Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 15 mei 2013

Gepubliceerd: 16 mei 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
Activiteitnummer: 2012A04519
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=c6721bcc-372b-457d-9f86-6f8e88b9adeb&title=Besluitenlijst%20Financi%C3%ABn%20-%2015%20mei%202013%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 21501, 21501, 21501, 21501, 21501, 21501, 21109, 21501, 21501, 32131, 33402, 17050, 17050, 17050, 17050, 25087, 31532, 29023, 29507, 33489, 28684, 31789, 33416

Inhoud


Verzoek Van Hijum over EU begroting

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, Y.J. van Hijum (CDA) - 14 mei 2013 Verzoek Van Hijum over EU begroting - 2013Z09347

Besluit: Dit onderwerp is vanochtend aan de orde geweest in het algemeen overleg RAZ d.d. 15 mei 2013 en komt terug in de geannoteerde agenda van de aanstaande Europese Raad (plenair debat gepland in week 21).

Verzoek Commissie CFD tot aanbieding petitie m.b.t. permanente educatie in Bgfo3

Zaak: Brief derden - Commissie Financiële Dienstverlening (Commissie CFD) te Zwolle - 15 april 2013 Verzoek Commissie CFD tot aanbieding petitie m.b.t. permanente educatie in Bgfo3 - 2013Z08424

Besluit: Petitieaanbieding organiseren.

Beantwoording vragen commissie ten behoeve van de Eurogroep en Ecofin Raad van 13 en 14 mei 2013 te Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 8 mei 2013 Beantwoording vragen commissie ten behoeve van de Eurogroep en Ecofin Raad van 13 en 14 mei 2013 te Brussel - 21501-07-1053

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat is gepland op donderdag 13 juni 2013.

Vertrouwelijke toezending van de rapportage van de Trojka over behalen van de doelstellingen door Griekenland voor het uitkeren van de derde subtranche van 2013 uit het EFSF aan Griekenland

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 1 mei 2013 Vertrouwelijke toezending van de rapportage van de Trojka over behalen van de doelstellingen door Griekenland voor het uitkeren van de derde subtranche van 2013 uit het EFSF aan Griekenland - 21501-07-1049

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De rapportage van de Trojka is inmiddels openbaar. De minister van Financiën heeft de vertrouwelijkheid opgeheven (zie 2013Z09198).

Aanbieding Engelstalige versies van het Stabiliteitsprogramma en het Nationaal Hervormingsprogramma

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 29 april 2013 Aanbieding Engelstalige versies van het Stabiliteitsprogramma en het Nationaal Hervormingsprogrammal - 21501-07-1051

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofin Raad van 13 en 14 mei 2013 te Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 26 april 2013 Geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofin Raad van 13 en 14 mei 2013 te Brussel - 21501-07-1050

Besluit: Reeds betrokken bij het schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofin raad van 13 en 14 mei te Brussel.
Noot: De antwoorden van de minister van Financiën zijn op 8 mei 2013 aan de Tweede Kamer toegestuurd.

Aanbieding Nederlandse Stabiliteitsprogramma 2013, de jaarlijkse rapportageverplichting richting de Europese Commissie en de -Raad over de stand van zaken met betrekking tot de overheidsfinanciën

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 24 april 2013 Aanbieding Nederlandse Stabiliteitsprogramma 2013, de jaarlijkse rapportageverplichting richting de Europese Commissie en de -Raad over de stand van zaken met betrekking tot de overheidsfinanciën - 21501-07-1038

Besluit: Desgewenst betrokken bij het plenaire debat over over het Stabiliteitsprogramma en het Nationaal Hervormingsprogramma, d.d. 25 april 2013.

Kapitaaleisenraamwerk banken en beleggingsondernemingen (Capital Requirements Directive 4, ‘CRD 4’)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 22 april 2013 Kapitaaleisenraamwerk banken en beleggingsondernemingen (Capital Requirements Directive 4, ‘CRD 4’) - 21501-07-1048

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat is gepland op donderdag 13 juni 2013.
Noot: • Internetconsultatie Implementatiewet richtlijn kapitaalvereisten (CRD IV): http://www.internetconsultatie.nl/crd4. De einddatum van de consultatie is 24 mei 2013. • Persbericht Financiën over internetconsultatie: http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/04/25/dijsselbloem-maakt-vaart-met-strengere-kapitaaleisen.html?ns_campaign=nieuwsberichten-ministerie-van-financi%C3%ABn&ns_channel=att. • De minister hoopt dat spoedig na het zomerreces het wetsvoorstel dat de CRD4-richtlijn implementeert kan worden ingediend. Het wetsvoorstel zal voorzien in wijzigingen van met name de Wet op het financieel toezicht. De uiterste datum voor afronding van de implementatie zal 1 januari 2014 zijn als de publicatie van de definitieve tekst in het Publicatieblad van de Europese Unie voor 1 juli a.s. plaats vindt, en 1 juli 2014 als de definitieve tekst later gepubliceerd wordt. Dit is een korte implementatietermijn.

Reactie op verzoek van het lid Omtzigt over extra middelen die nodig zouden zijn voor de begroting van de Europese Unie voor het jaar 2013

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 22 april 2013 Reactie op verzoek van het lid Omtzigt over extra middelen die nodig zouden zijn voor de begroting van de Europese Unie voor het jaar 2013 - 21501-03-68

Besluit: Desgewenst betrekken bij het - nog te plannen - dertigledendebat over het bericht dat de Europese Unie 11 miljard onmiddellijk nodig heeft voor zijn begroting.
Noot: Dit onderwerp is ook aan de orde geweest in het algemeen overleg RAZ d.d. 15 mei 2013 en komt terug in de geannoteerde agenda van de aanstaande Europese Raad (plenair debat gepland in week 21).

Verzoek om nadere informatie over lopende infractieprocedures Financiën

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 19 april 2013 Verzoek om nadere informatie over lopende infractieprocedures Financiën - 21109-210

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op de berichten in de media dat de onderzoekscommissie die moet nagaan hoe de financiele crisis in Cyprus is ontstaan haar werk heeft neergelegd

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 22 april 2013 Reactie op de berichten in de media dat de onderzoekscommissie, die moet nagaan hoe de financiele crisis in Cyprus is ontstaan, haar werk heeft neergelegd - 21501-07-1047

Besluit: Desgewenst betrokken bij het plenaire debat over de steunverlening aan Cyprus d.d. 23 april 2013.

Schriftelijke reactie op motie Van Hijum over de koppelverkoop van verblijfsvergunningen door Cyprus (Kamerstuk 21 501-07, nr. 1037)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 25 april 2013 Schriftelijke reactie op motie Van Hijum over de koppelverkoop van verblijfsvergunningen door Cyprus (Kamerstuk 21 501-07, nr. 1037) - 21501-07-1052

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Antwoord vragen commissie over de consequenties van de Wet uniformering loonbegrip

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 26 april 2013 Antwoorden op vragen van de commissie over de consequenties van de Wet uniformering loonbegrip - 32131-27

Besluit: Reeds geagendeerd voor het notaoverleg over de consequenties van de Wet uniformering loonbegrip dat is gepland op maandag 27 mei 2013.
Gerelateerde kamerstukken: 32131-27

Beantwoording mondelinge vragen over gegevensuitwisseling van Duitse militaire pensioenen en antwoord vragen Omtzigt over Duitse pensioenen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 25 april 2013 Beantwoording mondelinge vragen gesteld tijdens het algemeen overleg van 27 maart 2013 over gegevensuitwisseling van Duitse militaire pensioenen en antwoord vragen Omtzigt over Duitse pensioenen - 33400-IX-14

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Alternatieven afschaffing vrijstelling motorrijtuigenbelasting (MRB) voor oldtimers

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 24 april 2013 Alternatieven afschaffing vrijstelling motorrijtuigenbelasting (MRB) voor oldtimers - 33402-59

Besluit: Desgewenst betrokken bij het VAO Belastingplicht overheidsbedrijven; Fiscale moties en toezeggingen (AO d.d. 17 april 2013) d.d. 25 april 2013.
Gerelateerde kamerstukken: 33402-59

Feitenrelaas systeemfraude met toeslagen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 4 mei 2013 Feitenrelaas systeemfraude met toeslagen - 17050-432

Besluit: Reeds betrokken bij het schriftelijk overleg Feitenrelaas systeemfraude met toeslagen d.d. 6 mei 2013.
Besluit: Desgewenst betrokken bij het plenaire debat over het feitenrelaas betreffende de fraude met toeslagen d.d. 14 mei 2013.
Noot: De op 10 mei 2013 van de staatssecretaris van Financiën ontvangen brieven over dit onderwerp, o.a. de brief met maatregelen ter bestrijding van fraude met toeslagen, zijn geagendeerd voor de volgende procedurevergadering van de commissie.

Reactie op verzoek Omtzigt c.s. bij de regeling van werkzaamheden van 25 april 2013 over Feitenrelaas Bulgaarse fraudezaak

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 25 april 2013 Reactie op verzoek Omtzigt c.s. bij de Regeling van Werkzaamheden van 25 april 2013 over Feitenrelaas Bulgaarse fraudezaak - 17050-431

Besluit: Desgewenst betrokken bij het plenaire debat over het feitenrelaas betreffende de fraude met toeslagen d.d. 14 mei 2013.

Reactie op verzoek van het lid Klaver n.a.v. de reportage van Brandpunt dat Bulgaren de Nederlandse fiscus oplichten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 24 april 2013 Omissie op de brief over toeslagfraude door Bulgaren - 17050-430

Besluit: Desgewenst betrokken bij het plenaire debat over het feitenrelaas betreffende de fraude met toeslagen d.d. 14 mei 2013.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 24 april 2013 Reactie op verzoek van het lid Klaver n.a.v. de reportage van Brandpunt dat Bulgaren de Nederlandse fiscus oplichten - 17050-429

Besluit: Desgewenst betrokken bij het plenaire debat over het feitenrelaas betreffende de fraude met toeslagen d.d. 14 mei 2013.

Reactie op verzoek van het lid Omtzigt op het bericht dat ING en ABN Amro genoemd staan in 'offshore-leaks'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 25 april 2013 Reactie op verzoek van het lid Omtzigt het bericht dat ING en ABN Amro genoemd staan in 'offshore-leaks' - 25087-51

Besluit: Desgewenst betrekken bij het - nog te plannen- dertigledendebat over het bericht dat ING en ABN Amro genoemd staan in 'offshore-leaks'.

Reactie op twee aangehouden moties die zien op de handel in agrarische grondstoffenderivaten (“voedselderivaten”) (Kamerstuk 31 532, nrs 103 en 104)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 6 mei 2013 Reactie op twee aangehouden moties die zien op de handel in agrarische grondstoffenderivaten (“voedselderivaten”) - 31532-112

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg met de minister van Financiën over de herschikking van de richtlijn (MiFID) en de aanvullende verordening (MiFIR) (zie ook de noot).
Noot: Voor het algemeen overleg worden tevens geagendeerd: - de versnelde kabinetsappreciatie van het voorstel tot wijziging van de MiFID/MiFIR (21501-07, nr. 971), en - de nog te ontvangen brief van de minister van Financiën met de actuele stand van zaken van de behandeling van het voorstel van de Europese Commissie tot herschikking van de Richtlijn markten voor financiële instrumenten (MiFID) en van de Verordening markten voor financiële instrumenten (MiFIR). In de procedurevergadering van 24 april 2013 is tot het vragen van deze brief besloten.

Reactie op de ingezonden brief in het Financieele Dagblad over nettowinst Gasunie

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 26 april 2013 Reactie op de ingezonden brief in het Financieele Dagblad over nettowinst Gasunie - 29023-146

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Flankerend beleid beleggingsverzekeringen

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 26 april 2013 Flankerend beleid beleggingsverzekeringen - 29507-114

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: • Bij de onderhavige brief wordt u de eindrapportage over het flankerend beleid van verzekeraars aangeboden, waarin de stand van zaken per 31 december 2012 is opgenomen. • Persbericht d.d. 7 mei 2013 over AFM-onderzoek beleggingsverzekeringen: http://www.afm.nl/professionals/afm-actueel/nieuws/2013/mei/onzekerheid-beleggingsverzekeringen.aspx.

Derivaten in de (semi)publieke sector

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 26 april 2013 Derivaten in de (semi)publieke sector - 33489-9

Besluit: Desgewenst betrekken bij het - nog te plannen - plenaire debat over derivatenposities van (semi-)publieke instellingen.

Reactie op het verzoek van het lid Van Hijum over de ICT-problemen bij banken als gevolg van cyberaanvallen

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 16 april 2013 Reactie op het verzoek van het lid Van Hijum over de ICT-problemen bij banken als gevolg van cyberaanvallen - 28684-379

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg over online betalingsverkeer.
Noot: • Op donderdag 30 mei 2013 is het rondetafelgesprek online betalingsverkeer gepland.

Uitkomsten van het gesprek met een delegatie van Deutsche Bank, onder leiding van de CEO van Deutsche Bank Nederland N.V.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 24 april 2013 Uitkomsten van het gesprek met een delegatie van Deutsche Bank, onder leiding van de CEO van Deutsche Bank Nederland N.V. - 31789-43

Besluit: Desgewenst betrokken bij het plenaire debat over het bericht dat Deutsche Bank klanten loost, d.d. 25 april 2013.

Appreciatie op het rapport van Ecorys inzake de gevolgen van het wetsvoorstel Hof op de investeringsprogramma’s van een aantal provincies

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 22 april 2013

Besluit: Desgewenst betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof).

Oordeel over de ingediende amendementen bij het wetsvoorstel Houdbare Overheidsfinanciën (Wet Hof) (33 416)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 22 april 2013 Oordeel over de ingediende amendementen bij het wetsvoorstel Houdbare Overheidsfinanciën (Wet Hof) (33 416) - 33416-27

Besluit: Desgewenst betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof).
Gerelateerde kamerstukken: 33416-27

Wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2014)

Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 15 mei 2013 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2014) - 33632

Besluit: Onderstaand behandelschema wordt vastgesteld, te beginnen met de inbrengdatum voor het verslag op donderdag 27 juni 2013 te 14.00 uur.
Besluit: N.a.v. dit agendapunt is tevens besloten in de loop van de maand juni een apart algemeen overleg te organiseren met de minister van Financiën over de zorgplicht voor financiële dienstverleners. Een voorstel voor de agenda van dat algemeen overleg wordt geagendeerd voor de volgende procedurevergadering.
Noot: • De beoogde datum van inwerkingtreding van het wetsvoorstel is 1 januari 2014.

Verantwoordingsstukken 2012

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 15 mei 2013 Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Financiën 2012 - 33605-IXB-2

Besluit: De inbrengtermijn voor feitelijke vragen over de jaarverslagen 2012, de rapporten van de Algemene Rekenkamer en de slotwetten is door de Kamer vastgesteld op donderdag 23 mei 2013 te 14.00 uur (zie verder de noot).
Noot: • De inbrengtermijn voor feitelijke vragen over de jaarverslagen 2012, de rapporten van de Algemene Rekenkamer en de slotwetten is door de Kamer vastgesteld op donderdag 23 mei 2013 te 14.00 uur. De ministers zijn verzocht de antwoorden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op donderdag 6 juni 2013 te 14.00 aan de Kamer toe te sturen.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 15 mei 2013 Jaarverslag Ministerie van Financiën 2012 - 33605-IXB-1

Besluit: De inbrengtermijn voor feitelijke vragen over de jaarverslagen 2012, de rapporten van de Algemene Rekenkamer en de slotwetten is door de Kamer vastgesteld op donderdag 23 mei 2013 te 14.00 uur (zie verder de noot).
Noot: • De inbrengtermijn voor feitelijke vragen over de jaarverslagen 2012, de rapporten van de Algemene Rekenkamer en de slotwetten is door de Kamer vastgesteld op donderdag 23 mei 2013 te 14.00 uur. De ministers zijn verzocht de antwoorden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op donderdag 6 juni 2013 te 14.00 aan de Kamer toe te sturen. • Met de Algemene Rekenkamer is afgesproken dat ook feitelijke vragen kunnen worden gesteld over de rekenkamerrapporten bij de jaarverslagen. De Algemene Rekenkamer zal de antwoorden dan ook zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 6 juni 2013 om 14.00 uur aan de Kamer toesturen.

Zaak: Begroting - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 15 mei 2013 Slotwet Ministerie van Financiën 2012 - 33605-IXB

Besluit: De inbrengtermijn voor feitelijke vragen over de jaarverslagen 2012, de rapporten van de Algemene Rekenkamer en de slotwetten is door de Kamer vastgesteld op donderdag 23 mei 2013 te 14.00 uur (zie verder de noot).
Noot: • De inbrengtermijn voor feitelijke vragen over de jaarverslagen 2012, de rapporten van de Algemene Rekenkamer en de slotwetten is door de Kamer vastgesteld op donderdag 23 mei 2013 te 14.00 uur. De ministers zijn verzocht de antwoorden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op donderdag 6 juni 2013 te 14.00 aan de Kamer toe te sturen. • Met de Algemene Rekenkamer is afgesproken dat ook feitelijke vragen kunnen worden gesteld over de rekenkamerrapporten bij de jaarverslagen. De Algemene Rekenkamer zal de antwoorden dan ook zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 6 juni 2013 om 14.00 uur aan de Kamer toesturen.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 15 mei 2013 Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over de Nationale Schuld 2012 - 33605-IXA-2

Besluit: De inbrengtermijn voor feitelijke vragen over de jaarverslagen 2012, de rapporten van de Algemene Rekenkamer en de slotwetten is door de Kamer vastgesteld op donderdag 23 mei 2013 te 14.00 uur (zie verder de noot).
Noot: • De inbrengtermijn voor feitelijke vragen over de jaarverslagen 2012, de

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 15 mei 2013 Jaarverslag van Nationale Schuld 2012 - 33605-IXA-1

Besluit: De inbrengtermijn voor feitelijke vragen over de jaarverslagen 2012, de rapporten van de Algemene Rekenkamer en de slotwetten is door de Kamer vastgesteld op donderdag 23 mei 2013 te 14.00 uur (zie verder de noot).
Noot: • De inbrengtermijn voor feitelijke vragen over de jaarverslagen 2012, de rapporten van de Algemene Rekenkamer en de slotwetten is door de Kamer vastgesteld op donderdag 23 mei 2013 te 14.00 uur. De ministers zijn verzocht de antwoorden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op donderdag 6 juni 2013 te 14.00 aan de Kamer toe te sturen. • Met de Algemene Rekenkamer is afgesproken dat ook feitelijke vragen kunnen worden gesteld over de rekenkamerrapporten bij de jaarverslagen. De Algemene Rekenkamer zal de antwoorden dan ook zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 6 juni 2013 om 14.00 uur aan de Kamer toesturen.

Zaak: Begroting - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 15 mei 2013 Slotwet Nationale Schuld 2012 - 33605-IXA

Besluit: De inbrengtermijn voor feitelijke vragen over de jaarverslagen 2012, de rapporten van de Algemene Rekenkamer en de slotwetten is door de Kamer vastgesteld op donderdag 23 mei 2013 te 14.00 uur (zie verder de noot).
Noot: • De inbrengtermijn voor feitelijke vragen over de jaarverslagen 2012, de rapporten van de Algemene Rekenkamer en de slotwetten is door de Kamer vastgesteld op donderdag 23 mei 2013 te 14.00 uur. De ministers zijn verzocht de antwoorden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op donderdag 6 juni 2013 te 14.00 aan de Kamer toe te sturen. • Met de Algemene Rekenkamer is afgesproken dat ook feitelijke vragen kunnen worden gesteld over de rekenkamerrapporten bij de jaarverslagen. De Algemene Rekenkamer zal de antwoorden dan ook zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 6 juni 2013 om 14.00 uur aan de Kamer toesturen.

Verdrag ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en Saint Lucia inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 2 mei 2013 Verdrag ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en Saint Lucia inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen - 33631-(R2006)-1

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: • Zie ook: Trb. 2009, 220 en Trb. 2010, 141 . • Het verdrag wordt ter stilzwijgende goedkeuring overlegd. • De goedkeuring wordt gevraagd voor Curacao en Sint Maarten.

Verdrag ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en Saint Vincent en de Grenadines inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 2 mei 2013 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en Saint Vincent en de Grenadines inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen; Willemstad, 28 september 2009 - 33629-(R2005)-1

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: • Zie ook: Trb. 2009, 201 en Trb. 2010, 94. • Het verdrag wordt ter stilzwijgende goedkeuring overlegd. • De goedkeuring wordt gevraagd voor Curacao en Sint Maarten