Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 20 november 2012

Gepubliceerd: 21 november 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2012A04332
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=d267705c-092b-4fef-bcf8-8ee20c9c41aa&title=Besluitenlijst%20pv%20vc%20SZW%2020%20november%202012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 29817, 32043, 26448, 29544, 26448, 33410, 33410

Inhoud


Verzoek om brief van staatssecretaris SZW over bericht dat deurwaarders en overheidsinstanties de belastingvrije voet te laag vaststellen

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, T. Kuzu (PvdA) -

Besluit: Verzoek honoreren na afstemming met de vaste commisise V&J

Verzoek, namens VVD- en PvdA-fractie, om uitstel van AO pensioenonderwerpen op 21 november 2012

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, W.J.H. Lodders (VVD) - 19 november 2012 Verzoek, mede namens PvdA-fractie,om uitstel van AO pensioenonderwerpen op 21 november 2012 - 2012Z19667

Besluit: Verzoek honoreren
Noot: Het algemeen overleg over pensioenonderwerpen wordt verplaatst naar 6 december 2012, 14.00-17.00 uur

Ministers van SZW en OCW verzoeken om reactie over bericht dat ROC's 100 miljoen claimen voor introduktie van marktwerking in de inburgering

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S. Karabulut (SP) - 14 november 2012 Ministers van SZW en OCW verzoeken om reactie over bericht dat ROC's 100 miljoen claimen voor introduktie van marktwerking in de inburgering - 2012Z19343

Besluit: Verzoek honoreren na afstemming met de vaste commissie OCW

Nieuwsbrief Pilot Parlement en Wetenschap - november 2012

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, Balster M. - 12 november 2012 Nieuwsbrief Pilot Parlement en Wetenschap - november 2012 - 2012Z19181

Besluit: Ter informatie

Afschrift brief vc V&J aan staatssecretaris van SZW inzake gemeenten die korten op bijstandsuitkering bij compensatie voor geleden schade

Zaak: Brief commissie - griffier, D.S. Nava - 8 november 2012 Aan bewindspersoon - overbrengen besluit commissie staatssecretaris SZW over slachtoffers misbruik RKK - 2012Z19018

Besluit: Voor kennisgeving aannemen

Vaststelling EU-prioriteiten 2013 SZW

Zaak: Overig - adjunct-griffier, J.F. (Ans) Seriese - 15 november 2012 EU-stafnotitie Selectie Europese prioriteiten Tweede Kamer 2013 met inbreng fracties - 2012Z19493

Besluit: De commissie stelt de prioriteiten vast conform onderstaand voorstel.

Brief voorafgaand aan AO Wsw/Wajong van 22 november 2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 16 november 2012 Brief voorafgaand aan het algemeen overleg Wsw/Wajong van 22 november 2012 - 29817-93

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Wsw/Wajong op 22 november 2012

Nadere informatie over de prioriteiten op het gebied van de aanvullende pensioenen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 14 november 2012 Nadere informatie over de prioriteiten op het gebied van de aanvullende pensioenen - 32043-140

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over pensioenonderwerpen op 6 december 2012

Informatie inzake het algemeen overleg "UWV-onderwerpen" van 22 november 2012

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 16 november 2012 Informatie inzake het algemeen overleg "UWV-onderwerpen" van 22 november 2012 - 26448-480

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over UWV-onderwerpen op 22 november 2012

Nadere informatie over de beleidsprioriteiten op het gebied van het arbeidsomstandighedenbeleid

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 15 november 2012 Nadere informatie over de beleidsprioriteiten op het gebied van het arbeidsomstandighedenbeleid - 2012Z19495

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over arbo-onderwerpen op 28 november a.s.

Reactie op een brief van een burger die vraagt om aandacht voor situatie m.b.t. aanvullende WAO-uitkering

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 15 november 2012 Reactie op een brief van een burger die vraagt om aandacht voor situatie m.b.t. aanvullende WAO-uitkering - 2012Z19408

Besluit: Agenderen voor een te organiseren Algemeen Overleg over UWV-onderwerpen op 21 november 2012.
Noot: Adressant afschrift reactie toezenden

Nadere informatie over de beleidsprioriteiten op het gebied van het arbeidsmarktbeleid

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 14 november 2012 Nadere informatie over de beleidsprioriteiten op het gebied van het arbeidsmarktbeleid - 29544-413

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 21 november 2012.

Reactie op een brief van een burger inzake de startersregeling in de WW

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 13 november 2012 Reactie op een brief van een burger inzake de startersregeling in de WW - 2012Z19271

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over UWV-onderwerpen op 22 november 2012
Noot: Adressant afschrift reactie toezenden

Reactie op de brief van UWV-Onderdeelcommissie WERKbedrijf (OC) van 23 juli jl

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 13 november 2012 Reactie op de brief van UWV-Onderdeelcommissie WERKbedrijf (OC) van 23 juli jl - 26448-479

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over UWV-onderwerpen op 22 november 2012
Noot: Adressant afschrift reactie toezenden

Effecten regeerakkoord (koopkrachtontwikkeling)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 7 november 2012 Effecten regeerakkoord (koopkrachtontwikkeling) - 33410-26

Besluit: Desgewenst betrokken bij het plenaire debat over de regeringsverklaring.

Beantwoording vragen over de koopkracht

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 7 november 2012 Beantwoording vragen over de koopkracht - 33410-27

Besluit: Desgewenst betrokken bij het plenaire debat over de regeringsverklaring.

Herziening van de Wet arbeid vreemdelingen

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 8 november 2012 Herziening van de Wet arbeid vreemdelingen - 33475

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 12 december 2012 te 14:00 uur.