Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 6 december 2012

Gepubliceerd: 6 december 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Activiteitnummer: 2012A04746
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=d8122823-6494-4f3e-bd67-8ca1a099da70&title=Besluitenlijst%20extra%20procedurevergadering%20IM%20d.d.%206%20december%202012%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22026


Reactie op verzoek commissie over het akkoord inzake treinverbinding Nederland - België

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 5 december 2012 Reactie op verzoek commissie over het akkoord inzake treinverbinding Nederland - België - 2012Z21184

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg d.d. 13 december 2012 over de vevoersconcessie voor het hoofdrailnet.

Akkoord inzake treinverbinding Nederland - België

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 3 december 2012 Akkoord inzake treinverbinding Nederland - België - 22026-371

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg d.d. 13 december 2012 over de vevoersconcessie voor het hoofdrailnet.