Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 6 juni 2013

Gepubliceerd: 6 juni 2013
Voortouwcommissie: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Activiteitnummer: 2012A04437
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=31cbb777-4b73-49f7-85a6-a24017178723&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20commissie%20Wonen%20en%20Rijksdienst%20d.d.%206%20juni%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33194, 33605, 31490


Verzoek reactie minister op rapport Woonbond

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.F.C. (Paulus) Jansen (SP) - 4 juni 2013 Verzoek reactie minister op rapport Woonbond - 2013Z11189

Besluit: De minister voor Wonen en Rijksdienst verzoeken de Kamer een schriftelijke reactie te zenden op het rapport van de Woonbond getiteld 'Huurverhoging 2013: veel fouten, privacyschending en betaalbaarheidsproblemen'.

Beantwoording vragen commissie over het onderzoeksrapport "Kosten

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de tijdelijke commissie Huizenprijzen, K. Verhoeven (D66) - 30 mei 2013 Beantwoording vragen commissie over het onderzoeksrapport "Kosten Koper" van de tijdelijke commissie Huizenprijzen - 33194-8

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij plenair debat met de tijdelijke commissie Huizenprijzen.

Jaarplan Auditdienst Rijk 2013 en overzicht uitgebrachte rapporten 2012

Zaak: Brief regering - minister van Financiƫn, J.R.V.A. Dijsselbloem - 14 mei 2013 Jaarplan Auditdienst Rijk 2013 en overzicht uitgebrachte rapporten 2012 - 33605-13

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Voortgangsbericht vervreemding monumentencomplexen

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 29 mei 2013 Voortgangsbericht vervreemding monumentencomplexen - 2013Z10639

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Monumentaal vastgoed d.d. 5 juni 2013

Hervormingsagenda Rijksdienst: dienstverlenend, slagvaardig, kostenbewust

Zaak: Overig - adjunct-griffier, J. Thomassen - 5 juni 2013 Voorstel programma rondetafelgesprek Hervormingsagenda Rijksoverheid - 2013Z11370

Besluit: De leden wordt een lijst van sprekers voor het rondetafelgesprek toegezonden. Eventuele aanvullingen kunnen tot vrijdag 7 juni ingezonden worden.

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 22 mei 2013 Hervormingsagenda Rijksdienst: dienstverlenend, slagvaardig, kostenbewust - 31490-119

Besluit: Agenderen voor (nog te plannen) algemeen overleg Hervormingsagenda Rijksdienst.

Heffing van het recht op de dertiende penning

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 22 mei 2013 Heffing van het recht op de dertiende penning - 33400-VII-72

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Afhandeling van een klacht van de voormalige Raad van Commissarissen

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 30 mei 2013 Afhandeling van een klacht van de voormalige Raad van Commissarissen (RvC) van Woningbouwvereniging Laurentius te Breda - 2013Z10734

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Woningcorporaties 26 juni 2013.

Hoogte van de boete wanneer een VvE zich niet inschrijft in Handelsregister

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 27 mei 2013 Hoogte van de boete wanneer een VvE zich niet inschrijft in Handelsregister - 2013Z10312

Besluit: De commissie EZ verzoeken de behandeling over te nemen.

Uitstel toezending stand van zakenbrief te ontvangen over studentenhuisvesting

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 27 mei 2013 Uitstel toezending stand van zakenbrief te ontvangen over studentenhuisvesting - 2013Z10324

Besluit: Aangekondigde informatie over stand van zaken studentenhuisvesting (verwacht in juni) afwachten.

Gunningsprocedure onderzoek huursector 2012 en werkgelegenheidseffecten Woonakkoord

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 23 mei 2013 Gunningsprocedure onderzoek huursector 2012 en werkgelegenheidseffecten Woonakkoord - 2013Z10115

Besluit: Minister verzoeken op welke termijn aan verzoek tot doorrekening van werkgelegenheidseffecten van het Woonakkoord kan worden voldaan.