Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 2 oktober 2013

Gepubliceerd: 3 oktober 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Activiteitnummer: 2012A0473614
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=c70b4355-8418-4cb3-ab08-fef2f618ba0e&title=Besluitenlijst%20commissie%20Veiligheid%20en%20Justitie%20op%202%20oktober%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22112, 22112, 22112, 28638, 19637, 30573, 29270, 27062, 19637, 19637, 19637, 24587, 29452, 19637, 29628, 26956, 32608, 29628, 33750, 29279, 29628, 28638, 32011, 29754, 33750, 30830, 30830, 29398, 33572

Inhoud


Conceptbrief Hoge Raad

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, G.A. van der Steur (VVD) - 26 september 2013. Conceptbrief Hoge Raad - 2013Z18267

Besluit: Conform voorstel.13

EU-stafnotitie - conceptbrief aan de Europese Commissie met subsidiariteitsoordeel over het EU-voorstel tot instelling van het Europees Openbaar Ministerie

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, F.H. Mittendorff - 25 september 2013. EU-stafnotitie - conceptbrief aan de Europese Commissie met subsidiariteitsoordeel over het EU-voorstel tot instelling van het Europees Openbaar Ministerie - 2013Z18170

Besluit: Een aangepaste conceptbrief aan de Europese Commissie zal via een e-mailprocedure ter goedkeuring aan de commissie worden voorgelegd, alvorens deze wordt doorgeleid naar de vaste commissie voor Europese Zaken.

Voorstel opzet rondetafelgesprek stelsel gefinancierde rechtsbijstand

Zaak: Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 24 september 2013. Voorstel opzet rondetafelgesprek stelsel gefinancierde rechtsbijstand - 2013Z18090

Besluit: Conform voorstel.

Verzoek brief uitvoering motie Voordewind c.s. over het loskoppelen van 250 Syrische vluchtelingen van het bestaande quotum (Kamerstuk 19637, nr. 1715)

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.S. Voordewind (ChristenUnie) - 20 september 2013. Verzoek brief uitvoering motie Voordewind c.s. over het loskoppelen van 250 Syrische vluchtelingen van het bestaande quotum (Kamerstuk 19637, nr. 1715) - 2013Z17895

Besluit: Door middel van een e-mailprocedure heeft de commissie besloten de staatssecretaris te verzoeken de Kamer een reactie te doen toekomen over de uitvoering van de motie Voordewind c.s. over het loskoppelen van 250 Syrische vluchtelingen van het bestaande quotum (Kamerstuk 19637, nr. 1715).Overig (besloten)

Verzoek algemeen overleg vreemdelingendetentie en buitenschuldbeleid op korte termijn

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.S. Voordewind (ChristenUnie) - 19 september 2013. Verzoek algemeen overleg vreemdelingendetentie en buitenschuldbeleid op korte termijn - 2013Z17804

Besluit: Door middel van een schriftelijke procedure op 20 september 2013 heeft de commissie besloten op korte termijn een algemeen overleg te voeren.

Verzoek een wetgevingsoverleg te voeren over asiel en immigratie

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, L.G.J. Voortman (GroenLinks) - 18 september 2013. Verzoek om een wetgevingsoverleg te houden over asiel en immigratie - 2013Z17654

Besluit: Door middel van een e-mailprocedure op 19 september 2013 heeft de commissie besloten geen wetgevingsoverleg te voeren over immigratie en asiel.12

Informatievoorziening aan de Kamer

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.R. Fritsma (PVV) - 3 oktober 2013. Informatievoorziening aan de Kamer - 2013Z18844

Besluit: De griffier zal het ministerie van Veiligheid en Justitie wijzen op de staande afspraak betreffende de volgordelijkheid van het informeren van de Kamer en de media.Brievenlijst

Transparantie politiedeclaraties

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P. Oskam (CDA) - 2 oktober 2013. Transparantie politiedeclaraties - 2013Z18742

Besluit: De commissie heeft besloten dat dit onderwerp desgewenst kan worden betrokken bij het wetgevingsoverleg over de politie.

