Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 27 maart 2013

Gepubliceerd: 28 maart 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Activiteitnummer: 2012A04728
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=0afc09dd-a8fd-45c2-9b11-f614b67e5426&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20commissie%20Veiligheid%20en%20Justitie%20op%2027%20maart%202013%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22112, 22112, 22112, 22112, 32317, 29452, 19637, 29936, 33054, 24587, 19637, 24587, 32175, 29838, 29344, 19637, 32175, 29628, 26643, 25232, 25232, 29279, 29911, 29628, 29754, 29754, 29628, 29628, 28638, 29628, 33571, 33360

Inhoud


Aanvangstijdstip algemeen overleg over opleidingsstop Politieacademie

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, C.J.E. Kooiman (SP) - 21 maart 2013 Aanvangstijdstip algemeen overleg over opleidingsstop Politieacademie - 2013Z05675

Besluit: Door middel van een schriftelijke procedure op 21 maart 2013 heeft de commissie besloten het algemeen overleg over opleidingsstop Politieacademie later te laten aanvangen in verband met een herdenking.

Brief ten behoeve van het algemeen overleg over tbs op donderdag 21 maart 2013

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, G.A. van der Steur (VVD) - 19 maart 2013 Brief ten behoeve van het algemeen overleg over tbs op donderdag 21 maart 2013 - 2013Z05469

Besluit: Door middel van een schriftelijke procedure op 19 maart 2013 heeft de commissie besloten een bref te vragen aan de staatssecretaris te ten behoeve van het algemeen overleg over tbs op 21 maart 2013.

Uitstel inbreng voor verslag van wetsvoorstel Regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie (33542)

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.G. Schouw (D66) - 19 maart 2013 Uitstel inbreng voor verslag van wetsvoorstel Regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie (33542) - 2013Z05459

Besluit: Door middel van een schriftelijke procedure op 19 maart 2013 heeft de commissie besloten om de inbrengdatum vast te stellen op 4 april 2013.

Ontvangst van de voorzitter van de commissie voor Justitie van het Kroatische parlement op 4 april 2013

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - griffier, D.S. Nava - 25 maart 2013 Ontvangst van de voorzitter van de commissie voor Justitie van het Kroatische parlement op 4 april 2013 - 2013Z05917

Besluit: De leden zal worden verzocht uiterlijk 28 maart 2013 te 12.00 uur aan te geven of zij in de gelegenheid zijn bij een gesprek met de voorzitter van de commissie voor Justitie van het Kroatische Parlement op 4 april 2013 te 12.30 uur aanwezig te zijn.

Intern advies van de top van het gevangeniswezen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.G. Schouw (D66) - 27 maart 2013 Intern advies van de top van het gevangeniswezen - 2013Z06086

Besluit: De staatssecretaris zal worden verzocht de Kamer duidelijkheid te verschaffen over het tijdspad en de te volgen procedure van de uitvoering van het Masterplan DJI 2013-2018. Tevens zal de staatssecretaris naar aanleiding van het bericht "Top Gevangeniswezen vreest meer recidive" in de Telegraaf d.d. 27 maart worden gevraagd of het interne advies, waarnaar het bericht verwijst, openbaar kan worden gemaakt en zo nee, waarom niet.
Besluit: Rondetafelgesprek over Masterplan DJI op korte termijn organiseren; de leden zal worden verzocht suggesties te doen voor uit te nodigen deelnemers aan het rondetafelgesprek, waarna de commissiestaf een voorstel voor de opzet daarvan ter besluitvorming zal voorleggen.
Besluit: Schriftelijk overleg voeren kort nadat het rondetafelgesprek heeft plaatsgevonden.

Algemeen overleg over woninginbraken

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P. Oskam (CDA) - 19 maart 2013 Algemeen overleg over woninginbraken - 2013Z05517

Besluit: Algemeen overleg voeren.

Uitstel aanbieding BNC fiche smart borders COM (2013) 95, 96,

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 19 maart 2013 Uitstel aanbieding BNC fiche smart borders COM (2013) 95, 96, 97 - 22112-1584

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Fiche inzake Mededeling strategie inzake cyberbeveiliging van de Europese Unie

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 15 maart 2013 Fiche inzake Mededeling strategie inzake cyberbeveiliging van de Europese Unie - 22112-1588

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de JBZ-raad d.d. 6-7 juni 2013 op 5 juni 2013.

Fiche inzake Richtlijn netwerk- en informatiebeveiliging

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 15 maart 2013 Fiche inzake Richtlijn netwerk- en informatiebeveiliging - 22112-1587

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de JBZ-raad d.d. 6-7 juni 2013 op 5 juni 2013.

Fiche inzake Richtlijn strafrechtelijke bescherming tegen eurovalsemunterij

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 15 maart 2013 Fiche inzake Richtlijn strafrechtelijke bescherming tegen eurovalsemunterij - 22112-1586

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de JBZ-raad d.d. 6-7 juni 2013 op 5 juni 2013.

Informatie over de informatievoorziening over de implementatie van strafrechtelijke regelgeving

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 19 maart 2013 Informatie over de informatievoorziening over de implementatie van strafrechtelijke regelgeving - 32317-167

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 11 april 2013.
Gerelateerde kamerstukken: 32317-16

Beschikking van Rechtbank Middelburg van 14 maart 2013 inzake verlenging tbs- maatregel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 20 maart 2013 Beschikking van Rechtbank Middelburg van 14 maart 2013 inzake verlenging tbs- maatregel - 29452-159

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over tbs op 21 maart 2013.

Reactie op uitzending van De Vijfde Dag over de uitbuiting van Filipijnse au pairs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 20 maart 2013 Reactie op uitzending van De Vijfde Dag over de uitbuiting van Filipijnse au pairs - 19637-1631

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen, nadere informatie afwachten.

Reactie op de situatie in de tolken- en vertalersbranche

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 19 maart 2013 Reactie op de situatie in de tolken- en vertalersbranche - 29936-32

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag van de bespreking met de Raad voor de Rechtspraak m.b.t. Wetsvoorstel wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap (33054)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 19 maart 2013 Verslag van de bespreking met de Raad voor de Rechtspraak m.b.t. Wetsvoorstel wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap - 33054-18

Besluit: Betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33054-18

Incidenten in Justitiële Jeugdinrichtingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 18 maart 2013 Incidenten in Justitiële Jeugdinrichtingen - 24587-489

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over justitiële jeugdinrichtingen.

Reactie op de aangehouden motie Van Hijum c.s. (33400-VI, nr. 43) over vrije toegang tot de arbeidsmarkt

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 14 maart 2013 Reactie op de aangehouden motie Van Hijum c.s. (33400-VI, nr. 43) over vrije toegang tot de arbeidsmarkt - 19637-1629

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Inspectieberichten vervolgonderzoeken PI Amsterdam locatie Havenstraat en PI Middelburg locatie Torentijd

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 14 maart 2013 Inspectieberichten vervolgonderzoeken PI Amsterdam locatie Havenstraat en PI Middelburg locatie Torentijd - 24587-488

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg gevangeniswezen.

Criteria gezinsmigratie en handhaving

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 12 maart 2013 Criteria gezinsmigratie en handhaving - 32175-49

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg vreemdelingen- en asielbeleid.

Gevolgen van de uitspraak van de Rechtbank Den Haag over de thuiskopieregeling

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 12 maart 2013 Gevolgen van de uitspraak van de Rechtbank Den Haag over de thuiskopieregeling - 29838-65

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Werkbezoek Dienst Terugkeer en Vertrek en ministerie van Buitenlandse Zaken aan Mogadishu

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 11 maart 2013 Informatie over het verslag van het werkbezoek Dienst Terugkeer en Vertrek en ministerie van Buitenlandse Zaken aan Mogadishu - 29344-117

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring op 13 maart 2013.

