Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 28 februari 2013

Gepubliceerd: 28 februari 2013
Voortouwcommissie: algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Activiteitnummer: 2012A04622
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=d7480814-7a86-4d08-9a30-c646793bf138&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20cie.%20BuHaOS%20d.d.%2028%20februari%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32623


Door minister BuHa-OS toegezegde brief over intensivering van ontwikkelingshulp aan Mali

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.H. (Agnes) Mulder (CDA) - 28 februari 2013 Door minister BuHa-OS toegezegde brief over intensivering van ontwikkelingshulp aan Mali - 2013Z03970

Besluit: De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking verzoeken om de tijdens het AO over Mali op 16 januari jl. door de minister toegezegde brief over de intensivering van de ontwikkelingshulp aan Mali op korte termijn aan de Kamer toe te zenden.

Verslag over de Nederlandse deelname aan de wereldtentoonstelling 2012 te Yeosu, Zuid-Korea

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 13 februari 2013 Verslag over de Nederlandse deelname aan de wereldtentoonstelling 2012 te Yeosu, Zuid-Korea - 33400-V-113

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitkomst van het gesprek met de VN High Commissioner for Refugees, António Guterres, op 15 januari 2013 betreffende niet-geregistreerde Syrische vluchtelingen

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 13 februari 2013 Uitkomst van het gesprek met de VN High Commissioner for Refugees, António Guterres, op 15 januari 2013 betreffende niet-geregistreerde Syrische vluchtelingen - 32623-85

Besluit: Agenderen voor eerstvolgende algemeen overleg waar de situatie in Syrië aan de orde komt, d.w.z. het algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken op 6 maart 2013 met de minister van Buitenlandse Zaken.
Besluit: De minister van Buitenlandse Zaken verzoeken om de hem op 19 februari jl. gevraagde reactie op het ALDE-rapport en op de brief van Nederlandse Rode Kruis inzake Syrië toe te zenden vóór het AO van 6 maart en in deze brief ook in te gaan op recente berichtgeving over plannen van de Amerikaanse regering om Syrische rebellen directe 'niet-offensieve' steun te geven en humanitaire hulp via de Syrische Nationale Coalitie.

Voorstel voor een bezoek aan Artsen zonder Grenzen in Amsterdam

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, I.S.H. de Caluwé (VVD) - 14 februari 2013 Voorstel voor een bezoek aan Artsen zonder Grenzen in Amsterdam - 2013Z03144

Besluit: Het werkbezoek zal plaatsvinden op vrijdag 12 april 2013 om 15.00 uur. De leden De Roon (voorzitter), De Caluwé, Sjoerdsma en Voordewind zullen aan het bezoek deelnemen.

Aanbod Ministerie van Buitenlandse Zaken tot gesprek van commissie met Andrew Steer, de CEO van het World Resources Institute, op woensdag 20 maart.

Zaak: Brief derden - Ministerie van Buitenlandse Zaken te Den Haag - 25 februari 2013 Verzoek Ministerie van Buitenlandse, namens president van World Resources Institute, om gesprek met algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 20 maart 2013 - 2013Z03982

Besluit: Bij voldoende belangstelling gesprek plannen op woensdag 20 maart van 12.00 tot 13.00 uur (samen met commissie I&M). De leden Leegte en Mulder hebben zich hiervoor reeds aangemeld. Om tot een voldoende aantal leden te komen wordt er een inventarisatiemail rondgestuurd.