Verzoek om een rondetafelgesprek te houden over kinderpardon

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) - 2 oktober 2013. Verzoek om een rondetafelgesprek te houden over kinderpardon - 2013Z18740

Besluit: Er zal een rondetafelgesprek over het vreemdelingen- en asielbeleid worden georganiseerd voor de behandeling van de begroting van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Er wordt geïnventariseerd welke personen/organisaties voor het rondetafelgesprek worden uitgenodigd alsmede de te bespreken onderwerpen. Het voorstel met een opzet voor het rondetafelgesprek wordt in de volgende procedurevergadering ter goedkeuring aan de commissie voorgelegd.

Gesprek met de heer Hoekstra op 9 oktober 2013.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.G. Schouw (D66) - 2 oktober 2013. Gesprek met de heer Hoekstra op 9 oktober 2013 openbaar stellen - 2013Z18738

Besluit: Het gesprek met de Interim rapporteur toezicht advocatuur over de werkagenda voor de tweede helft van 2013 op 9 oktober 2013 zal in openbaarheid worden gevoerd.

Verzoek Rapportage Vreemdelingenketen periode januari-juni 2013’ toevoegen aan algemeen overleg Rapporten en adviezen vreemdelingenbeleid op 3 oktober 2013.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.S. Voordewind (ChristenUnie) - 2 oktober 2013. Verzoek Rapportage Vreemdelingenketen periode januari-juni 2013’ toevoegen aan algemeen overleg Rapporten en adviezen vreemdelingenbeleid op 3 oktober 2013 - 2013Z18669

Besluit: De brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie d.d. 27 september 2013 inzake Rapportage Vreemdelingenketen periode januari-juni 2013 wordt geagendeerd voor het algemeen overleg rapporten en adviezen vreemdelingenbeleid op 3 oktober 2013.11

Reactie van staatssecretaris op VNG-inbreng algemeen overleg Vreemdelingenbeleid - Kinderpardon

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) - 2 oktober 2013. Reactie van staatssecretaris op VNG-inbreng algemeen overleg Vreemdelingenbeleid - Kinderpardon - 2013Z18663

Besluit: De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht zijn reactie op de VNG-inbreng Vreemdelingenbeleid - Kinderpardon uiterlijk 3 oktober 2013 om 14.00 uur aan de Kamer te doen toekomen opdat deze kan worden betrokken bij het algemeen overleg rapporten en adviezen vreemdelingenbeleid op 3 oktober 2013.

Rappeleren bij de minister van Buitenlandse Zaken naar de brief betreffende het aantal vluchtelingen dat is opgenomen door rijke oliestaten als Saoedi-Arabië, Koeweit, de Verenigde Arabische Emiraten en Qatar

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.R. Fritsma (PVV) - 1 oktober 2013. Rappeleren bij de minister van Buitenlandse Zaken naar de brief betreffende het aantal vluchtelingen dat is opgenomen door rijke oliestaten als Saoedi-Arabië, Koeweit, de Verenigde Arabische Emiraten en Qatar - 2013Z18626

Besluit: De griffier zal nagaan of de betreffende brief al bij de Kamer is terechtgekomen. Dit blijkt het geval; zie de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d 27 september 2013 inzake Informatie over humanitaire hulp in het kader van de Syrië crisis en over de opname van Syrische vluchtelingen door de Golfstaten (2013Z18383).

Verzoek Immigratie & Asiel- gedeelte van de begrotingsbehandeling V&J separaat te behandelen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.R. Fritsma (PVV) - 2 oktober 2013. Verzoek Immigratie & Asiel- gedeelte van de begrotingsbehandeling V&J separaat te behandelen - 2013Z18644

Besluit: De commissie stemt niet in met het verzoek het Immigratie & Asiel-gedeelte van de begrotingsbehandeling V&J separaat te behandelen.

