Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 8 november 2012

Gepubliceerd: 9 november 2012
Voortouwcommissie: tijdelijke commissie huizenprijzen
Activiteitnummer: 2012A04077
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=abd753f4-42b3-4f73-8f63-cfab9af0384a&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20tc%20Huizenprijzen%20-%208%20november%202012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Vaststellen invulling werkbezoeken

Zaak: Stafnotitie - griffier, Drs. M.J. van der Leeden - 5 november 2012 Voorstel werkbezoeken - 2012Z18777

Besluit: Op maandag 26 november wordt het eerste werkbezoek aan Almere afgelegd. Op vrijdag 11 januari en maandag 14 januari worden de volgende twee werkbezoeken afgelegd: 1) VINEX locatie "Leidsche Rijn" en 2) Parkstad in Limburg en Aken.
Noot: In de emailprocedure (verstuurd op woensdag 31 oktober jl.) is een notitie bijgevoegd met daarin een voorstel voor de invulling van de werkbezoeken. U bent akkoord gegaan met het voorstel om op maandag 26 november a.s. Almere te bezoeken. U hebt nu de mogelijkheid om suggesties, opmerkingen en aanvullingen aan te dragen over de invulling van zowel het werkbezoek aan Almere als de overige werkbezoeken. Tevens is u gevraagd een besluit te nemen over het aantal werkbezoeken en de locaties/thema’s van de werkbezoeken.

Vaststellen inhoudelijk programma deskundigenbijeenkomsten

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, Balster M. - 5 november 2012 Voorstel deskundigenbijeenkomsten - 2012Z18776

Besluit: Akkoord met opzet. Twee blokken worden samengevoegd tot een blok "Markt". Tot vrijdag 9 november 12:00 uur kunnen per mail namen van deskundigen worden aangeleverd.
Noot: In de emailprocedure (verstuurd op woensdag 31 oktober jl.) is een notitie bijgevoegd met daarin een voorstel voor de inhoudelijke invulling van de deskundigenbijeenkomsten. in dit voorstel is u gevraagd een besluit te nemen over het definitieve inhoudelijke programma van de deskundigenbijeenkomsten. Aangezien de deskundigenbijeenkomsten op relatief korte termijn plaatsvinden, zal er zo spoedig mogelijk begonnen worden met de inhoudelijke voorbereidingen en het benaderen van deskundigen. Hierdoor is het eventueel tussentijds bijsturen van het programma lastig. Om er zeker van te zijn dat uw voorkeuren goed in het programma worden verwerkt, is u nadrukkelijk verzocht om eventuele suggesties

Data activiteiten TCH

Zaak: Stafnotitie - griffier, Drs. M.J. van der Leeden - 5 november 2012 Totaaloverzicht voorgestelde data - 2012Z18778

Besluit: Data TCH activiteiten vastgelegd. Vergaderverzoeken + aangepaste planning worden rondgestuurd
Noot: In de emailprocedure (verstuurd op woensdag 31 oktober jl.) zijn enkele data voor TCH activiteiten voorgesteld. Omdat sommige datavoorstellen agendaproblemen veroorzaken, worden nu enkele nieuwe data voorgelegd en besproken. Het streven is om alle data definitief vast te leggen.