Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 12 december 2012

Gepubliceerd: 12 december 2012
Voortouwcommissie: contactgroep Duitsland
Activiteitnummer: 2012A04808
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=c7a2513d-2512-4dbd-94cb-416768b826d5&title=Besluitenlijst.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: