Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 28 maart 2013

Gepubliceerd: 28 maart 2013
Voortouwcommissie: algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Activiteitnummer: 2012A04624
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=210c7b91-6a02-48b3-bc5a-3ef4d0636a56&title=Besluitenlijst%20procedureverg.%20cie.%20BuHa-OS%2028%20maart.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22112, 22831, 27925


Verzoek door het lid Maij om als commissie BuHaOS betrokken te kunnen worden bij de nog te plannen hoorzitting van de cie. Financiën over belastingontwijking door multinationals via Nederland

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.E. Maij (PvdA) - 28 maart 2013 Verzoek door het lid Maij om als commissie BuHaOS betrokken te kunnen worden bij de nog te plannen hoorzitting van de cie. Financiën over belastingontwijking door multinationals via Nederland - 2013Z06290

Besluit: De commissie voor Financiën wordt verzocht de cie. BuHa-OS als volgcommissie bij de nog te plannen hoorzitting te betrekken.

Fiche: Verslag handels- en investeringsbelemmeringen 2013

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 22 maart 2013 Fiche: Verslag handels- en investeringsbelemmeringen 2013 - 22112-1592

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over RBZ Handelspolitiek d.d. 16 april 2013

EU-voorstel: EU-standpunt voor de ontwikkelingsagenda na 2015 en voor duurzame ontwikkelingsdoelstellingen na Rio+20 COM (2013)

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, J.T.A. van Haaster - 27 maart 2013 EU-stafnotitie inzake procedure-informatie EU-voorstel 'Armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling post 2015' - 2013Z06191

Besluit: Het EU-voorstel en het te ontvangen BNC-fiche worden geagendeerd voor het algemeen overleg RBZ/Ontwikkelingsraad op 23 mei a.s. De EU-staf zal voor het meireces een inhoudelijke, voorbereidende notitie aan de commissie toezenden.
Besluit: De minister wordt verzocht toestemming te verlenen voor een ambtelijke

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 14 maart 2013 EU-voorstel: EU-standpunt voor de ontwikkelingsagenda na 2015 en voor duurzame ontwikkelingsdoelstellingen na Rio+20 COM (2013) 92 - 2013Z05187

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over RBZ Ontwikkelingsraad d.d. 23 mei 2013.

Verslag van een bezoek aan Zuid-Sudan en Ethiopië, twee partnerlanden op het gebied van ontwikkelingssamenwerking

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 25 maart 2013 Verslag van een bezoek aan Zuid-Sudan en Ethiopië, twee partnerlanden op het gebied van ontwikkelingssamenwerking - 22831-85

Besluit: Agenderen voor notaoverleg Toekomst ontwikkelingssamenwerking d.d. 15 april 2013.
Besluit: De commissie besluit tot een feitelijke vragenronde over de Nota Toekomst Ontwikkelingssamenwerkng voorafgaande aan het Notaoverleg. Indien de Nota op 28 februari aan de Kamer wordt toegezonden, is de inbrengdatum woensdag 3 april om 14.00 uur. Indien besluitvorming van het kabinet over de Nota met een week wordt uitgesteld, zal het Nota overleg van 15 april worden uitgesteld naar een nader te bepalen datum, en zal de inbrengdatum voor de feitelijke vragenronde eveneens worden uitgesteld.

Verslag van bezoek aan Afghanistan van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, 16-17 maart 2013

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 20 maart 2013 Verslag van bezoek aan Afghanistan van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, 16-17 maart 2013 - 27925-473

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg over de stand van zaken politietrainingsmissie Afghanistan d.d. 21 maart 2013.
Besluit: Agenderen voor overleg met minister voor Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking over budget Internationale Vrede en Veiligheid.

Mogelijke malversaties bij een door Nederland gefinancierde organisatie. Het stuk is ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 13 maart 2013 Mogelijke malversaties bij een door Nederland gefinancierde organisatie. Het stuk is ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal - 2013Z05014

Besluit: Wordt aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Verzoek BBO, namens Indonesië Overleg, om gesprek met algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over bilaterale relatie tussen Indonesië en Nederland

Zaak: Brief derden - BBO te Den Haag - 21 maart 2013 Verzoek BBO, namens Indonesië Overleg, om gesprek met algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over bilaterale relatie tussen Indonesië en Nederland - 2013Z05894

Besluit: Ontvangst in bijzondere procedure door het lid Agnes Mulder.

Aanbod Adviesbureau ISDuurzaam voor technische briefing over IMVO-regels in de praktijk

Zaak: Brief derden - Adviesbureau ISDuurzaam te Amsterdam - 10 maart 2013 Aanbod Adviesbureau ISDuurzaam voor technische briefing over IMVO-regels in de praktijk - 2013Z05406

Besluit: Ontvangst in bijzondere procedure door het lid Jan Vos.

Verzoek Amnesty International om gesprek van commissie met Tom Gibson, opsteller van rapport AI over berechting oppositieleider Ingabire op donderdag 28 maart 2013.

Zaak: Brief derden - Amnesty International (NL) te Amsterdam - 11 maart 2013 Verzoek Amnesty International om informatie over interesse voor een gesprek

Besluit: Is overgelaten aan individuele leden.