Verzoek om reactie staatssecretaris te vragen op het boek "Ervaring niet vereist"

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L.M.J.S. Helder (PVV) - 30 september 2013. Verzoek om reactie staatssecretaris te vragen op het boek "Ervaring niet vereist" - 2013Z18387

Besluit: De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht een uitgebreide schriftelijke reactie te geven op de inhoud van het boek "Ervaring niet vereist" van Léonie Holtes.10

Afschrift reactie vragen van staatssecretaris op de brief gemeente Amsterdam

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) - 24 september 2013. Afschrift reactie vragen van staatssecretaris op de brief gemeente Amsterdam - 2013Z18077

Besluit: De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht een afschrift van zijn reactie op de brief van de burgemeester van de gemeente Amsterdam aan de Kamer te doen toekomen.Rondvraag

Verzoek aan staatssecretaris van Veiligheid & Justitie de stand van zaken te geven over de onderzoeksresultaten van de Commissie Integraal Toezicht Terugkeer (CITT) over de werkwijze van de Guineese taskforces en tevens verzoek tot afleggen van een werkbezoek

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) - 19 september 2013. Verzoek aan staatssecretaris van Veiligheid & Justitie de stand van zaken te geven over de onderzoeksresultaten van de Commissie Integraal Toezicht Terugkeer (CITT) over de werkwijze van de Guineese taskforces - 2013Z17824

Besluit: De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer te informeren over de bestaande taskforces, hoe zij te werk gaan, welke bevoegdheden zij hebben en wat de omvang van deze taskforces is. Daarnaast zal de staatssecretaris worden gevraagd de Kamer zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van de onderzoeksresultaten van de Commissie Integraal Toezicht Terugkeer (CITT) over de werkwijze van de Guineese taskforces.
Besluit: Een gesprek organiseren met een taskforce om meer inzicht te krijgen in de werkwijze van een taskforce.

Wijzigingen van de Wegenverkeerswet 1994 (33346 en 3285. 9)

Zaak: Brief commissie - griffier, L. Tijdink - 19 september 2013. Wijzigingen van de Wegenverkeerswet 1994 (33346 en 3285. 9) - 2013Z17933

Besluit: De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de nota naar aanleiding van het nader verslag bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs (Kamerstuk 32859) zo spoedig mogelijk naar de Kamer te sturen.

Behandeling van de ontwerpbegrotingen 2014 in de commissies

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, M.G.J. Harbers (VVD) - 5 september 2013. Aan commissies - Voorbereiding behandeling ontwerpbegrotingen 2014 in de commissies - 2013Z16741

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.9

Fiche: Mededeling verbetering bestuur van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 6 september 2013. Fiche: Mededeling verbetering bestuur van OLAF - 22112-1682

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg behandelvoorbehoud Oprichting Europees Openbaar Ministerie en hervorming structuur Eurojust.

Fiche: Verordening betreffende het EU-Agentschap voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 6 september 2013. Fiche: Verordening betreffende het EU-Agentschap voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust) - 22112-1683

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg behandelvoorbehoud Oprichting Europees Openbaar Ministerie en hervorming structuur Eurojust.

Fiche: Verordening tot instelling van het Europees Openbaar Ministerie

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 6 september 2013. Fiche: Verordening tot instelling van het Europees Openbaar Ministerie - 22112-1681

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg behandelvoorbehoud Oprichting Europees Openbaar Ministerie en hervorming structuur Eurojust.

Kabinetsreactie op de jaarrapportage van het College voor de Rechten van de Mens

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 10 september 2013. Kabinetsreactie op de jaarrapportage van het College voor de Rechten van de Mens - 33400-VII-83

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de begroting van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (33750-VI).

Reactie op motie Segers c.s. over bij vermoedens van mensenhandel niet inschrijven bij de Kamers van Koophandel

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 3 juli 2013. Reactie op motie Segers c.s. over bij vermoedens van mensenhandel niet inschrijven bij de Kamers van Koophandel - 28638-99

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg mensenhandel en prostitutie op 31 oktober 2013.8

Reactie over de uitvoering van twee aangenomen moties over de opvang van amv’s

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 25 september 2013. Reactie over de uitvoering van twee aangenomen moties over de opvang van amv’s - 19637-1723

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Brieven overige bewindspersonen

Toelating vermogende vreemdelingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 20 september 2013. Toelating vermogende vreemdelingen - 30573-120

Besluit: Agenderen het algemeen overleg vreemdelingen- en asielbeleid; algemeen overleg plannen.

Afschrift van de reactie op de notitie van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 18 september 2013. Afschrift van de reactie op de notitie van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten - 2013Z17669

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring op 30 oktober 2013.

Inspectierapport doorlichting SVG (Stichting verslavingsreclassering GGZ) Limburg van de Inspectie Veiligheid en Justitie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 16 september 2013. Aanbieding van het Inspectierapport doorlichting SVG reclassering Limburg van de Inspectie Veiligheid en Justitie - 29270-87

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over reclassering.

Toezegging inzake informatie over opvolgen aanbevelingen Inspectie Jeugdzorg inzake opvang in procesopvanglocaties

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 16 september 2013. Informatie over opvolgen aanbevelingen Inspectie Jeugdzorg inzake opvang in procesopvanglocaties - 27062-90

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring op 30 oktober 2013.

Toezegging naar aanleiding van debat over Syrische vluchtelingen van 12 september 2013.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 16 september 2013. Toezegging naar aanleiding van debat over Syrische vluchtelingen van 12 september 2013 - 19637-1722

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.7

Toezeggingen op Rapporten en adviezen vreemdelingenbeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 13 september 2013. Toezeggingen op Rapporten en adviezen vreemdelingenbeleid - 19637-1721

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over rapporten en adviezen vreemdelingenbeleid op 3 oktober 2013.

Syrische vluchtelingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 11 september 2013. Syrische vluchtelingen - 19637-1709

Besluit: Desgewenst betrokken bij dertigledendebat over het bericht 'Het kabinet ziet niets in opvang van vluchtelingen uit Syrië in ons land' op 12 september 2013.

Onderzoek naar Elektronische Detentie (ED) als alternatief voor gevangenisstraf

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 9 september 2013. Onderzoek naar Elektronische Detentie als alternatief voor gevangenisstraf - 24587-565

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over hetgevangeniswezen.

Reactie op de motie van het lid Oskam (Kamerstuk 29 452, nr. 162) over een passende oplossing voor de vrijlating van tientallen tbs’ers

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 9 september 2013. Reactie op de motie van het lid Oskam (Kamerstuk 29 452, nr. 162) over een passende oplossing voor de vrijlating van tientallen tbs’ers - 29452-163

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op vierdelige documentaire "Uitgezet" van de VARA

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 6 september 2013. Reactie op vierdelige documentaire "Uitgezet" van de VARA - 19637-1720

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring op 30 oktober 2013.

Openbaarmaking bestuurskosten politietop

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 24 september 2013. Openbaarmaking bestuurskosten politietop - 29628-414

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.6

Advies Evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio's en het stelsel van rampenbestrijding en crisisbeheersing

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.G. Wolbert (PvdA) - 27 september 2013. Verzoek om uitstel van het algemeen overleg over rampenbestrijding op 9 oktober 2013 en toevoeging van de reactie op het rapport van Hoekstra en voorafgaand het algemeen overleg een rondetafelgesprek te houden - 2013Z18317

Besluit: Rondetafelgesprek organiseren voorafgaand aan het algemeen overleg nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg. Hiertoe wordt het algemeen overleg uitgesteld. Er wordt geïnventariseerd welke personen/organisaties hiervoor worden uitgenodigd. Het voorstel met een opzet voor het rondetafelgesprek wordt in een procedurevergadering ter goedkeuring aan de commissie voorgelegd. In ieder geval wordt hiervoor het Dagelijks Bestuur Veiligheidsberaad over evaluatie van de Wet Veiligheidsregio’s uitgenodigd. Het geplande gesprek op 30 oktober a.s. wordt geannuleerd.
Besluit: De nog te ontvangen kabinetsreactie op het Advies Evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio's en het stelsel van rampenbestrijding en crisisbeheersing wordt tevens voor het algemeen overleg nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg.

