Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 21 maart 2013

Gepubliceerd: 22 maart 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Europese Zaken
Activiteitnummer: 2012A04789
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=93abb974-601b-4709-8358-cbe7120f9859&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20dd%2021%20maart%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22660, 22660, 21501, 33551, 21501, 21501, 21501

Inhoud


Verslag van de COSAC voorzittersconferentie, gehouden te Dublin op 27-28 januari 2013

Zaak: Overig - Tweede Kamerlid, R.W. Leegte (VVD) - 14 maart 2013 Verslag van de COSAC voorzittersconferentie, gehouden te Dublin op 27-28 januari 2013 - 22660-53

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag van de 48e COSAC, gehouden te Nicosia, op 14-16 oktober 2012

Zaak: Overig - adjunct-griffier, P.W. van Kessel - 14 maart 2013 Verslag van de 48e COSAC, gehouden te Nicosia, op 14-16 oktober 2012 - 22660-52

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Antwoordbrief Commissie voor de Werkwijze inzake nabespreking Europese Raad

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - griffier, P.T.M. van Doorn - 20 maart 2013 Voorstel inzake plenaire nabespreking van de Europese Raad - 2013Z05572

Besluit: De commissie stemt in met het voorstel van de Commissie voor de Werkwijze om een (regulier) plenair debat in te plannen in de eerste week na de Europese Raden van 22 mei en 27-28 juni 2013 en vult aan dat deze werkwijze zich wat de commissie betreft ook uitstrekt tot eventuele ingelaste Euro(zone)toppen in de periode tot het zomerreces, waarna deze werkwijze zal worden geƫvalueerd.

Brief aan minister Timmermans inzake afspraken AO Europese informatievoorziening en database Extranet

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, R.W. Knops (CDA) - 20 maart 2013 Uw brief van 18 januari 2013 en het algemeen overleg van 12 februari 2013 - 2013Z05597

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De voorzitter beschrijft het proces dat heeft geleid tot tot de nieuwe, door de minister aanvaarde werkwijze om aan ieder Kamerlid wachtwoord en inlognaam te verstrekken voor de database EU-Extranet, nadat getekend is voor kennisneming van de richtsnoeren van de Raad.

Antwoorden van de Tweede Kamer op het 19e biannual report van COSAC

Zaak: Overig - adjunct-griffier, P.W. van Kessel - 14 maart 2013 Vragenlijst 19e Biannual Report COSAC en antwoorden Tweede Kamer - 2013Z05156

Besluit: De in schriftelijke procedure vastgestelde antwoorden ten behoeve van het 19e Biannual Report van COSAC zullen worden ingezonden.

Verzoek om gezamenlijk AO over Nationaal Hervormingsprogramma en het Stabiliteitsprogramma

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, R.W. Knops (CDA) - 8 maart 2013 Verzoek om gezamenlijk AO over Nationaal Hervormingsprogramma en het Stabiliteitsprogramma - 2013Z04609

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Rapportage van de inbreng van de Nederlandse regering in EU-Hofzaken waarover in 2012 uitspraak is gedaan

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 15 maart 2013 Rapportage van de inbreng van de Nederlandse regering in EU-Hofzaken waarover in 2012 uitspraak is gedaan - 33400-V-118

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag van de Europese Raad d.d. 14 en 15 maart 2013

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 19 maart 2013 Verslag van de Europese Raad d.d. 14 en 15 maart 2013 - 2013Z05468

Besluit: Betrekken bij het plenair debat voorafgaand aan de Europese Raad d.d. 22 mei 2013.

Reactie op verzoek lid Omtzigt over geheimhouding stukken ER

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 19 maart 2013 Reactie op verzoek lid Omtzigt over geheimhouding stukken ER - 2013Z05527

Besluit: 1. De commissie vraagt de minister van Buitenlandse Zaken om voor het AO RAZ op 18 april een brief te sturen over de mogelijkheden om de vertrouwelijkheidsrichtsnoeren van de (Europese) Raad en Eurozonetoppen te wijzen of op te zeggen teneinde de transparantie van EU-documenten en -besluitvormingsprocedures te vergroten. Deze brief zal geagendeerd worden voor dat AO. 2. De commissie is akkoord met het opheffen van het kortstondige parlementair voorbehoud dat de regering bij de aanname van het reglement van orde van Eurozonetoppen heeft geplaatst.

Vertrouwelijke aanbieding van de concept tekst voor het Reglement van Orde van de Eurozonetoppen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 14 maart 2013 Vertrouwelijke aanbieding van de concept tekst voor het Reglement van Orde van de Eurozonetoppen - 21501-20-777

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Brief aan de Europese Commissie betreffende EU-rechtsstatelijkheidsmechanisme

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 13 maart 2013 Aanbieding afschrift van de brief aan de Europese Commissie over het opzetten van een EU rechtsstatelijkheidsmechanisme - 33551-17

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Raad Algemene Zaken op 18 april a.s.

Geannoteerde agenda van de Europese Raad van 14 en 15 maart a.s. te Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 8 maart 2013 Geannoteerde agenda van de Europese Raad van 14 en 15 maart a.s. te Brussel - 21501-20-765

Besluit: Reeds betrokken bij plenair debat Europese Raad 14 en 15 maart dd 13 maart.

Reactie op verzoek van het lid Klaver inzake de aangenomen amendementen op Hongaarse grondwet

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 13 maart 2013 Reactie op verzoek van het lid Klaver inzake de aangenomen amendementen op Hongaarse grondwet - 21501-20-776

Besluit: Agenderen voor AO RAZ dd 18 april 2013.

Aanbieding verslag van de Raad Algemene Zaken van 11 maart 2013

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 13 maart 2013 Aanbieding verslag van de Raad Algemene Zaken van 11 maart 2013 - 21501-02-1234

Besluit: Agenderen voor AO RAZ dd 18 april.

Uitnodiging Universiteit Leiden - Campus Den Haag voor toespraak van Laurent Fabius (minister van Buitenlandse Zaken van Frankrijk) d.d. 21 maart 2013

Zaak: Brief derden - Universiteit Leiden - Campus Den Haag te Den Haag - 7 maart 2013 Uitnodiging Universiteit Leiden - Campus Den Haag voor toespraak van Laurent Fabius (minister van Buitenlandse Zaken van Frankrijk) d.d. 21 maart 2013 - 2013Z05167

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.