Stand van zaken toezeggingen voor het AO over vreemdelingen- en asielbeleid van 14 februari 2013

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 11 maart 2013 Stand van zaken toezeggingen voor het AO over vreemdelingen- en asielbeleid van 14 februari 2013 - 19637-1628

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring op 13 maart 2013.

Toezegging AO 14 februari opvang inzake verhuizingen van gezinnen met kinderen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 11 maart 2013 Toezegging gedaan tijdens het algemeen overleg van 14 februari opvang inzake verhuizingen van gezinnen met kinderen - 32175-48

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring op 13 maart 2013.

Reactie op het rapport 'Erven zonder financiële zorgen'van de Radboud Universiteit en Netwerk Notarissen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 11 maart 2013 Reactie op het rapport 'Erven zonder financiële zorgen'van de Radboud Universiteit en Netwerk Notarissen - 33400-VI-94

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over civielrechtelijke onderwerpen, waartoe reeds is besloten; algemeen overleg plannen.

Klachtbehandeling bij de nationale politie

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 20 maart 2013 Klachtbehandeling bij de nationale politie - 29628-374

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over politieonderwerpen.

Reactie op de berichtgeving van de NOS dat de overheid laks is geweest met betrekking tot het Pobelka-botnet

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 19 maart 2013 Reactie op de berichtgeving van de NOS dat de overheid laks is geweest met betrekking tot het Pobelka-botnet - 26643-268

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over cyber security.

Landelijk actieplan Voetbal en Veiligheid

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 18 maart 2013 Antwoorden op vragen van de commissie inzake Landelijk actieplan Voetbal en Veiligheid - 25232-63

Besluit: Agenderen voor het notaoverleg over initiatiefnota van de leden De Mos, Van Dekken en Çörüz over maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme en ernstige overlast; notaoverleg plannen.

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 2 maart 2012 Landelijk actieplan Voetbal en Veiligheid - 25232-60

Besluit: Agenderen voor het notaoverleg over initiatiefnota van de leden De Mos, Van Dekken en Çörüz over maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme en ernstige overlast; notaoverleg plannen.

Jaarplan Rechtspraak 2013

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 15 maart 2013 Jaarplan Rechtspraak 2013 - 29279-159

Besluit: Betrekken bij het nog te plannen plenaire debat over het bericht dat de hoogste rechter de noodklok luidt over werkdruk bij de rechterlijke macht.

Nationaal Dreigingsbeeld Georganiseerde Criminaliteit 2012 en Vierde rapportage op basis van de Monitor Georganiseerde Criminaliteit

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 13 maart 2013 Nationaal Dreigingsbeeld Georganiseerde Criminaliteit 2012 en Vierde rapportage op basis van de Monitor Georganiseerde Criminaliteit - 29911-79

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over georganiseerde criminaliteit/financieel-economische criminaliteit, waartoe reeds is besloten; algemeen overleg plannen.

Reisdeclaraties politietop

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 13 maart 2013 Reisdeclaraties politietop - 29628-372

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over politieonderwerpen.

Implicaties voor beleid en aanpak van het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN)

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 13 maart 2013 Implicaties voor beleid en aanpak van het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) 32 - 29754-217

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) 32 op 25 april 2013.

Samenvatting Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 13 maart 2013 Samenvatting Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 32 - 29754-216

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen over het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) 32 op 25 april 2013.

Meldkamerlocaties van de regionale eenheden Midden-Nederland en Noord-Holland

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 12 maart 2013 Meldkamerlocaties van de regionale eenheden Midden-Nederland en Noord-Holland - 29628-373

Besluit: Desgewenst betrokken bij het algemeen overleg over locatiebeleid politie, meldkamers, rechtspraak en OM op 13 maart 2013.

Vermeende opleidingsstop Politieacademie

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 12 maart 2013 Vermeende opleidingsstop Politieacademie - 29628-371

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over vermeende opleidingsstop Politieacademie op 21 maart 2013.

