12

Besluit: Aanhouden tot nota van wijziging, dan wel aangepast wetsvoorstel van de minister van SZW zal zijn ontvangen.
Gerelateerde kamerstukken: 32855-12

Reactie op vragen Hamer over “de versoepeling van het ontslagrecht door de Kunduz-coalitie”

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 10 januari 2013 Reactie op vragen Hamer over “de versoepeling van het ontslagrecht door de Kunduz-coalitie” - 29544-428

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Monitor ‘Allochtonen op de arbeidsmarkt, 1e kwartaal 2012’

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 27 december 2012 Monitor ‘Allochtonen op de arbeidsmarkt, 1e kwartaal 2012’ - 29544-426

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Integratieonderwerpen op 30 januari 2013.

Inburgeringsaanbod aan asielgerechtigden

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 27 december 2012 Inburgeringsaanbod aan asielgerechtigden - 31143-90

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Integratieonderwerpen op 30 januari 2013.

Aanbieding jaarplannen 2013 van het UWV en de SVB

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher -

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over SUWI-onderwerpen.
Noot: • Algemeen overleg (2 uur) plannen vóór Krokusreces

Jaarverslag burgerbrieven door het ministerie van SZW in 2011

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 21 december 2012 Jaarverslag burgerbrieven door het ministerie van SZW in 2011 - 29362-209

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitkomsten overleg Kabinet - Stichting van de Arbeid

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 19 december 2012 Uitkomsten overleg Kabinet - Stichting van de Arbeid - 29544-425

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid.
Noot: • Algemeen overleg (3 uur) plannen na Krokusreces (begin maart 2013)

Voortgangsbrief discriminatie 2012

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 18 december 2012 Voortgangsbrief discriminatie 2012 - 30950-47

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Integratieonderwerpen op 30 januari 2013.

Ontwerpbesluit tot aanpassing van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten in verband met de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (voorhangprocedure)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 7 januari 2013 Ontwerpbesluit tot aanpassing van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten in verband met de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (voorhangprocedure) - 29544-427

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 22 januari 2013 te 14.00 uur
Noot: • Het betreft een voorhangprocedure, waarbij het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten wordt aangepast. De Kamer heeft vier weken de gelegenheid voor een eventuele reactie op het ontwerp-besluit (waarmee de procedure wordt opgeschort) voordat de wijziging van algemene maatregel van bestuur door de minister van SZW kan worden voorgelegd aan de Raad van State. • De termijn voor de voorhangprocedure verstrijkt op 4 februari 2013. De minister heeft aangegeven voor 1 februari 2013 nog geen nadere stappen te ondernemen.

Nota's van wijziging inzake wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 21 december 2012 Tweede nota van wijziging - 33182-12

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Noot: • Plenaire behandeling van het wetsvoorstel aanhouden tot beantwoording vragen binnen is
Gerelateerde kamerstukken: 33182-12

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 21 december 2012 Nota van wijziging - 33182-11

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Noot: • Plenaire behandeling van het wetsvoorstel aanhouden tot beantwoording vragen binnen is
Gerelateerde kamerstukken: 33182-11

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 21 december 2012 Aanbieding Nota's van wijziging inzake wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen - 33182-10

Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag vaststellen op 30 januari 2013 te 14.00 uur
Noot: • Plenaire behandeling van het wetsvoorstel aanhouden tot beantwoording vragen binnen is
Gerelateerde kamerstukken: 33182-10