Besluitenlijst van de extra procedurevergadering van dinsdag 27 november 2012

Gepubliceerd: 27 november 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2012A04494
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=25e83723-636f-452b-9ca7-e008c6c2f42a&title=Besluitenlijst%20extra%20pv%20vc%20SZW%2027%20november%202012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32043


Planningsbrief Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P. Ulenbelt (SP) - 27 november 2012 Planningsbrief Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 2012Z20404

Besluit: Bewindspersonen verzoeken om ten behoeve van de begrotingsbehandeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid een planningsbrief aan de Tweede Kamer te sturen.
Noot: • Bewindspersonen verzoeken in deze planningsbrief voor het jaar 2013 en waar mogelijk daarop volgende jaren een overzicht te geven van:

Verzoek FNV en meerdere organisaties tot aanbieding petitie 'cadeau voor de kinderopvang' d.d. 4 december 2012

Zaak: Brief derden - FNV te Amsterdam - 26 november 2012 Verzoek FNV en meerdere organisaties tot aanbieding petitie 'cadeau voor de kinderopvang' d.d. 4 december 2012 - 2012Z20310

Besluit: Petitieaanbieding organiseren op 4 december 2012, 13.30 uur

Verzoek om wijziging aanvangstijdstip AO armoede- en schuldenbeleid op 5 december

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.P.R.A. van Weyenberg (D66) - 23 november 2012 Verzoek om wijziging aanvangstijdstip AO armoede- en schuldenbeleid op 5 december. - 2012Z20219

Besluit: Verzoek honoreren
Noot: Tijdstip algemeen overleg: 13.30-16.30 uur

Verzoek om uitstel AO Arbeidsmigratie op 29 november

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M. Azmani (VVD) - 23 november 2012 Verzoek om uitstel AO Arbeidsmigratie op 29 november. - 2012Z20214

Besluit: Verzoek honoreren
Noot: Nieuwe datum voor het algemeen overleg is: 17 januari 2013, 10.00-13.00 uur

Verzoek om brief te vragen aan staatssecretaris SZW en staatssecretaris Financiën over berekeningen pensioenen door Achmea

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P.H. Omtzigt (CDA) - 21 november 2012 Verzoek om brief te vragen aan staatssecretaris SZW en staatssecretaris Financiën

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 13 december 2012 te 14.00 uur
Noot: Uitgangspunt is Hoofdstuk II van het Regeerakkoord (33410-15)

Verzoek om reactie staatssecretaris SZW op berichten over pensioenen i.v.m. het algemeen overleg over pensioen-onderwerpen op 6 december

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, N.P.M. Klein (50PLUS) - 22 november 2012 Verzoek om reactie staatssecretaris SZW op berichten over pensioenen i.v.m. het algemeen overleg over pensioen-onderwerpen op 6 december - 2012Z20084

Besluit: Verzoek honoreren
Noot: Betrekken bij brief aan staatssecretaris van SZW van agendapunt

Uitstel nieuw financieel toetsingskader pensioenen

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, B. Madlener (PVV) - 22 november 2012 Verzoek om brief over uitstel nieuw financieel toetsingskader pensioenen - 2012Z20082

Besluit: Verzoek honoreren met aanvullende vragen vanuit de commissie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 21 november 2012 Uitstel nieuw financieel toetsingskader pensioenen - 32043-141

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om nadere informatie naar aanleiding van het uitstel van het nieuw financieel toetsingskader