Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 25 april 2013

Gepubliceerd: 26 april 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Europese Zaken
Activiteitnummer: 2012A04792
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=a3e019e8-b732-48c0-87ac-46648b09231c&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20EUZA%20dd%2025%20april%202013%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Stand van zaken werkbezoeken 2013

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, J.T.A. van Haaster - 24 april 2013 EU-stafnotitie - Stand van zaken commissiewerkbezoeken 2013 - 2013Z08576

Besluit: Werkbezoek aan Macedonië plannen van zondag 7 tot en met dinsdag 9 juli 2013.
Besluit: Werkbezoek aan IJsland plannen van zaterdag 16 tot en met dinsdag(ochtend) 19 november 2013.
Noot: De voorzitter en ondervoorzitter zijn verhinderd; de heer Van Bommel zal optreden als delegatieleider. Deelname door de leden wordt op korte termijn geïnventariseerd.

Inkomend werkbezoek delegatie Finse parlement

Zaak: Brief derden - Ambassade van Finland (NL) te Den Haag - 12 april 2013 Verzoek Ambassade van Finland, namens 'Grand Committee' van Finse parlement, om gesprek met vaste commissies voor Europese Zaken en voor Financiën over de economische en financiële crisis in Europa d.d. 27 mei 2013 - 2013Z08074

Besluit: Via e-mailprocedure de belangstelling onder de commissieleden Europese Zaken en Financiën inventariseren voor een formele commissieactiviteit en/of informele werklunch.
Noot: Zes leden van de Grand Committee van het Finse parlement, verantwoordelijk voor EU-beleid, zijn op maandag 27 mei 2013 in Nederland voor een werkbezoek met het thema "Economische en Financiële crisis in Europa, gevolgen en antwoorden". Aangegeven is dat een ontmoeting met Nederlandse parlementariërs uit de commissies EU en Financiën het belangrijkse onderdeel van hun programma zou zijn. Indien een formele commissieactiviteit niet mogelijk zou zijn, biedt de Finse ambassadeur aan om een informele werklunch te organiseren.

Verslag van de Raad Algemene Zaken van 22 april 2013 en de kabinetsappreciatie van de voortgangsrapportages van de Commissie over Servië, Kosovo en Macedonië

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 24 april 2013 Aanbieding van het verslag van de Raad Algemene Zaken van 22 april 2013 en de kabinetsappreciatie van de voortgangsrapportages van de Commissie over Servië, Kosovo en Macedonië - 2013Z08584

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Raad Algemene Zaken op 15 mei a.s.
Besluit: Dit algemeen overleg Raad Algemeen Zaken met dertig minuten verlengen.

Reactie op verzoek van het lid Omtzigt over de mogelijke privatisering van het water

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 17 april 2013 Reactie op verzoek van het lid Omtzigt over de mogelijke privatisering van het water - 2013Z07874

Besluit: De commissie Economische Zaken verzoeken de behandeling over te nemen.
Noot: Dit in verband met de onderhandelingen die momenteel gaande zijn over een wijziging van de Concessierichtlijn. De commissie Europese Zaken blijft volgcommissie.

Nieuw Meerjarig Financieel Kader van de EU: administratieve uitgaven 2014-2020

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 19 april 2013 EU Meerjarig Financieel Kader: administratieve uitgaven 2014-2020 - 2013Z08118

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Raad Algemene Zaken op 15 mei a.s.

Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken d.d. 22 april 2013

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 12 april 2013 Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken d.d. 22 april 2013 - 2013Z07569

Besluit: Reeds behandeld in het AO RAZ op 18 april jl.