Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 14 maart 2013

Gepubliceerd: 14 maart 2013
Voortouwcommissie: algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Activiteitnummer: 2012A04623
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=470cdfcf-abe9-4c56-96cc-4ee19423f46a&title=Besluitenlijst%20procedureverg.%20cie.%20BuHa-OS%2014%20maart.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 31250, 26485, 22054, 29237


Verzoek om Algemeen Overleg te plannen over het Fonds voor vrouwenorganisaties in de regio Midden-Oosten en Nioord-Afrika (MENA)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.W. Sjoerdsma (D66) - 14 maart 2013 Verzoek om Algemeen Overleg te plannen over het Fonds voor vrouwenorganisaties in de regio Midden-Oosten en Nioord-Afrika (MENA) - 2013Z05169

Besluit: De commissie zal een AO plannen over het Fonds voor vrouwenorganisaties in de regio Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENA). Voor dit AO worden geagendeerd: de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 13 februari 2013 inzake de voortgang van het tweede Nationaal Actieplan voor de uitvoering van VN Veiligheidsraadresolutie 1325 (32605, nr. 121) en de nog te ontvangen antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Sjoerdsma over de politieke participatie van vrouwen in de MENA-regio (2013Z04805).

Verzoek om brief over visie op post MDG vóór nota-overleg op 15 april 2013.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.W. Sjoerdsma (D66) - 14 maart 2013 Verzoek om brief over visie op post MDG vóór nota-overleg op 15 april 2013. - 2013Z05165

Besluit: De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelinssamenwerking verzoeken om de Kamer in een brief vóór het nota overleg van 15 april te informeren over de kabinetsvisie op de post MDG ontwikkelingsagenda.

Voorstel om een bijzondere procedure te houden over het nieuwe budget voor Internationale Vede en Veiligheid

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.E. Maij (PvdA) - 14 maart 2013 Voorstel om een bijzondere procedure te houden over het nieuwe budget voor Internationale Vede en Veiligheid - 2013Z05162

Besluit: Bijzondere procedure vóór 15 april 2013 waarvoor een beperkt aantal personen/organisaties wordt uitgenodigd.

Verzoek om een brief over instrumenten exportbevordering

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.W. Leegte (VVD) - 14 maart 2013 Verzoek om een brief over instrumenten exportbevordering - 2013Z05158

Besluit: De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking verzoeken om in een brief de Kamer te informeren over instrumenten voor exportbevordering en exportvergunningen.

Verzoek Clingendael, namens delegatie Burundese parlementariërs, om gesprek met algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over SDD programma

Zaak: Brief derden - Clingendael te Den Haag - 12 maart 2013 Verzoek Clingendael, namens delegatie Burundese parlementariërs, om gesprek

Besluit: Agenderen voor gesprek op woensdag 3 april 2013.

EU-stafnotitie t.b.v. gesprek met Pascal Lamy DG WTO d.d. 7 maart 2013

Zaak: Stafnotitie - EU-adviseur, J.P. d'Hondt - 5 maart 2013 EU-stafnotitie t.b.v. gesprek met Pascal Lamy DG WTO d.d. 7 maart 2013 - 2013Z04303

Besluit: Desgewenst betrokken bij gesprek met DG WTO op 7 maart 2013.

BOR-notitie - Evaluaties ontwikkelingssamenwerking

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, M.J.P. Becker - 26 februari 2013 BOR-notitie - Evaluaties ontwikkelingssamenwerking - 2013Z03712

Besluit: Desgewenst betrokken bij AO evaluaties OS d.d. 6 maart 2013.

Verslag van de Informele Raad Buitenlandse Zaken OS van 11 februari 2013

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 4 maart 2013 Verslag van de Informele Raad Buitenlandse Zaken OS van 11 februari 2013 - 21501-04-152

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg RBZ Ontwikkelingsraad d.d. 23 mei 2013.

Verslag economische missie bij Staatsbezoeken aan Brunei en Singapore, 21-25 januari 2013

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 11 maart 2013 Verslag economische missie bij Staatsbezoeken aan Brunei en Singapore, 21-25 januari 2013 - 33400-V-117

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Handelsmissies en exportpromotie d.d. 14 maart 2013.

IMVO-kaders bedrijfsleveninstrumentarium

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 6 maart 2013 IMVO-kaders bedrijfsleveninstrumentarium - 31250-102

Besluit: Reeds betrokken bij algemeen overleg Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen d.d. 7 maart 2013.

Resultaten van de Nederlandse ambassades op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 5 maart 2013 Resultaten van de Nederlandse ambassades op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) - 26485-152

Besluit: Reeds betrokken bij algemeen overleg Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen d.d. 7 maart 2013.

Afgifte vergunning voor export militair materieel naar Egypte

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 5 maart 2013 Afgifte vergunning voor export militair materieel naar Egypte - 22054-214

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te plannen algemeen overleg inzake Wapenexportbeleid.

Verslag van het bezoek van minister Ploumen aan de Grote Merenregio (Democratische Republiek Congo (DRC), Rwanda en Burundi) van 4 tot 7 februari 2013

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 1 maart 2013 Verslag van het bezoek van minister Ploumen aan de Grote Merenregio (Democratische Republiek Congo (DRC), Rwanda en Burundi) van 4 tot 7 februari 2013 - 29237-147

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg (3 uur) over de Grote Merenregio vóór het meireces.
Besluit: De minister verzoeken de Kamer tijdig vóór het AO over de Grote Merenregio de toegezegde brief toe te zenden inzake de regionale visie omtrent de Grote Merenregio zodat deze bij het AO kan worden betrokken.

Gesprek met Andrew Steer, CEO van World Resources Institute, op donderdag 11 april 2013.

Zaak: Brief derden - Ministerie van Buitenlandse Zaken te Den Haag - 11 maart 2013 Nieuw datumvoorstel van Ministerie van Buitenlandse, namens president van World Resources Institute, voor gesprek met algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 11 april 2013 - 2013Z04964

Besluit: Agenderen voor gesprek op donderdag 11 april 2013 van 14.30 - 15.30 uur.

Uitnodiging PNoWB voor voorjaarsbijeenkomsten van World Bank en IMF d.d. 17 en 18 april 2013

Zaak: Brief derden - Parliamentary Network on the World Bank & International Monetary Fund (PNoWB) te Paris - 5 maart 2013 Uitnodiging PNoWB voor voorjaarsbijeenkomsten van World Bank en IMF d.d. 17 en 18 april 2013 - 2013Z04543

Besluit: Belangstelling voor deelname inventariseren.
Noot: Uitnoding geldt voor één vertegenwoordiger van de Tweede Kamer.