Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 30 januari 2013

Gepubliceerd: 31 januari 2013
Voortouwcommissie: Tijdelijke commissie Huizenprijzen
Activiteitnummer: 2012A04180
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=0c49ffeb-69a1-481b-a5ca-549bb47da0bc&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20tc%20Huizenprijzen%20-%2030%20januari%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: