Besluitenlijst van de extra procedurevergadering van donderdag 29 november 2012

Gepubliceerd: 29 november 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2012A04501
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=7796c174-1725-47ab-963d-97e1c8bd04f1&title=Besluitenlijst%20extra%20procedurevergadering%20commissie%20VWS%20d.d.%2029-11-2012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: