Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 31 januari 2013

Gepubliceerd: 31 januari 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Defensie
Activiteitnummer: 2012A03957
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=0bc07d1f-2140-4597-be4c-43164aabe552&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20Defensie%20d.d.%2031%20januari%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31460, 32733, 32733, 25928, 32733, 32733, 32733, 32733


Verzoek Commissie BDO van de Eerste Kamer om medewerking bij organiseren van dag voor gewondgeraakte militairen

Zaak: Brief derden - Eerste Kamer der Staten-Generaal - Commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) te Den Haag - 15 januari 2013 Verzoek Commissie BDO van de Eerste Kamer om medewerking bij organiseren van dag voor gewondgeraakte militairen - 2013Z01357

Besluit: De commissie spreekt de intentie uit om mee te werken aan het organiseren van een dag voor gewondgeraakte militairen, hoewel de voorgestelde datum haar niet gelegen komt i.v.m. een reeds gepland werkbezoek. De commissie laat zich graag informeren over de doelgroep, de opzet van het programma en de financiële en personele implicaties. De commissievoorzitter zal zich daarover verstaan met zijn collega van de Eerste Kamer.

Reactie op verzoek commissie inzake tijdspad en strekking van het onderzoek m.b.t. drones door de CAVV

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 21 januari 2013 Reactie op verzoek commissie inzake tijdspad en strekking van het onderzoek m.b.t. drones door de CAVV - 33400-X-49

Besluit: De minister van Defensie verzoeken om de Kamer te informeren over de praktische inzet van Nederlandse drones/uav's: wanneer, waar, hoe etc.

Voortgangsrapportage SPEER

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 25 januari 2013 Lijst van vragen en antwoorden inzake Voortgangsrapportage SPEER (Kamerstuk 31460, nr. 30) - 2013Z01379

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg SPEER d.d. 2 april 2013.

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 20 november 2012 Voortgangsrapportage SPEER - 31460-30

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg SPEER d.d. 2 april 2013.

Behoeftestelling project ‘Langer doorvliegen F-16 – Instandhouding’

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 25 januari 2013 Lijst van vragen en antwoorden over de behoeftestelling van het project ‘Langer doorvliegen F-16 – Instandhouding’ - 32733-104

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Langer doorvliegen F-16 d.d. 20 maart 2013.

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 2 november 2012 Behoeftestelling project ‘Langer doorvliegen F-16 – Instandhouding’ - 32733-85

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Langer doorvliegen F-16 d.d. 20 maart 2013.

Aanbieding twaalfde jaarrapportage aan van het helikopterproject NH-90

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 25 januari 2013 Lijst van vragen en antwoorden over de twaalfde jaarrapportage over het helikopterproject NH-90 - 2013Z01399

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Materieel d.d. 13 maart 2013.

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 2 november 2012 Aanbieding twaalfde jaarrapportage aan van het helikopterproject NH-90 - 25928-51

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Materieel d.d. 13 maart 2013.

Verbeteringen van het beheer bij Defensie

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 23 januari 2013 Antwoorden op vragen over de verbeteringen van het beheer - 32733-105

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Materieel d.d. 13 maart 2013.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Personeel d.d. 16 april 2013

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 25 oktober 2012 Verbeteringen van het beheer bij Defensie - 32733-83

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Materieel d.d. 13 maart 2013.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Personeel d.d. 16 april 2013

Beantwoording vragen comissie inzake de gevolgen van de invoering van de Wet uniformering loonbegrip

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 21 januari 2013 Beantwoording vragen comissie inzake de gevolgen van de invoering van de Wet uniformering loonbegrip - 2013Z00920

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg WUL d.d. 23 januari 2013.
Besluit: De minister verzoeken om nader in te gaan op het doel, de opzet en de tijdsplanning van de pakketvergelijking (zowel procesmatig als inhoudelijk).

Toestemmming deelname technische briefing over de stand van zaken van de politietrainingsmissie in Afghanistan op 29 januari 2013

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 24 januari 2013 Toestemmming deelname technische briefing over de stand van zaken van de politietrainingsmissie in Afghanistan op 29 januari 2013 - 2013Z01182

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Overzicht voorbereiding op het debat over defensieaspecten in de Europese Raad van december 2013

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 21 januari 2013 Overzicht voorbereiding op het debat over defensieaspecten in de Europese Raad van december 2013 - 2013Z00867

Besluit: De minister verzoeken om het discussiestuk in Beneluxverband over de toekomst van Europese defensiesamenwerking in het licht van het debat in de Europese Raad een week voor het algemeen overleg d.d. 13 maart 2013 aan de Kamer te doen toekomen.
Besluit: Technische briefing plannen met mevrouw de Kwaasteniet (vertegenwoordiger Politiek en Veiligheidscomité (PSC), Permanent Vertegenwoordiger WEU).
Besluit: Gesprek plannen met de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV).
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Samenwerking Defensie EDA/Benelux d.d. 13 maart 2013.

Reactie op twee artikelen, getiteld ‘Defensie biedt ex-spion vijf ton om te zwijgen’ en ‘De Windhond slaat terug’ over een persoon, in het artikel aangeduid met I.A.

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 21 januari 2013 Reactie op twee artikelen, getiteld ‘Defensie biedt ex-spion vijf ton om te zwijgen’ en ‘De Windhond slaat terug’ over een persoon, in het artikel aangeduid met I.A. - 33400-X-48

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Vragen inzake regeerakkoord en vervanging F-16

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 15 januari 2013 Vragen inzake regeerakkoord en vervanging F-16 - 32733-102

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Vervanging F-16 d.d. 3 april 2013 met de ministers van Defensie en Economische Zaken.
Besluit: Technische briefing organiseren over het dossier vervanging F-16 d.d. 14 maart 2013 van 15.30 tot 17.00 uur

Reactie op verzoek commissie om een reactie over het vastgoedplan Defensie van de AR die betrekking hebben op de Marinierskazerne Zeeland, over de dossiers Weert en Vlissingen en over het businessplan KMS 2020

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 18 januari 2013 Reactie op verzoek commissie om een reactie over het vastgoedplan Defensie van de AR die betrekking hebben op de Marinierskazerne Zeeland, over de dossiers Weert en Vlissingen en over het businessplan KMS 2020 - 32733-103

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Vastgoed Defensie d.d. 6 februari 2013.