Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 14 februari 2013

Gepubliceerd: 14 februari 2013
Voortouwcommissie: algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Activiteitnummer: 2012A04620
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=6f0b23e7-1d85-4b83-b4dc-37f0c63e871f&title=Besluitenlijst%20procedureverg.%20cie.%20BuHa-OS%20d.d.%2014-2.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22054, 26485


Afgifte vergunning voor export militair materieel aan Oman

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 13 februari 2013 Afgifte vergunning voor export militair materieel naar Oman - 2013Z02913

Besluit: Toevoegen aan het algemeen overleg Wapenexportbeleid d.d. 14 februari 2013.

Verkoop landmachtmaterieel aan Jordanië

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 8 februari 2013 Verkoop landmachtmaterieel aan Jordanië - 22054-208

Besluit: Toevoegen aan het algemeen overleg Wapenexportbeleid d.d. 14 februari 2013.
Besluit: De ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking wordt verzocht de Kamer in een brief te informeren over de wijze waarop de acht criteria voor wapenexport zijn toegepast bij de toetsing van deze materieelverkoop.

Voorstel voor een bezoek aan Artsen zonder Grenzen te Amsterdam

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, I.S.H. de Caluwé (VVD) - 14 februari 2013 Voorstel voor een bezoek aan Artsen zonder Grenzen in Amsterdam - 2013Z03144

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: De voorgestelde data (8 en 12 maart) passen niet in de agenda van de meeste leden. In overleg met Artsen zonder Grenzen zal een datum in april worden gezocht.

Wetgevingsrapport over goedkeuring van voornemen tot opzegging Statuut

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, J.M. Wiskerke - 29 januari 2013 Wetgevingsrapport over goedkeuring van voornemen tot opzegging Statuut UNIDO (Kamerstuk 33446) - 2013Z01587

Besluit: Desgewenst betrokken bij inbreng verslag.

Rapportage wapenexportbeleid eerste helft 2012

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 8 februari 2013 Rapportage wapenexportbeleid eerste helft 2012 - 2013Z02604

Besluit: Reeds geagendeerd voor AO wapenexportbeleid d.d. 14 februari 2013.

Lijst van vragen en antwoorden over het rapport: Het Nederlandse wapenexportbeleid in 2011 (Kamerstuk 22054, nr. 205)

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 8 februari 2013 Lijst van vragen en antwoorden over het rapport: Het Nederlandse wapenexportbeleid in 2011 (Kamerstuk 22054, nr. 205) - 2013Z02573

Besluit: Reeds geagendeerd voor AO wapenexportbeleid d.d. 14 februari 2013.

Lijst van vragen en antwoorden over de berichtgeving inzake de herkomst van steenkolen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 6 februari 2012 Lijst van vragen en antwoorden over de berichtgeving inzake de herkomst van steenkolen - 26485-124

Besluit: Toevoegen aan agenda van algemeen overleg over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen d.d. 7 maart 2013.

Verzoek The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, namens de directeur, om gesprek met algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Zaak: Brief derden - The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria te Geneva - 7 februari 2013 Verzoek The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, namens de directeur, om gesprek met algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - 2013Z02710

Besluit: Agenderen voor gesprek op nader te bepalen datum.

Voorstel programma hoorzitting Internationale Duurzame Handel

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, J.M. Wiskerke - 11 februari 2013 Voorstel programma hoorzitting Internationale Duurzame Handel - 2013Z02691

Besluit: Het programma wordt goedgekeurd door de commissie. De daarin opgenomen personen zullen worden uitgenodigd voor deelname aan de hoorzitting.