Mensenhandel en herbezinning wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 8 maart 2013 Mensenhandel en herbezinning wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche - 28638-97

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over mensenhandel en prostitie, waartoe reeds is besloten; algemeen overleg plannen.

Algeheel Beeld Jaarwisseling 2012-2013

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 8 maart 2013 Algeheel Beeld Jaarwisseling 2012-2013 - 33400-VI-91

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg de jaarwisseling 2012-2013, waartoe reeds is besloten; algemeen overleg plannen.

Bredase zedenzaak

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 8 maart 2013 Bredase zedenzaak - 33400-VI-92

Besluit: De minister zal worden verzocht de Kamer uiterlijk 11 april 2013 te informeren over de Bredase zedenzaak.

Onderzoek Inspectie Veiligheid en Justitie naar locatie Rotterdam van de Politieacademie

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 8 maart 2013 Onderzoek Inspectie Veiligheid en Justitie naar locatie Rotterdam van de Politieacademie - 29628-370

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over de Politieacademie.

Rapport van de commissie-Haren

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 8 maart 2013 Rapport van de commissie-Haren - 33571-1

Besluit: Algemeen overleg voeren na ommekomst van de beleidsreactie.

Overzicht aangemelde wetsvoorstellen en aangevraagde (dertigleden)debatten

Zaak: Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 8 maart 2013 Aangemelde wetsvoorstellen en aangevraagde (dertigleden)debatten - 2013Z04663

Besluit: De Griffie Plenair zal worden verzocht de volgende aangemelde wetsvoorstellen in onderstaande volgorde plenair te agenderen: 1. Voorstel van wet van de leden Recourt, Oskam en Segers tot wijziging van het

Wijziging van de Gemeentewet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de burgemeester tot de inzet van cameratoezicht

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 19 maart 2013 Wijziging van de Gemeentewet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de burgemeester tot de inzet van cameratoezicht - 33582

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 25 april 2013.

Intrekking Voorstel van Rijkswet ter aanscherping van de voorwaarden voor verkrijging en verlening van het Nederlanderschap (33201- R1977)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 19 maart 2013 Brief houdende intrekking van het voorstel van rijkswet - 33201-(R1977)-11

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Implementatie van de richtlijn 2011/93/EU van het Europees Parlement en de Raad ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, en ter vervanging van Kaderbesluit 2004/68/JBZ van de Raad (PbEU L 335)

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 18 maart 2013 Implementatie van de richtlijn 2011/93/EU van het Europees Parlement en de Raad ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, en ter vervanging van Kaderbesluit 2004/68/JBZ van de Raad (PbEU L 335) - 33580

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 18 april 2013.

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regels over werking van de strafwet buiten Nederland (herziening regels betreffende extraterritoriale rechtsmacht in strafzaken)

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 11 maart 2013 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regels over werking van de strafwet buiten Nederland (herziening regels betreffende extraterritoriale rechtsmacht in strafzaken) - 33572

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 18 april 2013.

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de uitbreiding van de gronden voor voorlopige hechtenis

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 11 maart 2013 Nota naar aanleiding van het verslag - 33360-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33360-7

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 6 september 2012 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de uitbreiding van de gronden voor voorlopige hechtenis - 33360

Besluit: Aangemeld voor plenaire behandeling.

Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met de modernisering van het loopbaanbeleid en de introductie van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 8 maart 2013 Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met de modernisering van het loopbaanbeleid en de introductie van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen - 33570

Besluit: Blanco verslag uitbrengen.

Wijziging van de Wet op het notarisambt en enkele andere wetten in verband met onder meer een gewijzigde regeling van de legalisatie van handtekeningen van notarissen

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 8 maart 2013 Wijziging van de Wet op het notarisambt en enkele andere wetten in verband met onder meer een gewijzigde regeling van de legalisatie van handtekeningen van notarissen - 33569

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 11 april 2013.