Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 12 december 2012

Gepubliceerd: 13 december 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2012A04695
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=c205cfa9-f6be-4f09-92c4-016f7101eb1c&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20VWS%2012%20december%202012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 29248, 31016, 33149, 30597, 29248, 31839, 27529, 31839, 31839, 29248, 30597, 25657, 29282, 31765, 29248, 25424, 31839, 31839, 29544, 29248, 30486, 32261, 29477, 31016, 30420, 33033, 27529, 29477, 32279, 29689, 32011, 31839, 24170, 31839, 24077, 27529, 33243, 33149, 32279, 32805, 31765, 31839, 31016, 21501, 21501

Inhoud


Verzoek om toezending van het werkplan en monitor Taskforce Kindermishandeling

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B.I. van der Burg (VVD) - 11 december 2012 Verzoek om toezending van het werkplan en monitor Taskforce Kindermishandeling - 2012Z21631

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om spoedige toezending van het werkplan en de monitor taskforce kindermishandeling met het oog op een voor het krokusreces te houden algemeen overleg Kindermishandeling

Verzoek om algemeen overleg over Kindermishandeling

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B.I. van der Burg (VVD) - 11 december 2012 Verzoek om algemeen overleg over Kindermishandeling - 2012Z21632

Besluit: Verzoek om een algemeen overleg Kindermishandeling wordt gehonoreerd

Behandeling voortgangsrapportage Geweld in afhankelijkheidsrelaties

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B.I. van der Burg (VVD) - 11 december 2012 Behandeling voortgangsrapportage Geweld in afhankelijkheidsrelaties - 2012Z21634

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Verzoek om spoed algemeen overleg over de fusieperikelen tussen IKZ en IKNL

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 11 december 2012 Verzoek om spoed algemeen overleg over de fusieperikelen tussen IKZ en IKNL - 2012Z21570

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. Er zal een algemeen overleg plaatsvinden voor het kerstreces van 1,5 uur

Verzoek om advies te vragen aan de Kinderombudsman inzake waarheidsvinding in de Jeugdzorg

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 11 december 2012 Brief lid Bergkamp - Advies aan Kinderombudsman inzake waarheidsvinding in de Jeugdzorg - 2012Z21569

Besluit: Zie hierboven

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 11 december 2012 Verzoek om advies te vragen aan de Kinderombudsman inzake waarheidsvinding in de Jeugdzorg - 2012Z21567

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd

Inzet intensiveringsmiddelen voor extra personeel in de ouderenzorg

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 29 november 2012 Inzet intensiveringsmiddelen voor extra personeel in de ouderenzorg - 2012Z20548

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd en wordt ter advisering voorgelegd aan de commissie Rijksuitgaven

Initiatiefnota van de leden Anne Mulder en Michiel van Veen over patiëntveiligheid

Zaak: Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, A. (Anne) Mulder (VVD) - 4 december 2012 Initiatiefnota van de leden Anne Mulder en Michiel van Veen over patiëntveiligheid - 33497

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om kabinetsreactie, te ontvangen voor 1 maart a.s.

Uitnodigingen werkbezoeken Alle verzoeken worden aangehouden tot de eerstvolgende vergadering. De griffier zal een voorstel doen voor een 4-tal data (2 x cure-sector en 2 x care-sector) voor af te leggen werkbezoeken.

Zaak: Brief derden - Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) te Woerden - 20 november 2012 Vooraankondiging NVLF voor werkbezoek aan de logopedie (Woerden) - 2012Z20028

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief derden - Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad) te Utrecht - 29 november 2012 Reactie CG-Raad en Platform VG t.b.v. begrotingsbehandeling VWS 2013 en tevens verzoek om gesprek met vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport - 2012Z20765

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief derden - Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) te Amersfoort - 3 december 2012 Aanvullende informatie en conceptprogramma SGF voor werkbezoek aan gezondheidsfondsen LUMC d.d. 11 januari 2013 - 2012Z20989

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief derden - Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) te Amersfoort - 30 oktober 2012 Uitnodiging SGF voor werkbezoek aan gezondheidsfondsen LUMC d.d. 11 januari 2013 - 2012Z18374

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief derden - Gemeente Emmen te Emmen - 10 oktober 2012 Uitnodiging Gemeente Emmen voor werkbezoek toelichting Wmo schoonmaakondersteuning - 2012Z17354

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief derden - Phoenix Interactive Partners BV (PIP) te Rotterdam - 3 oktober 2012 Uitnodiging PIP, namens KNOV, voor werkbezoek aan Creation Verloskundigenpraktijk en het gezondheidscentrum in Veenendaal - 2012Z16649

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief derden - GS1 Nederland te Amsterdam - 16 oktober 2012 Uitnodiging GS1 Nederland voor werkbezoek aan UMC Nijmegen over uniforme barcodes - 2012Z17555

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief derden - RIBW Groep Overijssel te Zwolle - 8 november 2011 Uitnodiging voor werkbezoek aan RIBW Groep Overijssel d.d. 2 januari 2012 - 2011Z22266

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - griffier, Drs. A.J.M. Teunissen - 14 november 2012 Werkbezoek Brussel 2013 - 2012Z19350

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - griffier, Drs. A.J.M. Teunissen - 22 november 2012 GGZ-sector - 2012Z20030

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Uitnodigingen (kennismakings)gesprekken

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - griffier, Drs. A.J.M. Teunissen - 15 november 2012 Gesprek met de IGZ, IJZ, RVZ en NZa - 2012Z19434

Besluit: Agenderen voor gesprekken

Zaak: Brief derden - DONOR, Beroepsvereniging voor Donatiefunctionarissen te Amsterdam - 5 juli 2012 Reactie DONOR m.b.t. organisatiestructuur voor orgaan- en weefseldonatie - 2012Z14323

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Zaak: Brief derden - Gezondheidsraad (GR) te Den Haag - 18 september 2012 Aanbieding werkprogramma 2013 van de GR - 2012Z15966

Besluit: Agenderen voor gesprek

Zaak: Brief derden - Stichting Het Indisch Platform te Den Haag - 1 november 2012 Verzoek Stichting Het Indisch Platform om kennismakingsgesprek met vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport - 2012Z18629

Besluit: Agenderen voor gesprek, voorafgegaan door technische briefing van het ministerie

Zaak: Brief derden - Goudagroep te Abbega - 24 oktober 2012 Uitnodiging Goudagroep voor kennismakingsgesprek - 2012Z18053

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Zaak: Brief derden - De Jonge Orde te Utrecht - 14 november 2012 Uitnodiging De Jonge Orde voor informerend gesprek en kennismaking over Artsen in Opleiding tot Specialist (AIOS) - 2012Z19289

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Zaak: Brief derden - Sociaal-Economische Raad (SER) te Den Haag - 23 oktober 2012 Aanbieding advies "Naar een kwalitatief goede, toegankelijke en betaalbare zorg: een tussentijds advies op hoofdlijnen" van SER - 2012Z18169

Besluit: Agenderen voor gesprek

Marktscan van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) “Zorg rondom zwangerschap en geboorte”

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 11 december 2012 Marktscan van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) “Zorg rondom zwangerschap en geboorte” - 2012Z21625

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Zwangerschap en geboorte op 13 december 2012

Verslag van een schriftelijk overleg inzake voortgang invoering prestatiebekostiging, motie Dijkstra (Kamerstuk 29248, nrs. 194 en 236)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 5 december 2012 Verslag van een schriftelijk overleg inzake voortgang invoering prestatiebekostiging, uitvoering van de motie Dijkstra (Kamerstuk 29248, nrs. 194) - 29248-245

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Zorgverzekeringswet

Schriftelijke beantwoording van de vragen gesteld tijdens de eerste termijn van het debat over de Begroting VWS 2013 op dinsdag 4 december 2012

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 5 december 2012 Schriftelijke beantwoording van de vragen gesteld tijdens de eerste termijn van het debat over de Begroting VWS 2013 op dinsdag 4 december 2012 - 2012Z21114

Besluit: Betrokken bij begrotingsbehandeling

Stand-van-zakenbrief met betrekking tot de situatie in het Ruwaard van Putten Ziekenhuis te Spijkenisse

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 december 2012 Stand-van-zakenbrief met betrekking tot de situatie in het Ruwaard van Putten Ziekenhuis te Spijkenisse - 31016-35

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Patiëntveiligheid

Reactie op de onderzoeksrapporten IGZ over de werkwijze van de Inspectie

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 december 2012 Reactie op de onderzoeksrapporten IGZ - 33149-16

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief)
Noot: Zie tevens agendapunt

Uitstelbrief inzake het Deltaplan Dementie

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 december 2012 Uitstelbrief inzake het Deltaplan Dementie - 33400-XVI-91

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief)

Toezegging toegankelijkheid van de AWBZ, de opbouw van contracteerruimte en groeiruimte 2012 en 2013, het inkoopbeleid van zorgkantoren en de pgb-tarieven voor bewoners van een kleinschalig pgb-gefinancierd wooninitiatief en over het pgb-subsidieplafond 2013 en de stand van zaken m.b.t. het scheiden van echtparen in zorginstellingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 4 december 2012 Toezegging toegankelijkheid van de AWBZ, de opbouw van contracteerruimte en groeiruimte 2012 en 2013, het inkoopbeleid van zorgkantoren en de pgb-tarieven voor bewoners van een kleinschalig pgb-gefinancierd wooninitiatief en over het pgb-subsidieplafond 2013 en de stand van zaken m.b.t. het scheiden van echtparen in zorginstellingen - 30597-277

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg PGB
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg AWBZ

Compensatieregeling in de zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 december 2012 Compensatieregeling in de zorg - 29248-246

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief)

Kabinetsreactie op advies Gezondheidsraad kennisinfrastructuur autismespectrumstoornissen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 3 december 2012 Kabinetsreactie op advies Gezondheidsraad kennisinfrastructuur autismespectrumstoornissen - 31839-259

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg GGZ

Stand van zaken doorstart LSP (voorheen EPD)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 11 december 2012 Verzoek om algemeen overleg over het LSP - 2012Z21650

Besluit: Verzoek wordt gehonoreerd

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 december 2012 Stand van zaken doorstart LSP (voorheen EPD) - 27529-116

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg LSP (voorheen EPD) vóór het Kerstreces

Wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met het opnemen van een grondslag voor het nemen van beperkende maatregelen of controlemaatregelen jegens een jeugdige in de gesloten jeugdzorg tijdens vervoer van de jeugdige en tijdens het verblijf van de jeugdige in het gerechtsgebouw

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 3 december 2012 Wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met het opnemen van een grondslag voor het nemen van beperkende maatregelen of controlemaatregelen jegens een jeugdige in de gesloten jeugdzorg tijdens vervoer van de jeugdige en tijdens het verblijf van de jeugdige in het gerechtsgebouw - 33494

Besluit: Blanco verslag uitbrengen

Centra voor Jeugd en Gezin

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 3 december 2012 Centra voor Jeugd en Gezin - 31839-256

Besluit: Reeds behandeld in het wetgevingsoverleg op 3 december 2012 over het onderdeel Jeugdzorg en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en V&J 2013

Inspectierapport casusonderzoek Rotterdam

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 30 november 2012 Aanbieding inspectierapport "Casusonderzoek Rotterdam" - 31839-258

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden verzamel algemeen overleg Jeugdzorg

Verslag schriftelijk overleg inzake de voorhang nieuwe bekostiging epilepsiecentra en longrevalidatie-instellingen (Kamerstuk 29248, nr. 239)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 november 2012 Verslag schriftelijk overleg inzake de voorhang nieuwe bekostiging epilepsiecentra en longrevalidatie-instellingen - 29248-244

Besluit: Aanmelden voor plenair VSO voor het kerstreces

Reactie op NPCF rapport over de meldactie ‘zuinig met langdurige zorg’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 30 november 2012 Reactie op NPCF rapport over de meldactie ‘zuinig met langdurige zorg’ - 30597-275

Besluit: Inbrengdatum voor het schriftelijk overleg vastgesteld 24 januari 2013

Aanpak pgb fraude

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 3 december 2012 Aanpak pgb fraude - 25657-96

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg PGB

Reactie op verzoek van het lid Agema over het verlies van 10.000 banen in de zorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 3 december 2012 Reactie op verzoek van het lid Agema over het verlies van 10.000 banen in de zorg - 29282-171

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid in februari 2013

Situatie bij zorginstelling Pleyade

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 3 december 2012 Situatie bij zorginstelling Pleyade - 31765-71

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid in februari 2013

Kabinetsreactie op het rapport van de commissie inkomens medisch specialisten (commissie Meurs)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 november 2012 Kabinetsreactie op het rapport van de commissie inkomens medisch specialisten (commissie Meurs) - 29248-242

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten

Technische vormgeving verrekening overgangsregeling kapitaallasten tweedelijns curatieve ggz

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 november 2012 Technische vormgeving verrekening overgangsregeling kapitaallasten tweedelijns curatieve ggz - 25424-192

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 20 december 2012

Lijst van vragen en antwoorden over het rapport van de Algemene Rekenkamer “Rapport Centra voor Jeugd en Gezin in gemeenten; een samenwerkingsproject met gemeentelijke rekenkamers” (Kamerstuk 31839, nr. 216)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 29 november 2012 Lijst van vragen en antwoorden over het rapport van de Algemene Rekenkamer “Rapport Centra voor Jeugd en Gezin in gemeenten; een samenwerkingsproject met gemeentelijke rekenkamers” (Kamerstuk 31839, nr. 216) - 31839-257

Besluit: Reeds behandeld in het wetgevingsoverleg op 3 december 2012 over het onderdeel Jeugdzorg en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en V&J 2013

Ontwikkeling van de wachtlijsten in de geïndiceerde jeugdzorg en toegankelijkheid en veiligheid jeugdzorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 29 november 2012 Ontwikkeling van de wachtlijsten in de geïndiceerde jeugdzorg en toegankelijkheid en veiligheid jeugdzorg - 31839-255

Besluit: Inbrengdatum voor het schriftelijk overleg vastgesteld 17 januari 2013

Eindrapportage Plan van Aanpak Arbeidsmarkt Jeugdzorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 29 november 2012 Eindrapportage Plan van Aanpak Arbeidsmarkt Jeugdzorg - 29544-421

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid in februari 2013
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om een stand-van-zakenbrief

Reactie op het Rapport van de Stichting Minder Validen Bonaire (MiVaBo) “Mindervalide beleid op Bonaire”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 29 november 2012 Reactie op het Rapport van de Stichting Minder Validen Bonaire (MiVaBo) “Mindervalide beleid op Bonaire” - 2012Z20633

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Gehandicaptenzorg

Verbetering informatievoorziening in de zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 november 2012 Verbetering informatievoorziening in de zorg - 29248-243

Besluit: Desgewenst betrokken bij begrotingsbehandeling

Aanbieding IGZ-rapport Staat van de Gezondheidszorg 2012 Preventie in de curatieve en langdurige zorg: noodzaak voor kwetsbare groepen.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 november 2012 - 33400-XVI-22

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Preventiebeleid d.d. 24 januari 2012

Aanbieding evaluatierapport Embryowet / Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 november 2012 Aanbieding evaluatierapport Embryowet / Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting - 30486-4

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten

Handreiking taakherschikking

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 november 2012 Aanbieding "Handreiking implementatie taakherschikking" - 32261-26

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid in februari

Voorwaardelijke toelating en financiële arrangementen bij (specialistische) geneesmiddelen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 27 november 2012 Voorwaardelijke toelating en financiële arrangementen bij (specialistische) geneesmiddelen - 29477-209

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid op 12 december 2012

Toezicht IGZ op Sint Elizabeth Hospitaal op Curaçao

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 27 november 2012 Verscherpte ondertoezichtstelling van het Sint Elizabeth Hospitaal op Curaçao - 33400-XVI-21

Besluit: De commissie BZK verzoeken de behandeling over te nemen

Voortgang patiëntveiligheid in ziekenhuizen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 26 november 2012 Voortgang patiëntveiligheid in ziekenhuizen - 31016-34

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Patiëntveiligheid

Bloeddonatie door homoseksuele donors

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 26 november 2012 Bloeddonatie door homoseksuele donors - 30420-178

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Bloedvoorziening

Legaal wapenbezit: screeningsinstrument

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 26 november 2012 Legaal wapenbezit: screeningsinstrument - 33033-10

Besluit: De commissie V&J verzoeken de behandeling over te nemen

Verslag van een schriftelijk overleg inzake E-health in de zorg (Kamerstuk 27529, nr. 108)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 26 november 2012 Verslag van een schriftelijk overleg inzake E-health in de zorg - 27529-115

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Innovatiebeleid in de zorg

Verslag van de Ministers Summit van 3 oktober jl. over The benefits of responsible use of medicines

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 26 november 2012 Verslag van de Ministers Summit van 3 oktober jl. over The benefits of responsible use of medicines - 29477-208

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. in 2013 te houden algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid

Aanbieding van het Jaarverslag Preïmplantatie Genetische Diagnostiek (PGD) Nederland 2011

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 26 november 2012 Aanbieding van het Jaarverslag Preïmplantatie Genetische Diagnostiek (PGD) Nederland 2011 - 32279-46

Besluit: Inbrengdatum voor het schriftelijk overleg vastgesteld 31 januari 2013

Rapport rechtmatigheid uitvoering Zvw 2011 en de marktscan zorgverzekeringsmarkt 2012 van de NZa

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 26 november 2012 Rapport rechtmatigheid uitvoering Zvw 2011 en de marktscan zorgverzekeringsmarkt 2012 van de NZa - 29689-420

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Zorgverzekeringswet (Zvw)

Leeftijdsgrens voor de verstrekking van tabak

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 23 november 2012 Leeftijdsgrens voor de verstrekking van tabak - 32011-20

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Preventiebeleid d.d. 24 januari 2013

Beheer van privégelden van cliënten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 21 november 2012 Beheer van privégelden van cliënten - 31839-252

Besluit: Inbrengdatum voor het schriftelijk overleg vastgesteld 31 januari 2013

Jongeren met een lichte verstandelijke beperking

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.C.G. Keijzer (CDA) - 4 december 2012 Memo LVG-Jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVG-jongeren) - 2012Z21053

Besluit: Na ontvangst van een aangepast voorstel van het lid Keijzer zal in een extra procedurevergadering worden vastgesteld welke personen/organisaties dienen te worden uitgenodigd. Vooraf zullen via een emailprocedure sugesties worden ingezameld.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 9 oktober 2012 Jongeren met een lichte verstandelijke beperking - 24170-139

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Gehandicaptenzorg

Stand-van-zakenbrief en een inspectierapport inclusief beleidsstandpunt over het verscherpt toezicht op bureau jeugdzorg Haaglanden/Zuid-Holland

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 22 november 2012 Stand-van-zakenbrief en een inspectierapport inclusief beleidsstandpunt over het verscherpt toezicht op bureau jeugdzorg Haaglanden/Zuid-Holland - 31839-254

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden verzamel algemeen overleg Jeugdzorg

Reactie op het IGZ-rapport inzake behandeling van opiaatverslaving

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 22 november 2012 Reactie op het IGZ-rapport inzake behandeling van opiaatverslaving - 24077-294

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Verslavingszorg

Wijziging van de Wet op de bijzondere medische verrichtingen in verband met de invoering van een startmeldingsplicht voor beperkte duur voor het uitvoeren van verrichtingen waarvoor niet langer een vergunning op grond van deze wet is vereist

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 12 oktober 2012 33438

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld 17 januari 2013

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 november 2012 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 33480-XVI

Besluit: Inbreng feitelijke vragen centraal vastgesteld op 6 december 2012

Stand van zaken over aanhangige en toekomstige wetgeving

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 november 2012 Stand van zaken over aanhangige en toekomstige wetgeving - 33400-XVI-18

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg inzake de planning van werkzaamheden/werkwijze in de eerste week na het kerstereces met beide bewindspersonen

Stand van zaken landelijke elektronische uitwisseling van medische gegevens via de zorginfrastructuur (voorheen EPD)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 november 2012 Stand van zaken landelijke elektronische uitwisseling van medische gegevens via de zorginfrastructuur (voorheen EPD) - 27529-114

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg LSP (voorheen EPD) voor het kerstreces

Gevolgen latere behandeling wetsvoorstel inzake het Kwaliteitsinstituut

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 november 2012 Gevolgen latere behandeling wetsvoorstel inzake het Kwaliteitsinstituut - 33243-8

Besluit: Wederom aanmelden voor spoedige plenaire behandeling na het kerstreces

Aanbieden onderzoeksrapporten IGZ

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 november 2012 Aanbieden onderzoeksrapporten IGZ - 33149-15

Besluit: Betrekken bij het toegewezen debat (voorstel-Leijten) over de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
Besluit: Bewindspersoon rappelleren inzake spoedige toezending Kabinetsreactie met het oog op een te houden debat in januari.
Noot: De commissie heeft eerder besloten tot het houden van een algemeen overleg IGZ na ommekomst van genoemde rapportages, waar een achttal stukken (zie de Parlisrubriek Ongeplande activiteiten) mede aan de orde zou dienen te zijn
Noot: Navraag bij VWS: verwezen wordt naar de brief van de minister van 4 december 2012 (zie agendapunt 52). De standpunten worden eind februari 2013 aan de Kamer gezonden, nadat deze de Ministerraad zijn gepasseerd.

Onderzoek IGZ m.b.t. cranio-sacraal therapie

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 november 2012 Onderzoek IGZ m.b.t. cranio-sacraal therapie - 32279-45

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Voorstel voor een register van implantaten

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 20 november 2012 Voorstel voor een register van implantaten - 32805-23

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Patiëntveiligheid

Informatie over de sluiting van de kleinschalige woonvorm Integra in Burgum

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 20 november 2012 Informatie over de sluiting van de kleinschalige woonvorm Integra in Burgum - 31765-70

Besluit: Betrekken bij dertigledendebat (voorstel-Agema) over het bericht "Woonvorm Philadelphia in Burgum moet sluiten"

Budgettaire korting in de jeugdzorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 20 november 2012 Budgettaire korting in de jeugdzorg - 31839-253

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op IGZ rapporten over veiligheid in ziekenhuizen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 november 2012 Reactie op IGZ rapporten over veiligheid in ziekenhuizen - 31016-33

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Patiëntveiligheid

Verslagen van de formele EU Gezondheidsraad van 22 juni 2012 te Luxemburg en de informele EU Gezondheidsraad die van 10-11 juli te Nicosia (Cyprus)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 26 november 2012 Verslagen van de formele EU Gezondheidsraad van 22 juni 2012 te Luxemburg en de informele EU Gezondheidsraad die van 10-11 juli te Nicosia (Cyprus) - 21501-31-298

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg van 29 november 2012

Geannoteerde agenda formele EU Gezondheidsraad van 7 december 2012 te Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 november 2012 Geannoteerde agenda formele EU Gezondheidsraad van 7 december 2012 te Brussel - 21501-31-297

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg van 29 november 2012