Besluitenlijst van de extra procedurevergadering van dinsdag 4 december 2012

Gepubliceerd: 4 december 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Defensie
Activiteitnummer: 2012A04660
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=57f95439-9b62-4a18-95d5-44b6261b5761&title=Besluitenlijst%20extra%20procedurevergadering%20Defensie%20d.d.%204%20december%202012%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Planning algemeen overleg Stand van zaken politietrainingsmissie Afghanistan

Zaak: Overig - griffier, C.J.M. Roovers - 4 december 2012 Planning algemeen overleg Stand van zaken politietrainingsmissie Afghanistan - 2012Z21035

Besluit: Algemeen overleg plannen op woensdag 30 januari 2013 van 18.30 tot 22.30 uur met de ministers van Defensie, Buitenlandse Zaken, Veilgheid en Justitie en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.
Besluit: Besloten technische briefing organiseren kort voor het algemeen overleg Stand van zaken politiemissie Afghanistan. Hiervoor worden de Commandant der Strijdkrachten, de directeur MIVD, de directeur Veiligheidsbeleid en de laatst teruggekeerde operationeel commandant uit Kunduz uitgenodigd.
Besluit: De ministers van Defensie, Buitenlandse Zaken, Veiligheid en Justitie en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking verzoeken om de volgende voortgangsrapportage over de politietrainingsmissie in Afghanistan ruim voor het algemeen overleg d.d. 30 januari naar de Kamer te sturen.