Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 14 november 2012

Gepubliceerd: 19 november 2012
Voortouwcommissie: tijdelijke commissie huizenprijzen
Activiteitnummer: 2012A04166
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=b9e89700-db53-4c93-8662-3e1222327424&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20tc%20Huizenprijzen%20-%2014%20november%202012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: