Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 23 april 2013

Gepubliceerd: 25 april 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2012A04478
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=78ea807a-cda8-4384-b960-551f3bdc6b36&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20EZ%20op%2023%20april%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32670, 32201, 21501, 29683, 29683, 28286, 29683, 28807, 29675, 30952, 32002, 31379, 30862, 30196, 32336, 28286, 31532, 30196, 31428, 21501, 21501, 33501, 33501, 24095, 32761, 32637, 32637, 33566, 32440, 22112, 22112, 33529, 31574, 21501

Inhoud


Verzetten van het algemeen overleg Biotechnologie op 6 juni 2013.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.W. Leegte (VVD) - 24 april 2013 Verzetten van het algemeen overleg Biotechnologie op 6 juni 2013. - 2013Z08467

Besluit: Het algemeen overleg Biotechnologie blijft gehandhaafd op 6 juni 2013 van 11.00 tot 14.00 uur.

Verzoek van het lid Lodders de staatssecretaris van Economische Zaken te vragen naar compensatie voor pelsdierhouders en de wijze waarop dit verwerkt kan worden in de begroting van Economische Zaken voor 2014.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, W.J.H. Lodders (VVD) - 23 april 2013 Verzoek van het lid Lodders de staatssecretaris van Economische Zaken te vragen naar de compensatie voor pelsdierhouders en de wijze waarop dit verwerkt kan worden in de begroting van Economische Zaken voor 2014. - 2013Z08389

Besluit: Het verzoek van het lid Lodders om een kabinetsreactie het bericht dat de pelsdierhouders dreigen met de rechter als zij niet gecompenseerd worden, wordt gehonoreerd. De staatssecretaris van EZ zal hierbij tevens worden verzocht aan te geven hoe zij omgaat met compensatie voor de pelsdierhouderij als gevolg van het wetsvoorstel om de nertsenhouderij te verbieden en hoe eventuele schadevergoeding voor de nertsenhouders gecompenseerd wordt in de begroting van EZ.

Voorstel schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad d.d. 13-14 mei 2013 (Meireces)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - adjunct-griffier, K.A. van Bree - 22 april 2013 Voorstel schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad d.d. 13-14 mei 2013 (Meireces) - 2013Z08152

Besluit: De inbrengdatum van het schriftelijk overleg voor de Landbouw- en Visserijraad op 13 en 14 mei 2013 wordt op 2 mei a.s. om 12.00 uur gesteld, mits de geannoteerde agenda uiterlijk op 26 april a.s. om 12.00 uur naar de Kamer is

Voostel van het lid Dijkgraaf met concept-opzet rondetafelgesprek Toekomsvisie Binnenvisserij

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Dijkgraaf (SGP) - 22 april 2013 Voostel van het lid Dijkgraaf met concept-opzet rondetafelgesprek Toekomsvisie Binnenvisserij - 2013Z08181

Besluit: Via een schriftelijke ronde worden suggesties voor genodigden geïnventariseerd waarna de resultaten van de inventarisatie tijdens een eerstvolgende procedurevergadering ter finale besluitvorming worden voorgelegd.

Verzoek lid Graus om kabinetsreactie op nieuwsbericht "klachten over niet opvolgen 144 meldingen door dierenpolitie"

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, D.J.G. Graus (PVV) - 22 april 2013 Verzoek lid Graus om kabinetsreactie op nieuwsbericht "klachten over niet opvolgen 144 meldingen door dierenpolitie" - 2013Z08162

Besluit: Het verzoek van het lid Graus is gehonoreerd om de staatssecretaris van EZ om een kabinetsreactie vragen op het nieuwsbericht "klachten over niet opvolgen 144 meldingen door dierenpolitie".

Verzoek lid Graus om kabinetsreactie op uitblijven toegezegde inzage in financiële geldstromen Imares

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, D.J.G. Graus (PVV) - 22 april 2013 Verzoek lid Graus om kabinetsreactie op uitblijven toegezegde inzage in financiële geldstromen Imares - 2013Z08172

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Zie agendapunt 47: Er wordt een algemeen overleg Biodiversiteit gepland waar dit onderwerp bij betrokken wordt.

Verzoek van het lid Jacobi om een algemeen overleg Natuur- en Milieueducatie te plannen na het meireces

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. Jacobi (PvdA) - 19 april 2013 Verzoek van het lid Jacobi om een algemeen overleg Natuur- en Milieueducatie te plannen na het meireces - 2013Z08068

Besluit: Een algemeen overleg Natuur- en Milieueducatie met de staatssecretarissen van EZ en OC&W zal gepland worden.

Verzoek van het lid Geurts om een kabinetsreactie te vragen op het artikel "Rabobank: kansen vernieuwing glas"

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.L. Geurts (CDA) - 18 april 2013 Verzoek van het lid Geurts om een kabinetsreactie te vragen op het artikel "Rabonank: kansen vernieuwing glas" - 2013Z07992

Besluit: Verzoek van het lid Geurts is gehonoreerd om een kabinetsreactie te vragen op het artikel "Rabobank: kansen vernieuwing glas".

Verzoek lid De Liefde om een algemeen overleg Tuinbouw te plannen in de tweede helft van juni i.v.m. de verwachte Tuinbouwvisie begin juni

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B.C. de Liefde (VVD) - 18 april 2013 Verzoek lid De Liefde om een algemeen overleg Tuinbouw te plannen in de tweede helft van juni i.v.m. de verwachte Tuinbouwvisie begin juni - 2013Z07973

Besluit: Er wordt een algemeen overleg Tuinbouw gepland.

Verzoek van het lid Ouwehand om het dertigledendebat over het ontbreken van wetenschappelijk bewijs inzake de veiligheid voor bijen van het bestrijdingsmiddel imidacloprid om te zetten in een algemeen overleg.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ouwehand (PvdD) - 17 april 2013 Verzoek van het lid Ouwehand om het dertigledendebat over het ontbreken van wetenschappelijk bewijs inzake de veiligheid voor bijen van het bestrijdingsmiddel imidacloprid in een algemeen overleg. - 2013Z07898

Besluit: Er zal een algemeen overleg Bijensterfte plaatsvinden op 16 mei 2013 van 17.00 tot 20.00 met de staatssecretaris van EZ.

Verzoek van het lid Dijkgraaf om de initatiefnota Mooi Nederland, voordat deze naar de Raad van State wordt gestuurd, op een aantal punten ter reactie voor te leggen aan de Staatssecretaris van Economische Zaken.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Dijkgraaf (SGP) - 9 april 2013 Verzoek van het lid Dijkgraaf om de initatiefnota Mooi Nederland, voordat deze naar de Raad van State wordt gestuurd, op een aantal punten ter reactie voor te leggen aan de Staatssecretaris van Economische Zaken. - 2013Z07078

Besluit: De door de Kamer te ontvangen Nota van Wijziging betreffende de Wet natuurbescherming wordt afgewacht.

Uitkomsten van het bestuurlijk overleg Natura2000/PAS op 2 april 2013

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 16 april 2013 Uitkomsten van het bestuurlijk overleg Natura2000/PAS op 2 april 2013 - 32670-70

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Natuur- en milieueffecten veehouderij inclusief PAS op 17 april 2013.

Kwartaalrapportage Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 16 april 2013 Kwartaalrapportage Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) - 32201-61

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad d.d. 22-23 april 2013 op 17 april 2013.

Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 22 april 2013

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 12 april 2013 Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 22 april 2013 - 21501-32-701

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad d.d. 22 en 23 april 2013 op 17 april 2013.

Correspondentie tussen de departementen VWS en voormalig LNV en de Gezondheidsdienst voor Dieren over Q-koorts

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 5 april 2013 Correspondentie tussen de departementen VWS en voormalig LNV en de Gezondheidsdienst voor Dieren over Q-koorts - 29683-146

Besluit: Betrokken bij het plenair debat over Q-koorts op 11 april 2013.

Antibioticumbeleid voor de veehouderij

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 5 april 2013 Gebruik van antibiotica in de veehouderij - 29683-156

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg Dierziekten en antibioticagebruik veehouderij op 9 april 2013.

Q-koorts herbesmetting in Dalfsen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 8 april 2013 Q-koorts herbesmetting in Dalfsen - 28286-624

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg Dierziekten en antibioticagebruik veehouderij op 9 april 2013.

Stand van zaken betreffende de recente uitbraken van het bovine virus diarree (BVD) type 2 virus op kalverbedrijven

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 8 april 2013 Stand van zaken betreffende de recente uitbraken van het bovine virus diarree (BVD) type 2 virus op kalverbedrijven - 29683-162

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg Dierziekten en antibioticagebruik veehouderij op 9 april 2013.

Maatregelen i.v.m. de twee uitbraken van de milde variant van vogelgriep (laag pathogene aviaire influenza, LPAI) in Lochem en in Zeewolde

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 9 april 2013 Maatregelen i.v.m. de twee uitbraken van de milde variant van vogelgriep (laag pathogene aviaire influenza, LPAI) in Lochem en in Zeewolde - 28807-157

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg Dierziekten en antibioticagebruik veehouderij op 9 april 2013

EU-stafnotitie - Verslag Interparlementaire Conferentie GLB/GVB d.d. 10 en 11 maart 2013, Dublin

Zaak: Stafnotitie - EU-adviseur, J.P. d'Hondt - 26 maart 2013 EU-stafnotitie - Verslag Interparlementaire Conferentie GLB/GVB d.d. 10 en 11 maart 2013, Dublin - 2013Z06038

Besluit: Zodra het Kamerstuk van het Verslag Interparlementaire Conferentie GLB/GVB ontvangen is, dan zal het desgewenst betrokken worden bij het eerstvolgend algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad.

Aanbieding presentatie over voedselveiligheid van FAO

Zaak: Brief derden - Food and Agricultural Organization of the United Nations (FAO) te Rome - 5 april 2013 Aanbieding presentatie over voedselveiligheid van FAO - 2013Z07286

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Jaarverslag 2012 van het Programma Naar een Rijke Waddenzee

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 22 april 2013 Jaarverslag 2012 van het Programma Naar een Rijke Waddenzee - 2013Z08157

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Reactie op verzoek van het lid Dikkers over de vermeende dubbele boekhouding in de visserij

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 16 april 2013 Reactie op verzoek van het lid Dikkers over de vermeende dubbele boekhouding in de visserij - 29675-148

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Visserij.

Toezeggingen over zeehonden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 22 april 2013 Toezeggingen over zeehonden - 2013Z08183

Besluit: Agenderen voor het t.z.t. te plannen algemeen overleg Biodiversiteit.

Wijzigingen in Bijlage III bij de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 10 april 2013 Wijzigingen in Bijlage III bij de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten - 30952-114

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Toezeggingen plenaire behandeling op 3 april 2013 van het wetsvoorstel Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet in verband met de uitbreiding van beide wetten naar de exclusieve economische zone (32002)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 17 april 2013 Toezeggingen plenaire behandeling op 3 april 2013 van het wetsvoorstel Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet in verband met de uitbreiding van beide wetten naar de exclusieve economische zone - 32002-27

Besluit: Het wetsvoorstel zal na het a.s. meireces in stemming worden gebracht.
Gerelateerde kamerstukken: 32002-27

Afschrift van de brief aan de Vogelbescherming Nederland betreffende Verbetervisie “Naar een effectief agrarisch natuurbeheer”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 16 april 2013 Afschrift van de brief aan de Vogelbescherming Nederland betreffende Verbetervisie “Naar een effectief agrarisch natuurbeheer” - 2013Z07716

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.

Notities Groot project EHS

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, M.J.P. Becker - 19 april 2013 BOR notitie Ecologische Hoofdstructuur (EHS) - 2013Z08044

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Stafnotitie - Tweede Kamerlid, J. Houwers (VVD) - 19 april 2013 Stafnotitie rapporteurs Groot Project EHS - 2013Z08043

Besluit: De vragen ter beantwoording voor te leggen aan de staatssecretaris van EZ met het verzoek deze uiterlijk 15 mei a.s. te beantwoorden.

Resultaten van de CITES CoP16 van 3 tot en met 14 maart 2013 in Bangkok (Thailand)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 9 april 2013 Resultaten van de CITES CoP16 van 3 tot en met 14 maart 2013 in Bangkok (Thailand) - 31379-18

Besluit: Agenderen voor het t.z.t. te plannen algemeen overleg Biodiversiteit.

Reactie op verzoek commissie EZ over de aangenomen motie door Provinciale Staten van Zeeland m.b.t. tot ontpoldering en een reactie over de Westerschelde

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 5 april 2013 Reactie op verzoek commissie EZ over de aangenomen motie door Provinciale Staten van Zeeland m.b.t. tot ontpoldering en een reactie over de Westerschelde - 30862-91

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Natura 2000 inclusief Westerschelde op 26 juni 2013 van 13.00 tot 16.00 uur.

Reactie op het rapport van het VN-Milieuprogramma (UNEP) ‘Our Nutrient World’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 16 april 2013 Reactie op het rapport van het VN-Milieuprogramma (UNEP) ‘Our Nutrient World’ - 30196-194

Besluit: Agenderen voor het t.z.t. te plannen algemeen overleg duurzame veehouderij.

Dierproeven in het kader van de REACH-verordening

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 9 april 2013 Dierproeven in het kader van de REACH-verordening - 32336-12

Besluit: Agenderen voor voor het algemeen overleg Dierproeven op 15 mei 2013 van 18.30 tot 20.30 uur.

Reactie op verzoek commissie over het ganzenbeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 9 april 2013 Reactie op verzoek commissie over het ganzenbeleid - 28286-625

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanbieding rapport "Voedselvoorziening in Nederland onder buitengewone crisisomstandigheden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 5 april 2013 Aanbieding rapport "Voedselvoorziening in Nederland onder buitengewone crisisomstandigheden - 31532-109

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitnodiging FNLI voor gesprek over ambities, kansen en uitdagingen op het gebied van verduurzaming in de levensmiddelenindustrie d.d. 30 mei 2013

Zaak: Brief derden - Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) te Rijswijk - 5 april 2013 Uitnodiging FNLI voor gesprek over ambities, kansen en uitdagingen op het gebied van verduurzaming in de levensmiddelenindustrie d.d. 30 mei 2013 - 2013Z06968

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Reactie gemeente Grootegast m.b.t. landschaponderhoud Zuidelijke Westerkwartier

Zaak: Brief derden - Gemeente Grootegast te Grootegast - 15 april 2013 Reactie gemeente Grootegast m.b.t. landschaponderhoud Zuidelijke Westerkwartier - 2013Z07877

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Conferentie ‘Global Oceans Action Summit for Food Security and Blue Growth’ van 9 t/m 13 september 2013 in Den Haag

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 11 april 2013 Conferentie ‘Global Oceans Action Summit for Food Security and Blue Growth’ van 9 t/m 13 september 2013 in Den Haag - 30196-193

Besluit: Zodra de definitieve uitnodiging ontvangen is zal deze in principe overgelaten worden aan individuele leden / fracties.

Verzoek Beroepsvereniging Natuurboeren om gesprek met vaste commissie van Economische Zaken m.b.t. onderhandelingen over GLB en invulling SNL

Zaak: Brief derden - Beroepsvereniging Natuurboeren te - 9 april 2013 Verzoek Beroepsvereniging Natuurboeren om gesprek met vaste commissie van Economische Zaken m.b.t. onderhandelingen over GLB en invulling SNL - 2013Z07558

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Behandeling van de jaarverslagen 2012.

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, J.F.P.M. van de Wiel - 18 april 2013 Behandelingen verantwoordingsstukken 2012 - 2013Z07974

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Brief Kamer - voorzitter van het Presidium, A. van Miltenburg (VVD) - 10 april 2013 Brief van het Presidium inzake de parlementaire behandeling van de verantwoordingsstukken over 2012 - 31428-6

Besluit: De commissie heeft onderstaande besluiten genomen t.b.v. de behandeling van de verantwoordingsstukken.
Noot: 1. De behandeling van de verantwoordingsstukken wordt gesplitst in twee onderdelen (Economie & Innovatie en Landbouw & Natuur). 2. Inbrengtermijn voor feitelijke vragen over jaarverslagen 2012 is reeds door het Presidium bepaald op donderdag 23 mei 2013, 14.00 uur. 3. Twee wetgevingsoverleggen worden gehouden (WGO Economie & Innovatie op 12 juni 2013 van 16.00-18.30 uur en WGO Landbouw & Natuur op 20 juni 2013 van 11.30-14.00 uur). Voor het WGO Landbouw&Natuur op 20 juni as wordt bezien of het mogelijk is dit te verplaatsen wegens samenloop met een algemeen overleg van de commissie I&M. Indien dat niet mogelijk blijkt, wordt de datum en tijdstip van dit WGO gehandhaafd. 4. Schriftelijk wordt geinventariseerd onder leden wie zich wil aanmelden als rapporteur. Besluitvorming over aan te stellen rapporteur(s) vindt dan plaats tijdens de PV op 14 mei a.s. 5. Pas na ontvangst van de verantwoordingsstukken wordt besloten over een briefing door de Algemene Rekenkamer en het al dan niet agenderen van beleidsdoorlichtingen voor de WGO's.

Planning werkbezoek aan de NVWA

Zaak: Overig - adjunct-griffier, K.A. van Bree - 11 april 2013 Inventarisatie werkbezoek NVWA - 2013Z07409

Besluit: Het werkbezoek aan de NVWA wordt gepland op 14 juni a.s.
Noot: De leden Bosman, Houwers, Lodders (allen VVD), Dikkers (PvdA), Schouw (D66), Dik-Faber (ChristenUnie), Thieme (Partij voor de Dieren) hebben zich aangemeld voor dit werkbezoek.

Verzoek van het lid Gesthuizen om de minister EZ te vragen om een stand van zaken brief inzake Pretium

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) - 23 april 2013 Verzoek van het lid Gesthuizen om de minister EZ te vragen om een stand van zaken brief inzake Pretium - 2013Z08291

Besluit: Het verzoek van het lid Gesthuizen wordt gehonoreerd. De minister van Economische Zaken zal worden verzocht om de Kamer voorafgaand aan het algemeen overleg Telecommunicatie op 28 mei a.s. te informeren over de stand van zaken betreffende de regelgeving in het algemeen n.a.v. Pretium Telecom casus en de regelgeving wat betreft Pretium Telecom specifiek.

Verzoek van het lid Leegte om een technische briefing te organiseren over het nog te ontvangen wetsvoorstel STROOM

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.W. Leegte (VVD) - 24 april 2013 Verzoek van het lid Leegte om een technische briefing te organiseren over het nog te ontvangen wetsvoorstel STROOM - 2013Z08466

Besluit: Na ontvangst van het wetsvoorstel/de wetsvoorstellen die de Kamer zal ontvangen in het kader van de wetgevingsagenda STROOM, zal de minister worden verzocht om, voorafgaand aan de inbrengdatum voor het verslag, een technische briefing te verzorgen.

Verzoek van het lid Van Veldhoven om de staatssecretaris van I&M te verzoeken bij het verzamel algemeen overleg Energie op 24 april 2013 aanwezig te zijn i.v.m. de nog te ontvangen brief over ETS

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. van Veldhoven (D66) - 18 april 2013 Verzoek van het lid Van Veldhoven om de staatssecretaris van I&M te verzoeken bij het verzamel algemeen overleg Energie op 24 april 2013 aanwezig te zijn i.v.m. de nog te ontvangen brief over ETS - 2013Z07983

Besluit: Aangezien de brief over ETS, afkomstig van de staatssecretaris van I&M, nog niet is ontvangen zal deze niet worden toegevoegd aan de agenda van het verzamel algemeen overleg Energie van 24 april a.s.
Besluit: De indeling van het verzamel algemeen overleg Energie op 24 april 2013 in twee afzonderlijke blokken, komt te vervallen.

Verzoek van het lid De Liefde om het algemeen overleg Telecomraad op 28 mei 2013 om te zetten naar een Verzamel algemeen overleg Telecommunicatie

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B.C. de Liefde (VVD) - 18 april 2013 Verzoek van het lid De Liefde om het algemeen overleg Telecomraad op 28 mei 2013 om te zetten naar een Verzamel algemeen overleg Telecommunicatie - 2013Z07970

Besluit: Het verzoek van het lid De Liefde wordt gehonoreerd, het algemeen overleg Telecomraad wordt omgezet naar een verzamel algemeen overleg Telecommunicatie. Het algemeen overleg zal verlengd worden met een half uur en plaatsvinden op 28 mei a.s. van 17.30 tot 19.30 uur.

Geannoteerde Agenda voor de informele Raad voor Concurrentievermogen 2 en 3 mei 2013, Dublin

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 april 2013 Geannoteerde Agenda voor de informele Raad voor Concurrentievermogen 2 en 3 mei 2013, Dublin - 21501-30-306

Besluit: Reeds geagendeerd voor de inbreng schriftelijk overleg Informele Concurrentieraad d.d. 1-3 mei 2013 op 18 april 2013.

Geannoteerde agenda Informele energieraad 23-24 april 2013

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 5 april 2013 Geannoteerde agenda Informele energieraad 23-24 april 2013 - 21501-33-414

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Informele Energieraad d.d. 22-24 april 2013 op 11 april 2013.

Voorstel Verhoeven (D66) - Maak particulieren doorgroei-investeringen (fiscaal) aantrekkelijk

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, K. Verhoeven (D66) - 27 maart 2013 Voorstel Verhoeven (D66) - Maak particulieren doorgroei-investeringen (fiscaal) aantrekkelijk - 2013Z06103

Besluit: Aanhouden tot ontvangst van de brief van de ministers Financiën en Economische Zaken waarin zij aangegeven hoe de toezeggingen (waaronder die m.b.t. het voorstel van het Lid Verhoeven) tijdens het algemeen overleg Kredietmarkt worden nagekomen.

Wijziging van de Postwet 2009 ter invoering van ex ante toezicht op een postvervoerbedrijf met aanmerkelijke marktmacht

Zaak: Nota van wijziging - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 april 2013 Nota van wijziging - 33501-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33501-7

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 april 2013 Nota naar aanleiding van het verslag - 33501-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33501-6

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 10 december 2012 Wijziging van de Postwet 2009 ter invoering van ex ante toezicht op een postvervoerbedrijf met aanmerkelijke marktmacht - 33501

Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag over het wetsvoorstel vaststellen op donderdag 16 mei 2013 om 12.00 uur

Wegnemen van belemmeringen in wet- en regelgeving in de Biobased Economy

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 18 april 2013 Wegnemen van belemmeringen in wet- en regelgeving in de Biobased Economy - 2013Z07977

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te plannen algemeen overleg Biobased Economy.

Uitgangspunten van het gevoerde frequentiebeleid en de achtergronden van ontstane situatie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 9 april 2013 Uitgangspunten van het gevoerde frequentiebeleid en de achtergronden van ontstane situatie - 24095-340

Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Telecommunicatie op 28 mei 2013 van 17.30 tot 19.30 uur.

Reactie op het bericht “Internetgiganten misbruiken Nederlandse privacywet” op nu.nl.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 5 april 2013 Reactie op het bericht “Internetgiganten misbruiken Nederlandse privacywet” op nu.nl. - 32761-47

Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Telecommunicatie op 28 mei 2013 van 17.30 tot 19.30 uur.

Uitgangspunten van het bedrijvenbeleid: Koersvast en Toekomstgericht

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 april 2013 Uitgangspunten van het bedrijvenbeleid: Koersvast en Toekomstgericht - 32637-54

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid op 6 juni 2013 van 14.30 tot 17.30 uur.

Reactie op het rapport Vasthoudend Innoveren

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 16 april 2013 Reactie op het rapport Vasthoudend Innoveren - 32637-53

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid op 6 juni 2013 van 14.30 tot 17.30 uur.

Afschrift van het antwoord van het CPB op de motie Pechtold c.s. over de doorrekening van investeringen in onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 15 april 2013 Afschrift van het antwoord van het CPB op de motie Pechtold c.s. over de doorrekening van investeringen in onderwijs - 33566-25

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg CPB op 21 mei 2013 van 18.00 tot 20.30 uur.

Reactie op de motie van het lid Gesthuizen (32440, nr. 79) over de uitkomsten van het overleg inzake aanpassingen in de Uniforme Eigen Verklaring aanbestedingen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 april 2013 Reactie op de motie van het lid Gesthuizen (32440, nr. 79) over de uitkomsten van het overleg inzake aanpassingen in de Uniforme Eigen Verklaring aanbestedingen - 32440-85

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te plannen algemeen overleg Ondernemen.
Gerelateerde kamerstukken: 32440-85

Nadere informatie betreffende de Fraudehelpdesk

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 9 april 2013 Nadere informatie over medefinanciering van en fraudemeldingen bij de Fraudehelpdesk - 33400-XIII-141

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op donderdag 25 april a.s. 16.00 uur.

Fiche inzake Mededeling slimme regelgeving mkb

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 12 april 2013 Fiche inzake Mededeling slimme regelgeving mkb - 2013Z07559

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Concurrentieraad (29-30 mei 2013) gepland op 22 mei 2013 van 14.00 tot 16.00 uur.

Fiche: Besluit Europees systeem bewaking ruimteinfrastructuur

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 5 april 2013 Fiche: Besluit Europees systeem bewaking ruimteinfrastructuur - 22112-1600

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Concurrentieraad (29-30 mei 2013) gepland op 22 mei 2013 van 14.00 tot 16.00 uur.

Fiche: Mededeling EU Industriebeleid op het gebied van de Ruimtevaart

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 5 april 2013 Fiche: Mededeling EU Industriebeleid op het gebied van de Ruimtevaart - 22112-1601

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Concurrentieraad (29-30 mei 2013) gepland op 22 mei 2013 van 14.00 tot 16.00 uur.

Uitbreiding van de gaswinning onder de Waddenzee

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 23 april 2013 Uitbreiding van de gaswinning onder de Waddenzee - 2013Z08320

Besluit: Agenderen voor verzamel algemeen overleg Energie op 24 april 2013.

Beleidsreactie op twee onderzoeksrapporten over stralingsbescherming in Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 23 april 2013 Beleidsreactie op twee onderzoeksrapporten over stralingsbescherming in Nederland - 2013Z08321

Besluit: Agenderen voor verzamel algemeen overleg Energie op 24 april 2013.

Aanbieding eindrapport van de door Ecorys uitgevoerde Evaluatie Meerjarenafspraak Energie Efficiëntie 2008-2020 (MJA3)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 april 2013 Aanbieding eindrapport van de door Ecorys uitgevoerde Evaluatie Meerjarenafspraak Energie Efficiëntie 2008-2020 (MJA3) - 2013Z08117

Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Energie op 24 april 2013.

Uitvoering van de motie van de leden Vos en Leegte gaat uitvoeren over het instellen van een onafhankelijke autoriteit voor nucleaire veiligheid en stralingsbescherming (Kamerstukken 32 645, nr. 48)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 april 2013 Uitvoering van de motie van de leden Vos en Leegte gaat uitvoeren over het instellen van een onafhankelijke autoriteit voor nucleaire veiligheid en stralingsbescherming (Kamerstukken 32 645, nr. 48) - 2013Z08121

Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Energie op 24 april 2013.

Nadere informatie over schadeafhandeling Groningen gaswinning en aardbevingen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 april 2013 Nadere informatie over schadeafhandeling Groningen gaswinning en aardbevingen - 33529-21

Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Energie op 24 april 2013 van 16.00 tot 20.00 uur.

Wonen in de buurt van hoogspanningsverbindingen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 16 april 2013 Wonen in de buurt van hoogspanningsverbindingen - 31574-29

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg uitkoopregelingen hoogspanningslijnen op 22 mei 2013 van 17.00 -19.30 uur.

Verslag schriftelijk overleg over de Geannoteerde agenda Informele energieraad 23-24 april 2013

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 16 april 2013 Antwoorden op vragenvan de commissie over de Geannoteerde agenda Informele energieraad 23-24 april 2013 - 21501-33-416

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op het verzoek van de commissie EZ inzake het voorgenomen werkbezoek aan Noorwegen door een delegatie uit de vaste commissie voor Economische Zaken

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 8 april 2013 Reactie op het verzoek van de commissie EZ inzake het voorgenomen werkbezoek aan Noorwegen door een delegatie uit de vaste commissie voor Economische Zaken - 2013Z06974

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitnodiging Nederland ICT voor masterclass 'Telecom, Continuïteit & Veiligheid'

Zaak: Brief derden - Nederland ICT te Woerden - 18 april 2013 Uitnodiging Nederland ICT voor masterclass 'Telecom, Continuïteit & Veiligheid' - 2013Z07969

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.