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 24 september 2013. Advies Evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio's en het stelsel van rampenbestrijding en crisisbeheersing - 26956-181

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg.

Impactanalyse centraal aandeelhoudersregister

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 23 september 2013. Impactanalyse centraal aandeelhoudersregister - 32608-6

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie (Kamerstuk 33750-VI).

Ontwerpbegroting politie 2014

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 17 september 2013. Aanbieding van de ontwerpbegroting politie 2014 - 29628-413

Besluit: Agenderen voor een wetgevingsoverleg over de politie.

Rijksbreed wetgevingsprogramma

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 17 september 2013. Rijksbreed wetgevingsprogramma - 33750-14

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Rapport van de Raad voor de Rechtshandhaving over het opsporingsproces door de recherche op Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 17 september 2013. Rapport van de Raad voor de Rechtshandhaving over het opsporingsproces door de recherche op Bonaire, Sint Eustatius en Saba - 29279-170

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over politieonderwerpen.

Werkprogramma 2014 van het adviescollege Review Board Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 16 september 2013. Aanbieding werkprogramma 2014 van het adviescollege Review Board Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie - 29628-412

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over politieonderwerpen.

WODC-rapport ‘Implementatie van het EVRM en de uitspraken van het EHRM in de nationale rechtspraak. Een rechtsvergelijkend onderzoek’

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 16 september 2013. Aanbieding van het WODC-rapport ‘Implementatie van het EVRM en de uitspraken van het EHRM in de nationale rechtspraak. Een rechtsvergelijkend onderzoek’ - 33750-VI-4

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM).

Eindrapport van de Commissie Archiefonderzoek handelen Openbaar Ministerie bij seksueel misbruik Rooms-Katholieke Kerk (bijlage niet elektronisch beschikbaar)

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) - 24 september 2013. Verzoek om een rondetafelgesprek over het tweede rapport Deetman over seksueel misbruik van en geweld tegen meisjes in de Rooms-Katholieke Kerk - 2013Z18064

Besluit: Rondetafelgesprek organiseren. Hiertoe zal een inventarisatie voor uit te nodigen personen/organisaties plaatsvinden. Een opzet voor het rondetafelgesprek wordt in de volgende procedurevergadering aan de commissie ter goedkeuring voorgelegd. Het algemeen overleg over het eindrapport van de Commissie Archiefonderzoek handelen Openbaar Ministerie bij seksueel misbruik Rooms-Katholieke Kerk op 17 oktober 2013 wordt tot nader order uitgesteld.

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 10 september 2013. Eindrapport van de Commissie Archiefonderzoek handelen Openbaar Ministerie bij seksueel misbruik Rooms-Katholieke Kerk - 33400-VI-126

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over het eindrapport van de Commissie Archiefonderzoek handelen Openbaar Ministerie bij seksueel misbruik Rooms-Katholieke Kerk.

Toestemming deelname ambtenaren aan het rondetafelgesprek over het gebruik van 'drones' in Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 10 september 2013. Toestemming deelname ambtenaren aan het rondetafelgesprek over het gebruik van 'drones' in Nederland - 2013Z17059

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Negende rapportage van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 10 september 2013. Negende rapportage van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen - 28638-102

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg mensenhandel en prostitutie op 31 oktober 2013.

Toezegging aan het lid Oskam (CDA) n.a.v. de mondelinge vragen van 28 mei jl. om na te gaan welke substanties waterpijpen bevatten die in zogenoemde Shisha lounges worden gerookt

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 6 september 2013. Toezegging aan het lid Oskam (CDA) n.a.v. de mondelinge vragen van 28 mei jl. om na te gaan welke substanties waterpijpen bevatten die in zogenoemde Shisha lounges worden gerookt - 32011-27

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op de brief van de Vereniging Voor Nader Onderzoek Rechtspleging (VVNOR) over de benoeming van deskundigen in civiele zaken door raadsheren van het gerechtshof Den Haag

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 6 september 2013. Reactie op de brief van de Vereniging Voor Nader Onderzoek Rechtspleging (VVNOR) over de benoeming van deskundigen in civiele zaken door raadsheren van het gerechtshof Den Haag - 2013Z16781

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Afronding project 'Solistische Dreigers' en vervolg

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 5 september 2013. Afronding project 'Solistische Dreigers' en vervolg - 29754-233

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg (Jaarlijkse) voortgangsrapportage Contraterrorisme en –Extremisme op 13 november 2013.3

Overzicht aangemelde wetsvoorstellen en aangevraagde (dertigleden)debatten

Zaak: Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 12 september 2013. Overzicht aangemelde wetsvoorstellen en aangevraagde (dertigleden)debatten - 2013Z17237

Besluit: De Griffie Plenair zal worden verzocht de volgende wetsvoorstellen in onderstaande volgorde te agenderen: 1. Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de

Wijziging van de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen in verband met aanvulling van de bepaling over de procedure van voortgezette tenuitvoerlegging

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 25 september 2013. Wijziging van de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen in verband met aanvulling van de bepaling over de procedure van voortgezette tenuitvoerlegging - 33742

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 31 oktober 2013.

Spoedeisende wetsvoorstellen Tweede Kamer voor de tweede helft van 2013 (voor het kerstreces)

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 17 september 2013. Spoedeisende wetsvoorstellen Tweede Kamer voor de tweede helft van 2013 (voor het kerstreces) - 33750-15

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.2

Voorstel van wet van het lid Schouw tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter verbetering van de rechtsbescherming in asielzaken

Zaak: Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, A.G. Schouw (D66) - 18 september 2013. Nota van wijziging - 30830-13

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - Tweede Kamerlid, A.G. Schouw (D66) - 18 september 2013. Nota naar aanleiding van het verslag - 30830-12

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, A.G. Schouw (D66) - 9 oktober 2006. Voorstel van wet van het lid Schouw tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter verbetering van de rechtsbescherming in asielzaken - 30830

Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag vastgesteld op 14 november 2013 te 14.00 uur.
Besluit: De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, de Raad voor de rechtspraak en de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken zullen worden verzocht om binnen 4 weken advies te geven over dit initiatiefswetsvoorstel.

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van griffierechten

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 17 september 2013. Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van griffierechten - 33757

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 31 oktober 2013.

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2014

Zaak: Begroting - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 17 september 2013. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2014 - 33750-VI

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 17 oktober 2013.
Besluit: Agenderen voor een begrotingsonderzoek in de vorm van een wetgevingsoverleg.

Voorhangprocedure ontwerp van een besluit tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratief-rechtelijke handhaving verkeersvoorschriften in verband met onder meer een indexering van de tarieven

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 10 september 2013. Voorhangprocedure ontwerp van een besluit tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratief-rechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en het besluit OM-afdoening in verband met onder meer de jaarlijkse indexering van de tarieven - 29398-378

Besluit: De minister zal worden meegedeeld dat de voorhangtermijn van het ontwerpbesluit wordt gestuit en verzocht geen onomkeerbare stappen te nemen totdat de Kamer hierover met de minister van gedachten heeft gewisseld.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 17 oktober 2013 te 14.00 uur.

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regels over werking van de strafwet buiten Nederland (herziening regels betreffende extraterritoriale rechtsmacht in strafzaken)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 6 september 2013. Nota naar aanleiding van het verslag - 33572-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 11 maart 2013. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regels over werking van de strafwet buiten Nederland (herziening regels betreffende extraterritoriale rechtsmacht in strafzaken) - 33572

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.