Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 12 december 2012

Gepubliceerd: 17 december 2012
Voortouwcommissie: tijdelijke commissie huizenprijzen
Activiteitnummer: 2012A04169
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=3ad73fe4-2f41-42de-8c42-af777dedf9f9&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20tc%20Huizenprijzen%20-%2012%20december%202012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: