Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 31 oktober 2012

Gepubliceerd: 31 oktober 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Activiteitnummer: 2012A03937
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=59397409-70df-4f90-a973-6ce630aec72e&title=Besluitenlijst%20extra%20procedurevergadering%20IenM%20ivm%20deelname%20Kamerleden%20VN-klimaatconferentie%20d.d.%2031%20oktober%202012%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Voorstel van uw fungerend voorzitter om het algemeen overleg Openbaar Vervoer d.d. 8 november 2012 tot tot nader order uit te stellen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, W. Koolmees (D66) - 30 oktober 2012 Voorstel van uw fungerend voorzitter om het algemeen overleg Openbaar Vervoer d.d. 8 november 2012 tot tot nader order uit te stellen - 2012Z18434

Besluit: Het algemeen overleg Openbaar Vervoer wordt tot nader order uitgesteld.
Besluit: Tijdens de procedurevergadering van 7 november 2012 wordt verder gesproken over de planning van de commissie-activiteiten de komende periode in het licht van het formatieproces en de installatie van een nieuw kabinet.

Verzoek van het lid Vos (PvdA) om in commissieverband deel te nemen aan de klimaatconferentie in Doha, d.d. 26-11-2012 - 07-12-2012

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, S. de Bruin - 26 oktober 2012 Rol Kamerleden bij VN-klimaatconferentie - 2012Z18225

Besluit: Ter informatie.
Noot: In deze memo wordt de mogelijke rol van Kamerleden tijdens de VN-klimaatconferentie in Doha geschetst. Ook wordt een toelichting gegeven op de inzet van de Nederlandse regering voor de VN-klimaatconferentie.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.C. (Jan) Vos (PvdA) - 16 oktober 2012 Verzoek van het lid Vos (PvdA) om in commissieverband deel te nemen aan de klimaatconferentie in Doha, d.d. 26-11-2012 - 07-12-2012 - 2012Z17521

Besluit: Het lid Jan Vos (PvdA) zal als rapporteur namens de commissie deelnemen aan de VN-klimaatconferentie. Hij wordt verzocht achteraf verslag uit te brengen aan de commissie.
Besluit: Staatssecretaris verzoeken om het lid Jan Vos (PvdA) deel te laten uitmaken van de Nederlandse delegatie tijdens de VN-klimaatconferentie.